Mies polkee älykuntopyörällä, kasvot poispäin.

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Ylempi AMK-tutkinto

Haluatko olla kehittämässä ja uudistamassa dataperustaisesti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja?

Koulutuksen eri opintojaksojen sisällöissä painottuu vahvasti innovatiivisuus ja dataan perustuvuus hyvinvointipalvelujen kehittäminen.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on käynnissä 11.-25.3.2015.

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Artenomi (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Muotoilija (YAMK)
 • Naprapaatti (ylempi AMK)
 • Restonomi (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Tradenomi (ylempi AMK)
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden asiantuntijaksi

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK-koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi voit hyödyntää hyvinvointitietoa omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa.

Valmistuttuasi osaat arvioida hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta sekä asiakkaan että organisaation näkökulmasta. Pystyt arvioimaan ja kehittämään dataperustaisesti hyvinvointipalveluiden toimintamalleja ja kannattavuutta.

Lisäksi osaat suunnitella ja johtaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja.

Kaksi ihmistä kuvan reunoila tutkii etualalla näkyvää käyttöohjetta.

Opi kehittämään dataperustaisesti hyvinvointipalveluiden toimintamalleja.

 • dataperustaisuus
 • hyvinvointi
 • palvelu
 • kehittäminen
 • yamk
 • sosiaaliala
 • terveysala
 • tekniikka
 • kulttuuri
 • matkailuala
 • kasvatusala
 • liikunta-ala

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

Opintojen sisältö

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus vaihtelee pohjakoulutuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan, restonomin ja yhteisöpedagogin pohjatutkinnoilla koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op).

Tekniikan ja kulttuurialan pohjatutkinnoilla koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.

Opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (40 / 25 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (20 / 5 op).

Ydinosaamisen opintojen rakenne:

Tieto ja tietojärjestelmät (15 op/10 op)

 • Hyvinvointitieto
 • Tietojohtaminen
 • Tietojärjestelmien hankinta (ei kuulu 60 op:n tutkintoon)

Hyvinvoinnin edistäminen ja mittaaminen (15 op/10 op)

 • Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat
 • Hyvinvointikäyttäytyminen (ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
 • Hyvinvointikäyttäytymisen mittaaminen

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (10 op/5 op)

 • Hyvinvointipalvelujen ketterä kehittäminen (ei kuulu 60 op:n tutkintoon)
 • Hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen

Täydentävän osaamisen opinnot (20 op / 5 op) voit koota ylempien tutkintojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti.

Opintoihisi kuuluu myös 30 op:een laajuinen alasi kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista.

Täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. 

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:  

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset työympäristöt 
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisissa opinnoissa (YAMK tai maisteriohjelmat).  

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opinnäytetyö

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen (YAMK) on monimuotokoulutus

Koulutuksen toteutus

Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden YAMK-opintojen aloituspäivät toteutuvat Mikkelin kampuksella vain lähiopetuksena.

Toteutuksen ensimmäisinä lukukausina voi kampuksella toteutettavia muita lähiopetuspäiviä olla kahdesta kuuteen  (2-6) päivään, mutta iso osa opinnoista toteutuu verkossa.

Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 2 arkipäivänä (to–pe) kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä.

Verkossa tapahtuva opiskelu voi sisältää verkkoluentoja ja erilaisia seminaarityyppisiä kontaktitapaamisia, mitkä ilmoitetaan ryhmäkohtaisessa lukujärjestyksessä, sekä itsenäistä erimuotoista opiskelua ja tehtäviä.

Lähiopetuksella on tärkeä rooli verkostoitumisessa, ryhmähengen syntymisessä sekä luovien ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa.

Opinnot voit suorittaa työn ohessa, jolloin opiskelu kestää keskimäärin vuoden (60 op) tai kaksi vuotta (90 op).

Täydentävät Master School opinnot toteutetaan neljällä eri kampuksella: Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Täydentävät opinnot voivat sisältää lähiopetusta, mutta tarjonnassa on myös verkkototeutuksia.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358504399001
Sähköposti
Marja-Liisa.Rissanen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Marja-Liisa Rissanen
Yliopettaja
+358504399001
Marja-Liisa.Rissanen@xamk.fi

Kuinka voisimme palvella?

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Etsitkö henkilöitä?