Päiväopiskelu

 • 35 aloituspaikkaa
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:

Onko liikunta ja urheilu lähellä sydäntäsi?

Kiinnostaako sinua kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminenEntä yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaiset liikunta-alan suunnittelu- ja kehittämistehtävät monialaisissa toimintaympäristöissä?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat, tutustu liikunnanohjaajakoulutukseen. Liikunnan ja terveyden edistämisestä voi tulla juuri sinun ammattisi!

Liikunnanohjaaja AMK -koulutuksesta valmistut liikunta-alan asiantuntijaksi. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa ohjaus-, koulutus-, valmennus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osaaminen asiakkaiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opit myös kehittämään liikuntapalveluita ja -ympäristöjä.

Liikunnanohjaajana työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen sekä hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen.

 

liikunta | urheilu | liikunnan ohjaaminen | liikuntaneuvonta | asiakaslähtöinen valmennus | liikunnan toimintaympäristöt | terveyden edistäminen | hyvinvoinnin edistäminen | liikuntapalvelut | liikunta-alan yrittäjyys

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteita työskentelyyn liikunta-alalla. Opinnoissa perehdytään ihmisen toimintaan, terveyttä edistävään liikuntaan sekä liikuntapalvelujen perusteisiin. Opit anatomiaa sekä fysiologiaa ja saat valmiuksia motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen perusteisiin. Pääset myös oppimaan ja työskentelemään aidoissa työelämäntilanteissa ja verkostoidut samalla alan toimijoihin. Kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja terveyden edistämiseen. Opit liikuntaneuvontaa, ravitsemusta ja työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Osa opinnoista voidaan toteuttaa moniammatillisesti yhteistyössä muiden koulutusten kanssa.  Tarkastelet ja pääset kehittämään erilaisia liikuntapalveluja myös yrittäjyyden näkökulmasta.

Kolmannen vuoden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi ja opit johtamista. Käynnistät myös opinnäytetyön. Sovellat liikunta-alan osaamistasi myös vaativammissa terveyden edistämiseen tai urheiluvalmennukseen liittyvissä asiakastilanteissa.

Viimeisen lukukauden aikana syvennät asiantuntijuuttasi ja työelämässä tarvittavaa osaamistasi liikuntapalvelujen kehittämisessä, markkinoinnissa ja projektin johtamisessa. Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytteesi.

Opintojen toteutus

Liikunnanohjaajan opinnot suoritetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella ja niiden kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 30 op työelämäharjoittelua. Harjoittelu jakautuu kolmelle opiskeluvuodelle aina 10 opintopisteen kokonaisuuksin.

Jokaiselle harjoittelulle on omat tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi liikunnan ohjaamiseen, liikuntatapahtuminen ja -palvelujen tuottamiseen ja oman kiinnostuksen mukaisen liikunta-alan osaamisen syventämiseen. Työelämäharjoittelupaikkojen valintaan voit myös itse aktiivisesti vaikuttaa.

Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Liikunnanohjaaja työelämässä

Liikunnanohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai esimerkiksi liikunta- ja urheiluseuroissa ja -järjestöissä, sivistys- ja liikuntatoimessa, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esihenkilötehtävissä.

Työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen terveyden, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat

 • liikuntapedagoginen osaaminen
 • terveyden edistämisen osaaminen
 • valmennusosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen
 • kehittämis- ja teknologiaosaaminen.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • liikunta- tai urheilujärjestössä
 • kaupungin tai kunnan liikuntatoimessa
 • omassa yrityksessä
 • yrityksen työhyvinvoinnin kehittäjänä
 • hanke-, tutkimus- tai projektityössä
 • asiantuntija- ja kehittämistyötehtävissä?

Xamk Podcast: Tulevaisuuden liikunta-alan ammattilainen

Podcastissa lehtorit Jouni Korhonen ja Mika Tenhu keskustelevat Xamkissa alkavasta uudesta liikunnanohjaaja (AMK) -koulutuksesta. Podcastissa käsitellään sitä, miten liikuntakenttä on muuttunut vuosien varrella, millainen se on tällä hetkellä ja millaista ammattitaitoa alalla menestyminen vaatii, miten uusi koulutus vastaa näihin haasteisiin ja millainen se on rakenteeltaan ja käytännön toteutukseltaan. Lopuksi Mika ja Jouni keskustelevat siitä, miten opiskelija pystyy jo opintojen sisällä ohjaamaan opintojaan omien intressien mukaan ja kuinka monipuolisiin työtehtäviin hän voi työllistyä.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Tutustu kampukseen
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Mika Tenhu
p. 050 596 5264
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610