Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Kestävä kehitys on kaikkialla. Mitä kestävä kehitys tarkoittaa sinun organisaatiossasi? Miten perustelet kestävään kehitykseen vaadittavat investoinnit? Miten kestävä kehitys on osa laadukasta johtamista?

Kestävän kehityksen teknologiat ovat osa kaikkea nykypäivän työelämäosaamista. Tarvitsemme kiertotaloutta pitämään materiaalit kierrossa, tarvitsemme uusia ratkaisuja korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja tarvitsemme päästötöntä energian tuotantoa. 

Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi kestävään kehittämiseen. Opit ymmärtämään kestävän kehityksen eri puolia: miten se liittyy yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Samalla opit tunnistamaan haasteet, joita kestävään kehitykseen liittyy työelämässä. Saat myös tietoa erilaisista työkaluista, joita voit käyttää työelämän haasteiden ratkaisemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opit tunnistamaan ja kuvaamaan miten voit edistää kestävää kehitystä erityisesti tekniikan alalla ja perustella investointeja, jotka vievät kohti kestävän kehityksen tavoitteita.  

YAMK-tutkinnon suoritettuasi ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen organisaation toiminnassa ja tunnistat sille asetetut vaatimukset. Tunnistat kestävään kehitykseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaat edistää kestävien toimintatapojen käyttöönottamista. Lisäksi sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot osallistua erilaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin. 

Suorita opinnot verkossa

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät aikaan sidottua verkko-opetusta, ajankohdat selviävät kevään aikana.  Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi kahdessa vuodessa. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.  

hiilineutraalius | kestävyyshaasteet | kestävä kehitys | kiertotalous | päästötön energia | teknologia |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään kokonaan verkossa eli voit opiskella vaikka työn ohella.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

RETKEILYAUTOILUA JA OPISKELUA EUROOPASSA

Jari Konttori opiskelee Xamkissa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Kestävän kehityksen teknologian yamk-koulutuksessa. Opintojaan hän suorittaa ja jakaa tarinansa Etelä-Ranskasta käsin.

Konttorin idea ja inspiraatio etäopintojen ja matkustamisen yhdistämiseen syntyi yhdessä hänen vaimonsa kanssa. Kaksikko oli viime vuosina keskustellut ja suunnitellut yhdessä ulkomailla opiskelua. Retkeilyautoon tottumisen lisäksi ainoina matkavalmisteluina olivat oman kannettavan tietokoneen, opintovapaan sekä puhelinliittymän hankkiminen.

Lue lisää Jarin etäopinnoista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.  

Ydinosaamisen opinnot, 20 op

Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan kestävästä kehittämisestä. Opit kytkemään kestävän kehittämisen organisaation muuhun toimintaan.  Opit myös tunnistamaan kestävään kehittämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation kestävässä kehittämisessä.

 • Tekniikan alojen kestävyyshaasteet
  • Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja haasteet, 5 op
  • Kestävän kehityksen tutkimusmenetelmät, 5 op
 • Kestävä kehitys työelämässä
  • Kestävän kehityksen työkalut työelämässä, 5 op
  • Kestävyysprojekti, 5 op

Täydentävä osaaminen 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Kansainväliset työympäristöt
 • Tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta. 

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointi on meille tärkeää. Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat, opintopsykologit, opiskelijaterveydenhuollon työntekijät ja oppilaitospappi.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää laitevaatimuksista

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi