Euroopan unionin osarahoittama

Triangeli

Nuorilähtöisesti oppilaitosten perheyhteistyötä rakentamassa

Triangelin tavoitteena on nuorten toisen asteen opiskelijoiden läheisiltään saaman ja vastaanottaman tuen lisääminen

Nuorikin on osa perhettä!

Mikä Triangeli?

Triangeli muodostuu 1) nuorten toisen asteen opiskelijoiden, 2) heidän huoltajiensa ja muiden läheisten sekä 3) oppilaitosten vuorovaikutuskokonaisuudesta.  Tavoitteena on rakenteiden uudistaminen siten, että 15–29-vuotiaiden opiskelijoiden läheisiltään saama ja vastaanottama tuki kasvaa. Nuorisotyöllinen työote vahvistaa toimenpiteiden ja kehittämistyön nuorilähtöisyyttä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Nuoret määrittelevät heille tärkeät henkilöt ja merkityksellisen tuen. * yhteyshenkilönä Helinä
 • Kotoa opintojen perässä muuttavien nuorten tuki vahvistaa osallisuutta. * yhteyshenkilönä Antti
 • Etsivä huoltajatyö löytää uusia tapoja tavoittaa huoltajia ja läheisiä yhteistyöhön. * yhteyshenkilönä Hanna
 • Tuloksia jalkauttava tapahtumasarja rakentaa nuorilähtöisiä käytäntöjä ja nuorimyönteistä yhteiskuntaa. * yhteyshenkilönä Saara

Hankkeen tarve

Nuorten ja vanhempien välisen keskusteluyhteyden heikentyminen näkyy koko maan kouluterveyskyselyissä niin yläkoululaisten kuin toisen asteen opiskelijoidenkin vastauksissa. Vanhempainliiton toteuttaman Vanhempien barometrin tulokset suosittavat kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistämistä toisella asteella. Myös oppivelvollisuuden laajentuminen asettaa huoltajille uusia vaateita.

Hyvinvoinnin polarisoitumiskehitys näkyy vanhemmuudessa hyväosaisten perheiden käyttäessä palveluita ja osallistuessa aktiivisemmin yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Tarvitaan nuorilähtöisiä kehittämistoimia, jotta eniten tukea tarvitsevat nuoret huomioitaisiin paremmin. Perherakenteiden monimuotoistuminen ja perheiden monipaikkaisuus haastavat kysymään, ketkä kaikki voivat tarjota nuorelle tukea opintojen aikana ja onko heidät kutsuttu saavutettavasti yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa? Entä millaista on nuorille tärkeä tuki nuorten itsensä määrittelemänä?

Hankkeessa mukana

Hanke on Xamkin Juvenian ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kumppanuushanke, joka saa rahoituksensa Euroopan Sosiaalirahaston toimintalinjalt[VS1] a 4.

Yhteistyötahoina toimivat:

 • Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Mikkelin lukio
 • Mäntyharjun lukio
 • Pieksämäen lukio
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Samiedu
 • Savonlinnan lyseon lukio
 • Suomen Nuoriso-opisto Paukkula
 • Etelä-Savon nuorten palveluverkostot
 • Juvan kunta
 • Pertunmaan kunta
 • Sulkavan kunta
 • Kangasniemen kunta
 • Saku ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto

Puhelin
+358505744926
Sähköposti
Saara.Vauhkonen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Saara Vauhkonen
Projektipäällikkö
+358505744926
Saara.Vauhkonen@xamk.fi
Puhelin
+358503438389
Sähköposti
Helina.Juurinen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Helinä Juurinen
Tki-asiantuntija
+358503438389
Helina.Juurinen@xamk.fi
Puhelin
+358504389806
Sähköposti
Antti.Vaisanen@xamk.fi
Yksikkö
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia
Antti Väisänen
Tki-asiantuntija
+358504389806
Antti.Vaisanen@xamk.fi
Puhelin
+358503124981
Sähköposti
Sari.Miettinen@xamk.fi
Yksikkö
Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksi
Sari Miettinen
Lehtori
+358503124981
Sari.Miettinen@xamk.fi

Hanna Laitinen
Nuorisotoiminnan koordinaattori
hanna.laitinen@mll.fi
050 307 5411

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Triangeli – Nuorilähtöisesti oppilaitosten perheyhteistyötä rakentamassa

Hankkeen kesto: 1.8.2023–28.2.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Mannerheimin lastensuojeluliitto Järvi-Suomen piiri
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Kokonaisbudjetti: 571 095 €
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 377 209 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 471 512 €

Yhteistyökumppanit

Triangeli_logo
MLL_järvi-Suomen piiri logo_vaaka
Logo. Juvenia. Xamk.