Eija Toivanen toimii kotikuntoutuksen fysioterapeuttina ja potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttajana Kymsotessa. Kirjoituksessa hän pohtii aikuisopiskelun tuomia haasteita.


”Ollaan vain niin kuin aina ennenkin”, kuten vanha laulu sanoo. Tuttuun ja turvalliseen on hyvä nojata. Niin minäkin ajattelin. Mikään ei ole kuitenkaan niin kuin ennen, ei yhteiskunnassa eikä työelämässä. Organisaatioissa uudistumisen paine kasvaa, ja työntekijöiden työn sisältöjä muokataan hengästyttävällä tahdilla.

Tämä asetti paineita myös minulle. Valitsin Xamkin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot ”pelastavaksi enkeliksi” yrittäessäni päivittää tietojani ja taitojani moniammatillisen kuntoutuksen saralla. Huomasin pian, että myös opiskelun menetelmät ovat muuttuneet ja 20 vuotta vanha tyylini on auttamatta ”out of date”.

Olen saanut todeta, että uusien taitojen oppiminen tapahtuu vain oman mukavuusalueen ulkopuolella, jossa olen viettänytkin sitten vuoden päivät.

Tarvitaan sisäinen halu muutokseen

 

Olen pohtinut, miksi vanhoista tavoista luopuminen on niin tuskallista ja henkisesti huomattavasti kuormittavampaa kuin uuden oppiminen?

Vanhoista ajattelumalleista poisoppiminen vaatii motivaatiota ja uteliaisuutta. Tarvitaan sisäinen halu muutokseen. Työelämää uudistava Business Coach Elina Ali-Melkkilä näkeekin menestymisen edellytyksiksi asioiden rakentavan ja ratkaisulähtöisen kyseenalaistamisen.

Mielestäni poisoppimisen haasteita ei huomioida riittävästi työelämässä eikä koulussakaan. Kaikki haluavat menestyä, olla pidettyjä ja rautaisia osaajia. Miltä tuntuu, kun vuosien ponnistelun kautta saavutetut opit ja toimineet tavat laitetaan uusiksi? Vanha konkari saa huomata joutuneensa tilanteeseen, jossa uuden opettelu on ainoa tie jatkaa eteenpäin. Aikaisempi osaaminen voi jopa kohdata vähättelyä.

Johtajuuskouluttaja ja johdon työnohjaaja Annu Palmu ottaa esille kirjoituksessaan, kuinka muutoksia tehtäessä tulisi huomioida johdettavien tunteet ja välttää häpeän ja kelpaamattomuuden tunteen syntyä työntekijöissä. Tämä haaste on todellinen ja mielestäni koskee niin yhteiskuntaa, organisaatioita kuin koulumaailmaakin.

Onnistumisen elämykset siivittävät oppimista

 

Olen joutunut itse asettumaan myös ns. ”aidan toiselle puolelle” toimiessani viimeiset kuusi vuotta Työterveyslaitoksen ergonomiakorttikouluttajana organisaatiossani.

Uusien toimintatapojen opettaminen ei myöskään ole helppoa. Koulutettavat ovat vuosien mittaan omaksuneet tietyt työskentelytavat, ja uusien tietojen ja taitojen vastaanottaminen ja omaksuminen on monelle haastavaa. Opetettavien on tärkeää itse saada nähdä ja kokea uusien tapojen toimivuus astuessaan uuteen maailmaan. Onnistumisen elämykset siivittävät oppimista.

Joudun pilkkomaan opetukseni konkreettisiin palasiin mahdollistaen heille peilaamisen uuden ja vanhan välillä.  Minun on aina oltava valmis vastaamaan kysymykseen MIKSI ja sisäistettävä opetettavat asiat erittäin hyvin.

Itselleen ajan antaminen oppijana on monelle todella vaikeaa

 

Uusien työtapojen oppiminen vaatii myös juurtumisaikaa. Itselleen ajan antaminen oppijana on monelle todella vaikeaa. Surullisinta on huomata koulutuksen päättävässä näyttötilanteessa opiskelijan tukeutuvan taas vanhoihin toimintatapoihinsa. Voisiko ajatella, että ihannetilanteessa opiskelija olisi ”tabula rasa”, jota täyttämällä tiedolla se saadaan täyteen? Vanhan konkarin olisi tällöin tyhjennettävä ensin taulu saadakseen mahtumaan sinne uutta. Armollisinta olisi kuitenkin ajatella, että emme unohda vanhoja oppejamme vaan hiomme tiedontimanttiamme yhä kiiltävämmiksi, koska timantithan ovat ikuisia.

 

Eija Toivanen
Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK), Savonlinna

 

Lähteet:
Ali-Melkkilä, E. 2020. Poisoppiminen on ohitettu työelämän haaste. Julkaisu. Saatavissa: https://www.integral.fi/julkaisu/poisoppiminen [viitattu 10.9.2020].

Palmu, A. 2015. Johtajuuden ytimessä. Uudistuminen vaatii oppimista. Kollega.fi 3.6.2015. Verkkolehti. Saatavissa: https://kollega.fi/2015/06/uudistuminen-vaati-oppimista/ [viitattu 10.9.2020].

Työterveyslaitos. s.a. Potilassiirtojen ergonomiakortti-koulutukset. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.ttl.fi/koulutus/potilassiirtojen-ergonomiakortti/ [viitattu 10.9.2020].

Kirjoita kommentti

*