Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 1-2 vuotta
 • seuraava hakuaika: 17.-31.3.2021
 • tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK) / 90 op
  • insinööri (ylempi AMK), artenomi (ylempi AMK), muotoilija (ylempi AMK) / 60 op

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Sinustako dataperustaisten hyvinvointipalveluiden asiantuntija?

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ylempi AMK -tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia dataperustaisten hyvinvointipalvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä.Koulutusohjelman hermokeskuksena ja oppimisympäristönä toimii uusi XAMK Active Life Lab -hyvinvointioppimisympäristö, joka tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.

Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun. XAMK Active Life Lab sijaitsee uudessa Saimaa Stadiumissa Mikkelissä.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista AMK-tutkinnoista:

 • ensihoitaja
 • fysioterapeutti
 • geronomi
 • jalkaterapeutti
 • naprapaatti
 • sairaanhoitaja
 • sosionomi
 • terveydenhoitaja
 • artenomi
 • insinööri
 • muotoilija
 • restonomi
 • tradenomi
 • yhteisöpedagogi tai
 • muu soveltuva korkeakoulututkinto

Sinulla tulee olla lisäksi tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kaksi vuotta työkokemusta sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, matkailu- tai ravitsemusalalta, tekniikan, liiketalouden tai humanistisella alalta tai ko. aloihin liittyvän teknologian ja sen soveltamisen kehittämistehtävistä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä lukuun ottamatta insinöörejä (AMK), artenomeja (AMK) ja muotoilijoita (AMK), joiden koulutuksen laajuus on 60 op.

Koulutuksen rakenne (90 / 60 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 / 25 op), täydentävä osaaminen (20 / 5 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen jälkeen osaat

 • hyödyntää hyvinvointitietoa omassa työssäsi, oman alasi kehittämisessä ja monialaisissa yhteistyöverkostoissa
 • arvioida hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää dataperustaisten hyvinvointipalveluiden toimintamalleja ja kannattavuutta
 • suunnitella ja johtaa dataperusteisten hyvinvointipalvelujen kehittämistä

Täydentävän osaamisen (20 / 5 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Master School-opintojaksotarjonnasta. Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • ajankohtaisista teemoista
 • kansainvälisyysopinnoista ja
 • viestintätaidoista

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Active Life Lab Saimaa Stadiumissa

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja
Paula Mäkeläinen
040 829 8462
paula.makelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi