Päiväopiskelu

  • aloituspaikkoja 25
  • opintojen kesto 4 vuotta
  • opiskelupaikka Kotka
  • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Suomen ainoa naprapatian koulutus

Naprapaatti on erikoistunut TULES-sairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsii 17 % Suomen aikuisista. Ne ovat yksi suurimmista sairausloman aiheuttajista. Naprapatia on manuaalista terapiaa, jonka tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa nivelissä.

Työhön kuuluu paljon potilaan tutkimista ja keskustelua hänen kanssaan.

Diagnoosi perustuu lääketieteellisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin ja ortopedisiin testeihin. Näiden tulosten perusteella naprapaatti päättää itsenäisesti tarpeellisesta hoidosta tai jatkotutkimuksista.

Suomen ainoa naprapatian AMK-koulutusohjelma on toiminut Kotkassa jo yli kymmenen vuotta.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opinnoissa tutkimustietoa alan huipuilta

Koulutus nojaa matemaattis-luonnontieteiden, lääke- ja urheilulääketieteiden sekä liikuntafysiologian osaamiseen.

Perusteita ovat anatomia ja fysiologia, lääketieteellinen perusosaaminen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmät.

Naprapatian opetus perustuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon ja kansainväliseen verkostoon.

Vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita käy muun muassa Ruotsista, Yhdysvalloista ja Virosta. Osa vierailevista asiantuntijoista tekee erikoisalansa tieteellistä tutkimusta, joka osaltaan syventää myös koulutuksen asiantuntemusta.

Opittuja teoriatietoja sovelletaan suoraan käytännön harjoitteluihin, joissa opiskelija omaksuu ja ymmärtää vaativan teorian, havainnoinnin ja kädentaitojen harjaantumisen merkityksen yksilön tutkimus- ja hoitotapahtumassa.

Käytännön ja teoriaosaamisen taitoja hyödynnetään myös työelämälähtöisissä projekteissa muun muassa erilaisin mittauksin ja arvioinnein oikeissa asiakastilanteissa eri asiakasryhmien parissa. Työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Alalla tarvitaan myös yrittäjävalmiuksia.

Monipuolista harjoittelua

Tulevat naprapaatit harjoittelevat opetussuunnitelman mukaisesti kolmessa kenttäharjoittelujaksossa. Yleisimmät harjoittelupaikat ovat lääkäriasemat ja fysikaaliset hoitolaitokset. Tavoitteena on, että harjoittelu suoritetaan terveydenhuollon moniammatillisissa toimipisteissä. Tällöin opiskelija saa omaa alaansa laajemman näkökannan terveydenhuollosta kokonaisuutena.

Urheilusta kiinnostuneille opiskelijoille on pyritty järjestämään harjoittelupaikkoja, joissa on mahdollista perehtyä akuuttien tuki- ja liikuntaelinvammojen tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Harjoittelu on silloin vienyt heitä Jekaterinburgista Japaniin.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa on tehty yhteistyötä alusta alkaen. Tätä kautta opiskelijoilla on mahdollisuus tutkia erilaisia urheiluvammoja ja harjaannuttaa ohjaustaitojaan vammojen kuntoutuksessa.

Lihaskunto- ja tasapainolaboratorio tarjoaa opiskelijoille harvinaislaatuisen mahdollisuuden terveyden ja fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää kliinisen tutkimuksen ja sitä kautta laadukkaiden alaa palvelevien opinnäytetöiden tuottamisessa. Laboratorio on loistava ja pidetty oppimisympäristö, jota jatkossa kehitetään entuudestaan.

Naprapaatti työelämässä

Koulutus tähtää itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja urheiluvammojen parissa.

Naprapaatti (AMK) voi sijoittua yksityisvastaanotolle, lääkäriasemalle tai muihin hoitolaitoksiin sekä toimia alansa asiantuntijana osana terveyskeskusten, sairaaloiden tai kuntoutuksen moniammatillisia hoitoryhmiä.

Reilu 70 % valmistuneista naprapaateista toimii itsenäisenä yrittäjänä.

Toiseksi suurin ryhmä työskentelee lääkäriasemilla tai fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle vuoden kuluttua valmistumisesta on hieman yli 80 %.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät, eikä tuleva sote-ratkaisu sitä ainakaan heikennä. Tekevälle löytyy aina töitä alalla. Ammattikorkeakoulu on kyennyt valmistuneissa naprapaateissa herättämään kasvanutta tiedon janoa ja jokaiselta kurssilta aina muutama jatkaa uraansa alaan liittyvillä yliopisto-opinnoilla.

Lisäksi muutama opiskelija on työllistänyt itsensä ulkomaille. Kansainvälisiin tehtäviin naprapaatit pääsevät erityisesti urheilun parissa, toimiessaan Olympiakomitean ja eri lajiliittojen terveydenhuoltotehtävissä.

Koulutus on Kansainvälisen Naprapath-yhdistysten Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.

Koulutettu naprapaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Renate Taka-aho

"Harrastan itse salibandya ja urheilu kuuluu arkeeni. Erilaisia vammoja on tullut nähtyä, ja omien kokemusten myötä halusin tietää enemmän vammoista ja muista tuki- ja liikuntaelinten vaivoista.

Olen itse käynyt läpi raskaita kuntoutuksia ja se sai ajattelemaan miten voisin auttaa muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä, oli kyse sitten urheiluvammoista tai muista tuki- ja liikuntaelinten ongelmista."

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

naprapatian lehtori Marja Turkki

puh. 044 702 8508
marja.turkki@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610