Liikunnanohjaaja (AMK)

Kiinnostaako sinua kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen? Entä yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen, valmentaminen ja kouluttaminen sekä erilaiset liikunta-alan suunnittelu- ja kehittämistehtävät monialaisissa toimintaympäristöissä?

Jos nämä kysymykset herättivät kiinnostuksesi, tutustu liikunnan koulutukseemme. Liikkumisen, terveyden ja urheilun edistämisestä voi tulla juuri sinun ammattisi!

Hae lisähaussa päivätoteutukseen!

Lisähaku 29.7.-8.8.2024.

Kevään yhteishaku on 28.8.-11.9.2024.

Päiväopiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 35 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Liikunnanohjaaja (AMK)

Ovatkoko liikunta ja urheilu lähellä sydäntäsi?

Liikunnanohjaaja AMK -koulutuksesta valmistut liikunta-alan asiantuntijaksi. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa ohjaus-, koulutus-, valmennus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osaaminen asiakkaiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin sekä urheilun edistämiseen. Opit myös kehittämään liikuntapalveluita, -tuotteita ja -ympäristöjä sekä toimimaan yrittäjämäisesti.

Liikunta-alan asiantuntijajana työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikkumisen edistämiseen sekä hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Edistä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti!

 • liikunta
 • urheilu
 • liikunnan ohjaaminen
 • liikuntaneuvonta
 • elämäntapavelmennus
 • valmennus
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • liikkumisen edistäminen
 • liikuntapalvelut
 • liikuntatapahtumat

Miksi kannattaa opiskella liikunnanohjaajaksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit monialaisissa liikunta-alan toimintaympäristöissä työskentelyn perusteita. Keskiössä on toimiva ja hyvinvoiva ihminen, jota lähestytään ihmisen elämänkaaren eri vaiheiden ja ilmiöiden näkökulmasta.

Opit pedagogisia työvälineitä liikuntataitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä projektitoimintaan. Pääset oppimaan ja työskentelemään aidoissa työelämäntilanteissa ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti osana hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Syvennät omaa asiantuntijaosaamistasi innovoinnin, kehittämisen, yrittäjyyden sekä liikuntajohtamisen eri osa-alueilla. Saat mahdollisuuden käynnistää oman yrittäjäpolkusi suunnittelun tai antaa oman osaamisesi panostuksen kumppanin yritystoiminnan toteuttamiselle.

Kolmannen vuoden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi oman osaamisen ja palvelujen tuotteistamisessa sekä syvennät osaamistasi myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla joko oman tai kumppanin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Saat työvälineitä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä työelämän muutoksen ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Käynnistät opinnäytetyöprosessin ja opit tutkimuksellisen kehittämistyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin periaatteet.

Viimeisen lukukauden aikana syvennät asiantuntijuuttasi joko urheilijakeskeisen valmennuksen tai elämäntapavalmennuksen osa-alueilla. Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytteesi.

Koulutuksessa oppiminen rakentuu työelämästä nousevien ilmiöiden ympärille. Asiantuntijuuden kehittyminen toteutuu työelämäpedagogisena prosessina yhdessä moninaisen työelämäkumppanuusverkoston kanssa.

Oppiminen rakentuu työelämän ja teoreettisen tiedon vuoropuheluna, mikä tarkoittaa monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja reflektiota osana opiskelijan ammatillista kehittymistä. Valinnaisilla opintokokonaisuuksilla voit syventää erityisosaamistasi ja ammatillisia vahvuusalueitasi omien tavoitteiden ja kiinnostuksen ohjaamana.

Lue opiskelijatarinoita

Kaksi miestä seisoo kiipeilyseinän juurella valjaat päällä ja kuuntelee kolmannen ohjeita kiipeämiseen.

Suorita liikunnanohjaajan koulutus päivä- tai monimuoto-opintoina! 

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen opintojen kotikampuksena toimii Savonlinnan kampus. Opinnot suoritetaan joustavasti toteutettuina monimuoto-opintoina Xamkin eri kampuksia (Savonlinna, Mikkeli, Kouvola ja Kotka) tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Koulutuksessa on lähiopintoja 2–3 päivää kerrallaan noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähijaksotyöskentelyn ohella. Oppimisprosessi sisältää muun muassa itsenäisiä oppimistehtäviä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, tenttejä, työelämän projekteja, demoja sekä työharjoittelua.

Oppiminen rakentuu työelämän ja teoreettisen tiedon vuoropuheluna, mikä tarkoittaa monipuolisten työelämän aitojen oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja reflektiota osana opiskelijan ammatillista kehittymistä.

Monimuoto-opiskelun voi linkittää jo olemassa olevaan liikunta-alan työtehtävään, jossa toimit opintojen aikana tai voit hankkia työelämäkumppanuuksia verkostoitumalla eri organisaatioiden kanssa opintojen aikana. Rakennat näin omaan oppimisympäristöäsi.

Opintoihin sisältyy 30 op työelämäharjoittelua. Harjoittelu jakautuu kolmelle opiskeluvuodelle aina 10 opintopisteen kokonaisuuksin. Jokaiselle harjoittelulle on omat tavoitteensa. Voit vaikuttaa työharjoittelupaikkojen valintaan omien tavoitteiden ja kiinnostuksesi mukaisesti.

Uramahdollisuudet

Liikunnanohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai esimerkiksi liikunta- ja urheiluseuroissa ja -järjestöissä, sivistys- ja liikuntatoimessa, monialaisissa asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esihenkilötehtävissä.

Työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen terveyden, kestävän hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja urheilun edistäminen.

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat

 • liikuntasosiologinen osaaminen
 • pedagoginen osaaminen
 • terveyden – ja kestävän hyvinvoinnin edistämisen osaaminen
 • valmennusosaaminen
 • liiketoiminta- ja johtamisosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen
 • kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi:

 • seurassa tai liikuntajärjestössä
 • kaupungin tai kunnan liikuntatoimessa
 • omassa yrityksessä
 • yrityksen työhyvinvoinnin kehittäjänä
 • monialaisessa hanke-, tutkimus- tai projektityössä
 • asiantuntija- ja kehittämistyötehtävissä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Kuva jossa kiususten kampuksen juontaja on kädet levällään

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan!

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa – opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video:

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358504127829
Sähköposti
Tiina.Aho@xamk.fi
Yksikkö
Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö
Tiina Aho
Lehtori
+358504127829
Tiina.Aho@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: