Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 2,5 vuotta
 • tutkintonimike: Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK), Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Naprapaatti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Sote-alan digitalisaation asiantuntijaksi

Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntijana digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksessa syvennät osaamistasi siihen, mitä digitalisaatio tuo tullessaan sote-alalla.

Lisäksi kehität osaamistasi asiakas- ja käyttäjälähtöisten digitaalisten palvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Perehdyt myös asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Koulutus tuottaa sinulle monipuolista asiantuntijuutta digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla.

Osaat ennakoida ja analysoida palveluiden tarpeita ja megatrendejä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisesi karttuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa asiakas- ja käyttäjälähtöisten sähköisten palveluiden kehittämistä ja uudistamista esimerkiksi digitaalisen palvelumuotoilun avulla.

 

Osaat opintojen jälkeen huomioida sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät digitaalisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tietoturva- ja tietolainsäädännön merkityksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on osaamista tiedolla johtamisesta, muutoksen ja asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamisesta sekä valmiuksia digitaalisten palveluiden laadun edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

Opinnot toteutuvat verkossa lukuun ottamatta ensimmäistä lähijaksoa. Opintojen aikana pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemustasi ja osaamistasi oman alasi sekä muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Sähköiset palvelut | Digitaaliset palvelut | Tietoturva | Tietosuoja |Digitaalinen palvelumuotoilu | Digitaalisten prosessien johtaminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä, jotka on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op) ovat ns. ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Digitaalisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen (15 op)

 • Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op
 • Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op

Asiakaslähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)

 • Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
 • Asiakaslähtöisyys sähköisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
 • Tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)

 • Digitaalisten palveluprosessien johtaminen, 5 op
 • Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Digitaalisuus, tieto ja verkostot
 • Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Ydinosaamisen opintojaksojen opetus tapahtuu verkossa.

Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.

Tutkintokohtaisten syventävien ammattiopintojen verkko-opetuksena toteutuvaa kontaktiopetusta on pääsääntöisesti kahtena päivää kerran kuukaudessa, ja opetus ajoittuu kahdelle lukuvuodelle.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Opinnoissa korostuvat taito etsiä, lukea ja hyödyntää tutkittua tietoa sekä perustella sillä ratkaisuja. Opiskelu edellyttää aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, opintojen ja muun elämän yhteensovittamista sekä kykyä aikatauluttaa opinnoissasi etenemistä.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta:

Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

15 opintopisteen teoriaopintojen suorittaminen lukukauden aikana tarkoittaa opiskelijan työnä 405 tuntia. On tärkeää varata opiskelulle riittävästi aikaa viikoittain.

Keväällä 2024 haussa olevan koulutuksen lähipäivät syksyllä 2024:

 • to 29.8.– pe 30.8.2024 – Lähipäivät Savonlinnan kampuksella
 • ti 24.9.– ke 25.9.2024 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • ti 15.10.– ke 16.10.2024 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • To 21.11.– pe 22.11.2024 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • Ma 9.12.– ti 10.12.2024 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä

Ryhmän yhteiset lähiopetuspäivät (kaksi päivää kuukaudessa) toteutetaan myös seuraavina lukukausina verkossa Teamsissä.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Savonlinnan kampus

Kaksi miestä tervehtii keskenään ja nainen katsoo vieressä.

Kaikki YAMK-tutkinnot

Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Tarja Turtiainen
p. 040 684 9538
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi