Yllä oleva palapeli kuvastaa minulle verrannollisesti työhyvinvointia. Palapeli koostuu monesta pienestä palasesta ja osasta. Rakentamisvaiheessa oleva palapeli saattaa herättää tekijässä monenlaisia ajatuksia, miten jokaiselle palaselle löytyy oikea paikka isossa kokonaisuudessa, monien palasten joukossa. Suurin osa paloista on omalla paikallaan, mutta osa odottaa vielä paikan löytymistä.

Oman paikan löytyminen työyhteisössä on tärkeää, koska yhteenkuuluvuuden tunne tukee yksittäisen työntekijän hyvinvointia.

 

Samoin on työhyvinvoinnin laita, niin monta jäsentä kuin työyhteisössä on, niin paljon työyhteisössä on myös erilaisia persoonia. Oman paikan löytyminen työyhteisössä on tärkeää, koska yhteenkuuluvuuden tunne tukee yksittäisen työntekijän hyvinvointia. Oman paikan löytyminen työyhteisössä ja hyvinvoiva työyhteisö eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan työhyvinvoinnin kasvamisen eteen tulee koko työyhteisön tehdä työtä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan yksittäisellä työntekijällä on vastuu omasta työhyvinvoinnista sekä omalta osaltaan myönteisen ilmapiirin luomisesta työyhteisössä. Työnantajan vastuulla on turvata hyvän johtamisen kautta turvallinen työympäristö sekä työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.

”Onko työelämä välillä yhtä kaaosta ja muutosta? Tuntuuko sinusta joskus siltä, että oman työhyvinvoinnin palaset ovat sekaisin ja hukassa tämän päivän kiireisessä ja hektisessä työelämässä? ”

Miten rakentaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia?

Työhyvinvoinnin rakentaminen on sinun, minun ja koko työyhteisön yhteinen tehtävä. Tämän päivän työtahti on kiireinen ja hektinen. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään, miten minä itse voin. Millä asioilla voin vaikuttaa omaan hyvinvointiini ja mitkä vaikutukset omalla hyvinvoinnilla on koko työyhteisön hyvinvointiin? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu pienistä asioista työyhteisössä, esimerkiksi toisten huomioimisesta, auttamisesta, kuulemisesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Työhyvinvoinnilla on suora yhteys työssä jaksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työhyvinvointia voidaan lisätä myös hyvällä johtamisella sekä työyhteisön ilmapiirin parantamisella.

Voimmeko onnistua ylläpitämään hyvää työilmapiiriä ja kasvattamaan työhyvinvointia tämän päivän työelämässä? Ehdottomasti kyllä! Olitpa sitten työntekijä tai esimies, työskentelemällä yhdessä tiiminä voitte onnistua. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi rakentuu pääasiassa arjen työssä, jossa tarvitaan tiivistä, vastavuoroista ja pitkäjänteistä yhteistyötä työntekijöiden ja esimiehen kesken. Hyvinvoivassa työyhteisössä esimiesten ja työntekijöiden välinen yhteistyö on avointa, yhteisössä kannustetaan ja innostetaan puhaltamaan yhteen hiileen, annetaan myönteistä palautetta, työmäärä pidetään kohtuullisena ja myös ongelmista on lupa puhua ääneen. Jokainen työyhteisön jäsen on arvokas, ja jokaisella on oikeus saada työskennellä yhteisössä, jossa edellä mainitut asiat ovat osa työpäivää. Yhdessä olemme vahvoja.

 

Lue lisää:
Kantolahti, T. s.a. Työhyvinvointi. Saatavissa: https://stm.fi/tyohyvinvointi [viitattu 14.5.2019].
Työterveyslaitos. s.a. Työhyvinvointi. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/ [viitattu 14.5.2019].

 

Susanna Siekkinen
sosionomi (AMK), kotihoidon palveluesimies, sosionomi (AMK)
sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK), Savonlinna.

Kirjoita kommentti

*