Hae kevään yhteishaussa 13.-27.3.2024!

 

Sosiaalialan ja nuorisokasvatuksen keskipalkkoja / kk:

  • koulukuraattori 3249 €
  • nuorisotyöntekijä 2437 €
  • varhaiskasvatuksen sosionomi 2713 €
  • sosiaaliohjaaja 2793 €
  • palveluohjaaja 2783 €

Lähde: Tilastokeskus, kuntasektorin palkkatilastot

Työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen

Sosiaalialan ja nuorisokasvatuksen koulutuksissa saat osaamista, jolla on merkitystä koko yhteiskunnalle.

Nuorisokasvatukseen ja nuorisotyöhön erikoistuneena yhteisöpedagogina keskityt nuoren kasvatukseen ja kehitykseen ja siihen, miten parannat nuorten  hyvinvointia. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana.

Ympäristökasvatukseen ja yhteisöjen kehittämiseen suuntauneena yhteisöpedagogina edistät työssäsi sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä sekä yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Sosionomina olet hyvinvoinnin tukemisen moniosaaja, joka on läsnä asiakkaiden – lapsen, nuoren tai aikuisen, arjessa auttaen, ohjaten ja tukien erilaisissa elämäntilanteissa.

Koulukuraattorin työhön suuntautuneena sosionomina autat ja tuet oppilaita, joilla on vaikeuksia oppimisessa, koulunkäynnissä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Myös oppilaiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat ovat erikoisalaasi.

Nämä alat sopivat sosiaalisille, joustaville ja muuntautumiskykyisille tyypeille, jotka pystyvät toimimaan erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Kevään yhteishaun koulutukset - hae 13.-27.3.2024!

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

"Joskus on hyvä poistua mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta ennakkoluulottomasti."

Sosionomi (AMK)

Lue Justinan opiskelijatarina

"...mitä enemmän opin, sitä enemmän haluan oppia lisää."

Yhteisöpedagogi (AMK)

Lue Villen opiskelijatarina

"Opettajat ovat mukavia ja meidän ryhmämme yhteishenki on ihan huippuhyvä!"

Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Lue Roosan opiskelijatarina

Hakuohjeet

Täältä löydät kaikki tärkeät hakemiseen liittyvät tiedot

Lue lisää hakemisesta

Opiskelijavalinta

Vuodesta 2020 alkaen opiskelijavalinta tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Lue lisää valinnasta.

Hakijapalvelut

Jos hakemiseen liittyvään asiaan ei löydy vastausta verkkosivuilta, hakijapalvelut auttavat sinua.

Hakijapalveluiden yhteystiedot.

Kaikki sosiaalialan ja nuorisokasvatuksen koulutukset

Katso seuraavat hakuajat

Voit hakea Xamkiin kevään tai syksyn yhteishauissa. Kevään hakuaikoja on kaksi. Tammikuussa haetaan englanninkielisiin koulutuksiin ja maaliskuussa suomenkielisiin koulutuksiin.

Tarvittaessa näiden lisäksi järjestetään lisähakuja.

Katso hakuajat ja -ohjeet

5 syytä opiskella sosionomiksi

Paula Kalenius, sosionomiopiskelija, Kotkan kampus:

  1. Pääset tekemään töitä alalla, jolla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys.
  2. Töitä löytyy, sillä sosionomina työkenttä on laaja.
  3. Tuet työssäsi ihmisen hyvinvointia ja pääset työssä kohtaamaan eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
  4. Koska työtä tehdään ihmisten parissa, työ on haastavaa, mutta juuri siksi äärettömän mielenkiintoista. Muun muassa ongelmanratkaisutaito ja luovuus on niitä asioita, joita tarvitaan työelämässä ja ne kehittyvätkin hyvin jo opintojen aikana.
  5. Yhteisöllisyys oman luokan kanssa. Koska opintoihin kuuluu paljon ryhmätöitä ja erilaisia harjoituksia muodostuu oman luokan kanssa usein hyvä yhteishenki. Esimerkiksi esitelmien pitäminen ei aina ole niin vakavaa puuhaa, kun huumori kukkii luokan sisällä.

Kurkista kaikki Paulan 5-listat Xamkilaisesta!

Kun työharjoittelupaikka ylittää odotukset – yhteisöpedagogiopiskelijan tarina

”Odotin harjoittelulta paljon, mutta jo ensimmäisinä viikkoina sain enemmän.”

Katja Kuusemo, 27, on kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija. Hän suoritti syventävän työharjoittelun Musiikkituottajat Ifpillä ja pääsi työskentelemään muun muassa Emma Gaalassa. Tulevaisuudessa Kuusemo haaveilee töistä tapahtumatuotannon parissa ja harjoittelupaikka onkin osoittautunut osuvaksi valinnaksi.

”Olen työharjoittelussa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry: llä Helsingissä. Työharjoitteluun hain, sillä itseäni on kiinnostanut jo pitkään projekti- ja hanketyön maailma sekä tapahtumien tuottaminen. Koulumme tekee yhteistyötä Musiikkituottajien kanssa. Mietin hetken, onko tämä omaan alaani soveltuva paikka viimeisenä harjoitteluna. Puhuin opintovastaavani kanssa ja perustelin kovasti, miten kiinnostunut ko. paikasta olisin. Seuraavaksi löysin itseni lähettämässä CV:tä sekä myöhemmin Helsingistä haastattelusta.

Odotin harjoittelulta paljon, mutta jo ensimmäisinä viikkoina sain enemmän. Minut otettiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien ihanasti vastaan ja pääsin heti alusta asti hyvin mukaan työyhteisöön.”

Olen nauttinut jokaisesta päivästä ja huomaan, että minuun luotetaan sekä minun annetaan haastaa itseäni.

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta: 200 eri alan projektissa on tekemistä myös opiskelijoille. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on kestävä hyvinvointi, jossa tutkitaan ja kehitetään dataperustaisia hyvinvointipalveluita, yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta, älykkäitä käyttäjäkeskeisiä ruokapalveluita ja vastuullista matkailua.

Alan projekteissa Xamkin opiskelijoilla on oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Edullista asumista kampuskaupungeissamme

Opiskelijan rahoista suurin osa hupenee asumiseen. Xamkin kampuskaupungeissa asut edullisemmin kuin monissa muissa Suomensuurissa kaupungeissa.

Esimerkiksi 30 neliön yksiöstä maksat Kouvolassa vuokraa kuukaudessa keskimäärin 377 euroa. Helsingissä maksaisit vastaavasta asunnosta 733 euroa. Kun lasketaan vuokrahinnat 4 vuoden ajalta ja huomioidaan yleinen asumistuki, asuminen Kouvolassa säästää neljässä vuodessa 14 111 euroa. Se on 294 euroa joka kuukausi – merkittävä summa muuhun elämään käytettäväksi.

Kuvassa on esitetty yksiön vuokrakustannukset neljän vuoden aikana kaupungin keskivertohinnoin. Summasta on vähennetty yleinen asumistuki.

Lähteet: Kela, Tilastokeskus ja Savonlinnan osalta Asuntojen hintatiedot.fi -palvelu.

Asumisen kustannukset

Valitse alan opintoja avoimesta ammattikorkeakoulusta!

Tiesitkö, että voit aloittaa ammattikorkeakouluopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa? Toisen asteen opiskelijana voit opiskella maksuttomasti mitä tahansa Xamkin avoimen AMK:n opintoja. Mikäli olet jo työelämässä tai etsit työpaikkaa, voit opiskella verkko- tai monimuoto-opintoja työn ohella edulliseen hintaan 12 euroa opintopisteeltä. Mikäli myöhemmin aloitat tutkinto-opiskelijana Xamkissa, hyväksiluetaan avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi.

Avoimen AMK:n sivuille

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin sosiaali- ja terveysalalta on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610