Nainen seisoo metsässä.
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Ammatillinen osaaminen täydentyi

Kirkkonummelta kotoisin oleva Seija Jokela on työskennellyt koko työelämänsä ajan suurien rakennusliikkeiden hankintapuolella eri tehtävissä.


– Olen koulutukseltani rakennusinsinööri, yo-merkonomi ja Euro-insinööri. Lisäksi olen opiskellut kasvatustieteitä Helsingin Yliopistossa ja nyt valmistuin logistiikkainsinööriksi (YAMK). Olen työskennellyt koko työurani rakennusliikkeiden hankintatehtävissä, ensin hankintainsinöörinä ja viimeiset 25 vuotta hankinnan johtotehtävissä, Seija kertoo.

Logistiikka-alan osaajaksi

Logistiikka-alan opiskelu alkoi kiinnostaa, kun Seija oli työpaikkansa kautta rahoittamassa, kehittämässä ja seuraamassa erästä logistiikan YAMK-opinnäytetyötä, jonka tuloksena syntyi rakennuksen rakenteiden kosteus- ja lämpömittausjärjestelmä.


– Ajattelin, että miksen minäkin voisi alkaa opiskella, joten aloin etsiä, missä voisin suorittaa logistiikan opintoja.


Toinen Seijaa motivoiva tekijä oli, että myös kollega opiskeli YAMK-opintoja. Lisäksi Seija oli työssään huomannut, miten suuri osa rakentamiseen liittyvissä hankintakustannuksissa on logistisia kustannuksia. Seijan mukaan logistisiin kustannuksiin ei kiinnitetä paljon huomiota, vaikka juuri hallitsemalla oikein rakentamisen toimitusketjuja, säästetään vaivaa ja rahaa.


– Perinteisesti hankinnan päätöksenteossa tuijotetaan materiaalin ja palvelun hintaan, kun pitäisi laskea kokonaiskustannukset lopulliseen hintaan. Etsimällä logistisia vaihtoehtoja, säästyy rahaa, Seija sanoo.

Polkuopinnoista tutkintoon

Xamk valikoitui opiskelupaikaksi, sillä opetus vaikutti Seijan mielestä käytännönläheiseltä.


– Kun kyselin Xamkista alkutalvesta 2021, kuinka voisin suorittaa logistiikan YAMK-tutkinnon, minulle sanottiin, että hakuajat ovat jo menneet, mutta polkuopiskelijaksi pääsee, jos täyttää annetut kriteerit ja aiemmat opinnot hyväksytään.

Seija valittiin polkuopiskelijaksi kevättalvella 2021 ja opinnot alkoivat edetä vauhdilla. Kesän hän otti rennommin ja jatkoi opintojaan syksyllä. Seija anoi tutkinto-opiskelijaksi pääsyä ja se toteutui vuoden 2021 lopussa.

Vuoden 2022 alussa hän aloitti opinnäytetyön tekemisen ja valmistui logistiikan insinööriksi marraskuussa 2022. Seijan mukaan opiskelussa piti valita myös vapaavalintaisetkin aineet siten, että niistä oli hyötyä opinnäytetyön tekemiseen. Aktiivinen opinnäytetyön ohjaaja oli Seijalle tärkeää, sillä etäopiskelu yksin ja koronarajoitusten aikaan tuntui välillä haastavalta.


– Opinnäytetyö tuntui kovin raskaalta. Syynä oli ehkä se, että olin valinnut melko laajan aiheen ”miten rakennetaan logistisesti kannattavasti”. Ilman tsemppaavaa ohjaajaani tuskin olisin selvinnyt näin hienosti opinnoistani. Lopputulos oli hyvä. Etäopiskelu oli poikkeuksellista. Monesti kaipasi, että tapaisi muita opiskelijoita, sillä lähipäivät antoivat enemmän virikkeitä ja syntyi hyviä kontakteja opiskelun suhteen.

Ilman tsemppaavaa ohjaajaani olisin tuskin selvinnyt näin hienosti opinnoistani

Rakennusalalle työllistyy hyvin eri tehtäviin

Seijan mielestä parasta Xamkissa on ollut juuri oikeanlaisen opetuksen löytyminen omaan ammattialaan liittyen. Henkilökunta on auttanut, neuvonut ja tsempannut matkan varrella. Kysymyksiin on vastattu nopeasti. Seija suositteleekin avoimen amk:n opintoja kaikille, joilla on vielä työelämää jäljellä, haluavat laajentaa ja täydentää osaamista tai tähdätä polkuopintojen kautta tutkintoon. Xamkissa on Seijan mukaan tarjolla reaaliaikaista tietoa ja opetusta.


– Opiskelu oli hyvin tiivistä, mutta antoisaa. Joka opintojaksosta huomasin, miten paljon opin uutta asiaa. Opiskeluissa kiinnostavinta on ollut asioiden soveltaminen suoraan työelämään. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaminen on vaativaa ja kovaa työtä, joka vaatisi ehkä kuitenkin muutaman kuukauden opintovapaata, Seija kokee.

Seijan mukaan rakennusalalla töitä riittää nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa.


– Tällä hetkellä on puute osaavista ja koulutetuista henkilöistä kaikilla rakennusalan sektoreilla, mutta varsinkin suunnittelussa ja tuotannossa. Oma tulevaisuudensuunnitelmani on opastaa ja opettaa rakennusalan ammattilaisia työssään eri yrityksissä ja kouluissa. Haluan kehittää hankintaprosessia. Voisin opiskella joitain kursseja avoimessa ja ehkä laajempikin jatko-opiskelu voisi tulla kysymykseen. Unelma-ammattini on ollut ja on edelleenkin rakennusalan hankintaosaaja.

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lue lisää logistiikan YAMK-koulutuksesta