Kierrättämällä uutta elämää puujätteelle.

Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen kierrätysmahdollisuudet – Kiertopuu -hankkeen tavoitteena on selvittää puupohjaisten materiaalien kierrätyksen haasteita ja toiminnan nykytilaa sekä kehittää olemassa olevaa toimintaa.

PuuMATERIAALIN uusiokäyttöä innovatiivisin menetelmin

Euroopan parlamentin ja neuvoston jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY määritellään raamit puujätteen kierrättämiselle. Puujätteisiin luetaan tuottajavastuun piirissä olevat rakennus- ja purkujätteet sekä puinen pakkausjäte. Suomessa syntyy vuosittain noin 3,4 miljoonaa tonnia puujätettä, suurimmaksi osaksi teollisuudessa. Puupakkausten kierrätystavoite on 17%, johon on ylletty korjaamalla lavoja sekä kierrättämällä puumateriaalia kompostien tukiaineeksi. Tulevaisuudessa tavoitteet nousevat ja uusien kierrätyskeinojen löytäminen on edellytys niiden saavuttamiselle.

Hankkeen toimenpiteet

1. Kierrätysjakeiden laadun analysointi ja hyödyntämisvaihtoehtojen selvittäminen
2. Kierrätysskenaariot – Käytännön testit
3. Ympäristövaikutusten arviointi
4. Innovatiiviset hyödyntämismahdollisuudet
5. Raportointi ja tulosten levittäminen

Tuloksena tehostunut puumateriaalin kierrätys

Hankkeen tulokset edistävät horisontaalisten periaatteiden, erityisesti kestävän kehityksen toteutumista Etelä-Savossa. Puun kierrättäminen uusiksi tuotteiksi edistää materiaalitehokkuutta ja vähentää syntyvien jätteiden määrää. Hankkeessa tuotettu tieto edistää jätepuun tehostettua hyödyntämistä uusissa käyttökohteissa, mikä edistää hiilen sidontaa, luonnonvarojen tehostettua käyttöä sekä yritystoiminnan kehittymistä.

Lisätietoja

Hannu Turunen
Projektipäällikkö
p. 0504422099
hannu.turunen(at)xamk.fi

Tuomas Venäläinen
Tutkimusinsinööri, puu- ja materiaalitekniikan laboratorio
p. 0405698913
tuomas.venalainen(at)xamk.fi

 

Faktat

Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen kierrätysmahdollisuudet - Kiertopuu

01.01.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto

Muut kumppanit: Isku Oy, Puupakkausten kierrätys Oy, Metsäsairila Oy ja Torrec Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 293 522 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 172002 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta