Moikka! Kertoisitko kuka olet?

Olen Tytti Epelä, sairaanhoitajaopiskelija Xamkin Kotkan kampukselta.

Miksi valitsit sairaanhoitajakoulutuksen?

Olin jo aiemmassa työssäni miettinyt alan vaihtoa. Minua kiinnosti erityisesti sairaanhoitajan ihmisläheinen työ, jossa työn tulokset ovat hyvin konkreettisia, näkyviä ja välittömiä. Toisten auttamisen lisäksi myös itse kliininen hoitotyö kokonaisuudessaan kiinnosti minua.

Miksi valitsit Xamkin?

Asun itse Kouvolassa, joten Xamk oli sijainniltaan minulle ja elämäntilanteelleni paras. Kampukseni sijaitsee Kotkassa, mutta lähiopetuspäiviä on lopulta ollut aika vähän. Xamk vaikutti vakaalta ja nykyaikaiselta oppilaitokselta.

Olen aiemmin opiskellut myös amk-tutkinnon Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, joka edelsi Xamkia. Oppilaitos oli siis tavallaan minulle tuttu.

Millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa?

Ammattikorkeakoulun opintojen paino on ollut itsenäisessä tekemisessä, toki myös korona on tähän vaikuttanut.

Opintojen suunnittelu ja eteneminen on vahvasti opiskelijan vastuulla ja opiskelija voi luoda oman “polkunsa” opinnoilleen. Minulle tämä joustavuus ja itsenäisyys sopii, koska olen ollut opintojen aikana perhevapaalla ja hypännyt takaisin opintoihin.

Sairaanhoitajakoulutuksessa ensimmäinen vuosi mennään tiiviisti omana ryhmänä, mikä luo ryhmähenkeä. Pikkuhiljaa tiet erkanevat, osa nopeuttaa opintojaan, osa lähtee vaihtoon, osa tekee paljon töitä opintojen ohella. Itse olen opiskellut hyvin monen eri ryhmän mukana, mikä on ollut ihan virkistävää.

Millaisia asioita sairaanhoitajaopinnoissa käydään läpi?

Alkuopinnoissa painotetaan käytännön osaamista itse kliinisessä hoitotyössä. Tämän rinnalla opiskellaan myös teoriaa liittyen itse terveyteen, ihmisen anatomiaan ja myös terveydenhuollon erilaisiin rakenteisiin, toimintaympäristöihin ja lainsäädäntöön.

Työpajoja ja simulaatioita tehdään yhdessä ja tämä ryhmässä tekeminen ja teorian käytäntöön vieminen on todella olennainen osa oppimista. Harjoittelut luovat vielä lopullisen yhteyden työelämään.

Opinnoissa on valinnaisesti valittavia asioita ja jo melko alkuvaiheessa opiskelija voi alkaa rakentaa haluamaansa osaamista itselleen.

Millaisia harjoitteluja opintoihin sisältyy?

Minulla on yhteensä viisi harjoittelua koko tutkinnon aikana. Ensimmäinen harjoittelu oli perushoitoa, toisessa yhdistyivät mielenterveystyö, sisätaudit ja gerontologia.

Seuraavaksi menen tänä keväänä tekemään perhe- ja yhteisöhoitotyön harjoittelua ja viimeiselle vuodelle jää vielä kirurgian ja akuutin hoitotyön harjoittelu ja viides harjoittelu. Viidennen harjoittelupaikan voi ns. valita omien intressien mukaan.

Mikä sinusta opinnoissa on ollut mielenkiintoisinta ja parasta?

Kiinnostavinta on ollut opintojen monipuolisuus, konkreettisuus ja se, että opintojen sisältöön ja aikatauluun on voinut itse vaikuttaa paljon.

Olen myös pitänyt ryhmätyöskentelystä, yhdessä oppiminen ja ajatusten vaihtaminen on hedelmällistä ja avartavaa.

Millaisissa harjoittelupaikoissa olet ollut?

Olen ollut tehostetun palveluasumisen yksiköissä kaksi harjoittelua ja myös kuntouttavalla osastolla sairaalassa. Seuraava harjoitteluni liittyy palliatiiviseen hoitotyöhön eli parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitotyöhön.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Suosittelisin koulutusta niille, joilla on aitoa kiinnostusta ja halua vaikuttaa toisen ihmisen elämään, hyvinvointiin ja terveyteen kokonaisvaltaisesti. Kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja kyky hallita yllättäviä tilanteita ovat eduksi ja tarpeen.

Itse opinnoissa on avuksi avoin ja sosiaalinen mieli ja vastuuntuntoinen ote omasta tekemisestä. Kaiken kaikkiaan opinnot ja ala sopii hyvin erilaisille ihmisille, kyse on omasta asenteesta loppujen lopulta.

Mikä sinusta on parasta Xamkissa ja Kotkan sairaanhoitajaopinnoissa?

Parasta on ollut ryhmien opiskelijat, joiden rinnalla olen saanut oppia, kokea ja jakaa ajatuksia. Olen myös ollut tyytyväinen opettajien kykyyn jakaa osaamistaan ja ammattitaitoaan meille opiskelijoille.

Opintojen suunnittelussa olen aina saanut tarvitsemani tuen ja avun, mikä on ollut olennaista, kun opintoni eivät ole edenneet ihan perinteisellä tavalla.

Myös kampuksen opiskeluolosuhteet ja puitteet ovat hyvät. Kotkassa oleva minisairaala on havainnollinen paikka oppimiselle.

Millaiset ovat tulevaisuudensuunnitelmasi? Millaisissa tehtävissä haluaisit työskennellä?

Tulevaisuus on vielä osaltani avoin, opintojakin toki vielä vajaa puolet jäljellä. Minulla on ideoita ja ajatuksia unelmieni työstä, tuleva vuosi tulee varmasti vielä terävöittämään suunnitelmiani.

Minua kiinnostaa työ, jossa hoitosuhde on pidempi ja täten syvempi. Erityisesti juuri palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito kiinnostavat minua.

Ikimuistoisin sattumus/tapahtuma opinnoissasi?

Ikimuistoiset hetket liittyvät pieniin onnistumisiin ja hauskoihin sattumiin, joita on ollut erityisesti työpajoissa.

Ensimmäinen onnistunut verinäytteenotto on jäänyt mieleen, tärisevät ja hikoilevat kädet ja lopuksi suuri huojennus ja ilo, kun onnistuin.

Haastattelu tehty 2/2021.