Naprapaatti (AMK)

Naprapaatti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Koulutus tähtää itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja urheiluvammojen parissa.

Hae lisähaussa päivätoteutukseen!

Lisähaku 29.7.-8.8.2024.

Kevään yhteishaku järjestetään 11.-25.3.2025

Päiväopiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4 Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Naprapaatti (AMK)

Suomen ainoa naprapatian koulutus

Ala vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, ja kykyä kohdata ja hoitaa ihminen kokonaisuutena – ei vaan kipeänä selkänä.

Naprapaatiksi valmistumisesi jälkeen hallitset anatomian, fysiologian ja manuaalisen lääketieteen perusteet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmät. Naprapaattikoulutus antaa sinulle laaja-alaisen tuntemuksen ja osaamisen tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa sekä kyvyn vastuulliseen ja itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn.

Naprapaattina tunnistat vastuusi ja velvoitteesi ja pohjaat työsi eettisesti kestävälle perustalle. Koulutus ja ammatissa työskentely nojaavat näyttöön perustuvaan tietoon tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa. Opit seuraamaan tieteellisen tutkimuksen etenemistä kotimaassa ja maailmalla, koska kaikki näyttöön perustuva hoito pohjautuu siihen.

Osaat jatkuvasti kehittää ammattitaitoasi ja arvioida kriittisesti tarjolla olevaa tutkimustietoa sekä soveltaa sitä käytännön työssäsi. Osaat toimia oman alasi asiantuntijana eri kuntoutusalan ammattilaisten muodostamassa moniammatillisessa verkostossa, sekä tarvittaessa konsultoida muita asiantuntijoita.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Opit hallitsemaan anatomian, fysiologian ja manuaalisen lääketieteen perusteet

 • anatomia
 • fysiologia
 • patologia
 • biomekaniikka
 • tuki- ja liikuntaelimistö
 • manuaalinen terapia
 • kuntoutus
 • liikuntafysiologia
 • selkäkivu
 • nivelkipu

Miksi opiskella naprapaatiksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Naprapatian koulutuksessa perehdytään kaikkiin tuki- ja liikuntaelimistön osiin, eli yhtä lailla osaamista saa selkä- ja niskakipujen kuin eri raajojen alueiden ongelmien hoitamiseen.

Koulutuksessa opiskellaan myös urheiluvammoja ja liikuntafysiologiaa. Terapeuttisen harjoittelun merkitystä painotetaan opinnoissa. Myös lääketiede kulkee vahvasti opiskelussa mukana. Ortopedia, fysiatria, neurologia ja radiologia korostuvat eniten.

Koulutuksessa opiskellaan laajasti anatomiaa, koska siihen perustuu kaikki kliininen tutkiminen ja myös manuaalinen hoito.

Lisäksi korostetaan myös diagnostiikan opetusta, sillä naprapatiassa pyritään aina mahdollisuuksien mukaan selvittämään potilaan oireen syy – ei vaan hoideta oiretta.

Koulutus nojaa matemaattis-luonnontieteiden, lääke- ja urheilulääketieteiden sekä liikuntafysiologian osaamiseen.

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinopintoihin kuuluvat

 • Ihminen ja tiede (mm. anatomia ja fysiologia)
 • Toimiva ihminen (mm. biokemia, solubiologia, histologia, liikuntafysiologia, neuroanatomia ja –fysiologia, naprapatian hoitomenetelmien harjoittelu)
 • Liikkuva ihminen (mm. biomekaniikka, urheilulääketiede ja ravitsemusoppi, patologia, naprapatian diagnostiikka)
 • Käytännön naprapatia (mm. kipufysiologia)
 • Tutkiva naprapatia (mm. mikrobiologia ja epidemologia)

Täydentäviin opintoihin kuuluvat

 • Lääketiede naprapatiassa
 • Kohti itsenäistä työskentelyä
 • Syventävä diagnostiikka

Tulevat naprapaatit harjoittelevat kolmessa jaksossa. Yleisimmät harjoittelupaikat ovat lääkäriasemat ja fysikaaliset hoitolaitokset. Harjoittelussa saat omaa alaasi laajemman näkökannan terveydenhuollosta kokonaisuutena.

Lue opiskelijatarinoita

Siniseen työasuun pukeutunut naprapaattiopiskelija pitää käsissään selkärangan mallikappaletta.

Naprapatian opinnot toteutetaan päiväopintoina  

Koulutuksen toteutus

Naprapatian opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina Xamkin Kotkan kampuksella.

Naprapatiakoulutuksessa on paljon lähiopetusta, käytännön opiskelua ja harjoittelua koululla, sillä ammatissa tarvittavia käden taitoja opitaan niitä harjoittelemalla.

Opinnoissa teoriaopetus sovelletaan välittömästi käytäntöön. Harjoittelet ohjatusti pareittain tai pienryhmissä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimista ja hoitoa.

Osa opintojaksoista suoritetaan verkko-opintoina, mutta lähipäiviä on viikoittain useampia, ja opiskelu vaatii läsnäoloa Kotkan kampuksella.

Opiskelu vaatii opiskelijalta paljon, sillä se vaatii paljon lukemista ja myös ulkoa opeteltavia asioita. Etenkin ensimmäisenä vuonna opiskeltava anatomian osaaminen on pitkälti ulkoa opettelemista.

Myöhemmässä vaiheessa korostuu ongelmanratkaisu ja kolmiulotteisen- ja mekaanisen ajattelun hallinta. Ihminen on liikkuva kokonaisuus, ja sen toimintaa on osattava ymmärtää sekä paikallaan ollessa että liikkeessä.

Uramahdollisuudet

Naprapaattien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle vuoden kuluttua valmistumisesta on hieman yli 80 %.

Reilu 70 % valmistuneista naprapaateista toimii itsenäisenä yrittäjänä. Toiseksi suurin ryhmä työskentelee lääkäriasemilla tai fysikaalisissa hoitolaitoksissa.

Naprapaatti voi työllistyä myös yksityisvastaanotolle tai muihin hoitolaitoksiin sekä toimia alansa asiantuntijana osana terveyskeskusten, sairaaloiden tai kuntoutuksen moniammatillisia hoitoryhmiä. Moni työllistyy myös urheilupuolelle, jos on sinne kiinnostusta.

Myös ulkomaille työllistyminen on mahdollista. Kansainvälisiin tehtäviin naprapaatit pääsevät erityisesti urheilun parissa, toimiessaan Olympiakomitean ja eri lajiliittojen terveydenhuoltotehtävissä.

Koulutettu naprapaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Koulutus on Kansainvälisen Naprapath-yhdistysten Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028508
Sähköposti
Marja.Turkki@xamk.fi
Yksikkö
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö
Marja Turkki
Lehtori
+358447028508
Marja.Turkki@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: