Nainen seisoo satama-alueen pihassa ja puhuu puhelimeen, taustalla kaksi kypäräpäistä miestä tutkii papereita.

Logistiikka

Ylempi AMK-tutkinto

Kehitä ammatillista logistiikan osaamistasi ja kasvata tietotaitoasi logistisista prosesseista sekä erilaisten käytännön riski- ja ongelmatilanteiden hallinnasta.

YAMK-koulutuksessa hankit laaja-alaisen näkemyksen logistiikan/toimitusketjujen kokonaisuudesta. 

Koulutukseen haetaan yhteishaussa!

Seuraava hakuaika ei ole tiedossa..

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 1,5-2 vuotta Seuraavat hakuajat: Ei tiedossa Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (ylempi AMK)

Tie haastavampiin logistiikan tehtäviin

Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa kehität ammatillista logistiikan osaamistasi ja kasvatat tietotaitoasi logistisista prosesseista, erilaisten käytännön riski- ja ongelmatilanteiden hallinnasta – unohtamatta asiakkaan merkityksen korostamista kaikissa logistisissa toiminnoissa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on logistiikka-alan kokemusta ja jotka haluavat syventää ammattialansa tuntemusta. Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille.

Halutessasi voit opiskella täydentävän osaamisen opintojaksosi monikulttuurisissa ryhmissä ja valita opintojaksosi Master Schoolin yhteisestä tarjonnasta. Voit myös kehittää ja ylläpitää kielitaitoasi opiskelemalla englanninkielisiä opintojaksoja ja erillisiä kieliopintoja. Myös kansainvälinen vaihto on mahdollinen. 

Valmistuessasi olet saavuttanut laaja-alaisen näkemyksen logistiikan/toimitusketjujen kokonaisuudesta. Ymmärrät, miten eri logistiset funktiot ovat liitoksissa toisiinsa ja miten niitä voidaan kehittää erikseen tai kokonaisuutena. Tunnet myös tärkeimpiä logistiikka-alan kehityssuuntia ja osaat myös soveltaa kaikkea oppimaasi käytäntöön.

Nainen istuu tietokoneen äärellä, näytöllä logistiikkaan liittyvä ohjelmisto.

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin.

 • logistiikka
 • prosessit
 • SCM
 • Supply Chain Management
 • toimitusketjujen hallinta
 • toimitusketjujen johtaminen

Miksi kannattaa suorittaa logistiikan YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • Logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
 • Logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
 • Innovatiiviset logistiikkapalvelut
 • Logistiikan Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:     

 • tutkimus ja kehittäminen    
 • johtaminen ja yrittäjyys    
 • kansainväliset työympäristöt    
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.  

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.   

Oppimisympäristöt

Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa Learn-verkko-oppimisalustaa, erilaisia verkostoitumisalustoja ja kommunikointivälineitä (esim. MS Teams, Adobe Connect Pro). Yksittäisillä opintojaksoilla hyödynnetään kuhunkin aihepiiriin sopivia oppimismenetelmiä ja –ympäristöjä.

Opintojaksojen oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan kunkin  opiskelijan omaan työkenttään.  

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) -hankkeissa.

Logistiikan YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla alustava aihe/suunnitelma logistiikkaan/ toimitusketjuihin liittyvästä kehitys- tai tutkimushankkeesta. Suunnitelman pohjalta aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa työstää opinnäytetyötä.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Suorita logistiikan YAMK-tutkinto verkossa.

Koulutuksen toteutus

YAMK-koulutus järjestetään verkko-opintoina, eli voit suorittaa koko tutkinnon etänä ja opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. 

Verkon kautta toteutettavaa aikaan sidottua opetusta on noin kuukauden välein, kestoltaan 1-2 päivää ja pääsääntöisesti perjantaisin. Satunnaisesti opetusta voi olla torstaisin tai lauantaisin. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan ennen opintojen aloitusta. 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.    

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503493126
Sähköposti
Minna.Porasmaa@xamk.fi
Yksikkö
Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö
Minna Porasmaa
Yliopettaja
+358503493126
Minna.Porasmaa@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: