Piirroskuva. Kosteita lumihiutaleita.

Osaamiskeskus Nuoska

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Nuoska oli vuosina 2020-2023 yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostivat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden.

Osaamiskeskus Nuoska kehitti nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Nuoskan tavoitteet ja tehtävät

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.


2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.


3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

.

Nuoskan osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehitti malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia oli yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

.

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Yhteystiedot

Puhelin
+358503124983
Sähköposti
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Jussi Ronkainen
Tki-yksikön johtaja
+358503124983
Jussi.Ronkainen@xamk.fi
Hankkeen nimi:

Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Hankkeen kesto: 1.4.2020–31.3.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus
Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Etunimi Sukunimi
Projektipäällikkö
Tutkimusyksikkö
050 123 4567
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Etunimi Sukunimi
TKI-asiantuntija
Tutkimusyksikkö
050 123 4567
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Footer-placeholder