Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • 16.-30.3.2022 35 aloituspaikkaa

Onko liikunta ja urheilu lähellä sydäntäsi?

Kiinnostaako sinua kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminenEntä yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaiset liikunta-alan suunnittelu- ja kehittämistehtävät?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat, tutustu liikunnanohjaajakoulutukseen. Liikunnanohjauksesta voi tulla juuri sinun ammattisi.

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus-, valmennus– ja suunnittelutehtävissä.  

Liikunnanohjaaja AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa hankit valmiudet liikunta-alan asiantuntijana toimimiseen, sekä erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn 

Liikunnanohjauksen tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikuntapalveluiden ja –ympäristöjen kehittäminen.

Liikunnanohjaaja AMK:na työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen, hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen sekä liikunnan ohjaukseen 

liikunta | hyvinvointi | urheilu | hyvinvointiteknologia | hyvinvointivalmennus | yksilövalmennus | ryhmänohjaus | terveyskunto |terveyttä edistävä liikunta | liikuntapalvelut | liikunta-alan yrittäjyys | liikunta- ja elämysmatkailu 

Opintojen sisältö

Liikunnanohjauksen ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15 – 30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat: 

 • Liikunnanohjauksen perusteet  
 • Ihmisen toiminnan perusteet  
 • Aktiivisen elämäntavan tukeminen  
 • Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen  
 • Valmennus prosessina  
 • Liikunta-alan tutkimus ja kehittäminen  
 • Liikuntamatkailu ja yrittäjyys  
 • Liikuntaympäristöjen ja -palveluiden kehittäminen 
 • Opinnäytetyö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet liikunnanohjaajan työlle. Opinnoissa perehdytään ihmisen toiminnan ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Opit anatomiaa, liikunta- ja kuormitusfysiologiaa ja ryhmänohjauksen perusteita. Harjaannut terveyskunnon arvioinnissa ja fyysisen kunnon testaamisessa. Myös kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana. 

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opit niihin liittyen erilaisia liikuntaneuvonnan, terveyttä edistävää liikunnan ja työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Harjaannut myös erilaisten liikuntaryhmien ohjauksessa ja liikuntatapahtumien tuottamisessa. 

Kolmannen vuoden aikana sovellat liikunta-alan osaamistasi myös vaativammissa urheilu- ja elämäntapamuutosvalmennuksen asiakastilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä liikuntapalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin, sekä liikuntamatkailuun, –yrittäjyyteen ja johtamiseen Lisäksi syvennät omaa urasuunnittelua tukevilla vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Käynnistät opinnäytetyön. 

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisessä työelämäharjoittelussasi liikuntaympäristöjä ja –palveluita kehittäen.  Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytetyösi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella sisä- ja ulkotiloissa (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä ja –ympäristöissä. 

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa. 

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit omilla valinnoilla syventää erityisosaamista ja ammatillisia vahvuusalueita. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. 

Täydentäväosaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista liikunnanohjauksen syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.  

Opintojen toteutus

Opinnot suoritetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksellaOpinnot alkavat syksyllä 2020 ja niiden kesto on noin 3,5 vuotta.  

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. 

Opintoihin sisältyy 50 op harjoittelua, josta 15 op tapahtuu erilaisissa liikuntaympäristöissä ja kampuksen toimintakykylaboratoriossa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op ja se toteutetaan 3.-7. lukukaudella liikuntaa ohjaten, valmentaen, liikuntatapahtumia ja palveluita toteuttaen ja tuottaen, sekä liikuntaympäristöjä kehittäen. Työelämäharjoittelua voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi. 

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi. 

Xamk Podcast: Tulevaisuuden liikunta-alan ammattilainen

Podcastissa lehtorit Jouni Korhonen ja Mika Tenhu keskustelevat Xamkissa alkavasta uudesta liikunnanohjaaja (AMK) -koulutuksesta. Podcastissa käsitellään sitä, miten liikuntakenttä on muuttunut vuosien varrella, millainen se on tällä hetkellä ja millaista ammattitaitoa alalla menestyminen vaatii, miten uusi koulutus vastaa näihin haasteisiin ja millainen se on rakenteeltaan ja käytännön toteutukseltaan. Lopuksi Mika ja Jouni keskustelevat siitä, miten opiskelija pystyy jo opintojen sisällä ohjaamaan opintojaan omien intressien mukaan ja kuinka monipuolisiin työtehtäviin hän voi työllistyä.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Liikunnanohjaaja työelämässä

Liikunnanohjaaja AMK tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa mm. liikunta- ja urheiluseuroissa ja –järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esimiestehtävissä. 

Liikunnanohjaajan työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.  

Liikunnanohjaajan työ on eri ikäisten ihmisten ja erilaisten ryhmien liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Työpaikasta riippuen työtehtäviin voi sisältyä myös mm. testaamista ja valmennusta tai liikuntapalvelujen ja –ympäristöjen suunnittelua. 

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat 

 • liikuntapedagoginen osaaminen 
 • liikunnan didaktinen eli opetusosaaminen 
 • hyvinvointivalmennusosaaminen 
 • ohjaus- ja neuvontaosaaminen 
 • yrittäjyysosaaminen 
 • liikunta-alan kehittämis- ja teknologiaosaaminen 

Kehittyäkseen ammatissaan liikunnanohjaajat seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta. 

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi 

 • kuntosalilla 
 • urheilu- tai muussa järjestössä 
 • kuntoutumiskeskuksessa 
 • urheiluopistossa 
 • luonto-, elämys- tai matkailuliikunnassa 
 • omassa liikunta-alan yrityksessä 
 • yritysliikunnassa 
 • kunnallisessa liikuntatoimessa  
 • työterveyshuollossa 
 • tutkimus- tai projektityössä 
 • asiantuntijatehtävissä 

Lue liikunnanohjaaja AMK:n työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä. 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Tutustu kampukseen
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusjohtaja Outi Pyöriä
p. 050 312 5120
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610