Tehtäviä tehdessä on syntynyt ihmetystä, heräämistä, ideoita, innostusta ja ennen kaikkea oivalluksia. Kaikki edellä mainitut tuovat työhöni positiivista muutosta.

Työskentelen neljättä vuotta metsäasiantuntijana Keski-Savon metsänhoitoyhdistyksessä. Tehtäväni on palvella toimialueeni metsänomistajia metsänhoitoon liittyvissä asioissa. Työni on monipuolista myynti- ja asiakaspalvelutyötä, joka on haastavuudessaan erittäin antoisaa.

Opiskelin Xamkissa (silloisessa Mamkissa) metsätalousinsinööriksi ja päätin jo opiskeluaikoina, että palaan suorittamaan metsätalouden ylemmän AMK-tutkinnon heti kun se on mahdollista. Oma opiskeluni poikkeaakin ehkä tavanomaisesta, koska useimmat käyvät ylemmän tutkinnon vasta pidemmän työuran jälkeen. Ylemmän tutkinnon halusin suorittaa Xamkissa tuttujen ja ammattitaitoisten opettajien, sekä viihtyisien tilojen ja mukavan kampusalueen takia.

Työelämän pinttyneiden tapojen ja ohjeistuksien ravistelua ja tuuletetusta!

Lähdin opiskelemaan työn ohessa ensisijaisesti kehittyäkseni – niin työntekijänä, kuin myynnin ammattilaisena. Päätöstäni tuki puhdas tiedonjano eli aina vaivannut uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja opiskelua tukeva elämäntilanteeni. Totta kai päätöksessäni houkutteli myös mahdollisuus haastaa itseäni. Tiesin lähtiessäni, että tehtävien tekeminen ottaa viikonloppuisin oman aikansa. Toisaalta, nyt opiskelujen ollessa jo puolessa välissä, huomaa ajan menneen nopeasti. Itseäni on motivoinut uuden oppiminen, sen työelämälähtöinen informatiivisuus ja myös päämäärä – todistus kourassa ja tuuletus opintovuoren huipulla.

Opintoja koskevat odotukseni osoittautuivat oikeiksi ja tavanomaista työelämän arkea käsittelevät opinnot ovat ensisijaisesti antaneet näkökulmaa vietäväksi työelämään. Luentojen aiheet ja kurssien tehtävänannot ohjaavat pohtimaan ja puntaroimaan omaan työhön liittyviä toimintamalleja. On niitä työelämän pinttyneitä tapoja ja ohjeistuksia luennoilla välillä hieman ravisteltu ja tuuletettukin!

Tehtäviä tehdessä on syntynyt ihmetystä, heräämistä, ideoita, innostusta ja ennen kaikkea oivalluksia. Kaikki edellä mainitut tuovat työhöni positiivista muutosta. Olen oppinut matkalla myös itsestäni ja löytänyt eteenpäin vahvuuksiani, mutta myös niitä toimintaani jarruttavia kehityskohteita. En kadu hetkeäkään, että lähdin suorittamaan tutkintoa jo näin työurani alussa. Tavoitteenahan on onnistua työssään entistä paremmin ja saada viisautta pitkälle työuralle, jotta asioita voisi tehdä oikein jo aiemmin, eikä vasta kymmenen vuoden päästä.

Muutama läsnäolopäivä kuukaudessa on virkistävä irrotus työstä!

Opintojen kesto on täysin itsestä ja kunkin elämäntilanteesta kiinni, mutta tutkinnon suorittaminen on mielestäni ajallisesti kohtuullinen ja tehty joustavaksi. Opintojen suorittaminen on mahdollistettu työssä käyvälle ihmiselle järkevästi. Muutama läsnäoloa vaativa koulupäivä kuukaudessa on virkistävä irrotus tavanomaisesta työelämästä ja kirjalliset tehtävät tapahtuvat deadlinen puitteissa silloin, kuin ne omaan aikatauluun sopivat. Kalenteri on ollut korvaamaton apu tehtävien tekemistä jaksottaessa.

Työntekijän tehtävä on kehittää itseään työelämän tahdissa ja ansaita teoillaan oma palkkansa. Kehittymistä voi tehdä monella eri tavalla ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto on siihen yksi oivallinen vaihtoehto. En halunnut lähteä täysipäiväiseksi opiskelijaksi, joten työnantajan näyttäessä ehdotukselleni vihreää valoa, tuli painettua kaasua saman tien. Enkä usko, että ansioluettelossa näkyvät lisäopinnot ovat koskaan haitaksi uusia urapolkuja hakiessa.

Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta se lisää myös näkökulmia, ajatuksia, terävämpää päätä ja toiveikkuutta oman työnsä toteuttamiseen. Mikäli mieli halajaa muutosta ja lisääntynyttä tietotaitoa, suosittelen lämpimästi ylempää tutkintoa työn ohessa suoritettavaksi. Opiskelu antaa ehdottomasti enemmän kuin se ottaa!

Eveliina Laine, metsätalousinsinööriopiskelija, YAMK