Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Hankekokonaisuuteen sisältyy:

  • Kick-off -aloitustilaisuus 10.12.2019 Juvalla
  • Osaajatietopankin kokoaminen
  • Kansainvälistymisen kehittämisvalmennus
  • Viennin edistämismatkat kohdemarkkinoille
  • Uusien digitaalisten ja virtuaalisten koulutus- ja TKI-muotojen valmistelu
  • Skaalattavien koulutus- ja TKI-vientituotteiden tuotteistaminen
  • Yritysverkoston rakentaminen: koulutus- ja TKI-vientitoimijoiden- ja matkailun (mahdollisesti myös muiden toimialojen) kehittämisen yritysyhteistyön mallinnus ja luonti
  • Uudenlaisten, konseptoitujen opintopisteettömien koulutusten ja opintoihin liittyvien tutustumistuotteiden kehittäminen ja testaus yhdessä hanketoimijoiden ja yritysverkoston kanssa sekä yritysten ja toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän tki-selvityksen tuottaminen
  • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja tasapainoisen talouden tukeminen tuottamalla ja tuotekehittämällä laadukkaita kehittämisympäristöjä sekä laadukasta kansainvälistä TKI-benchmarking-tutkimusta ja yhteiskansainvälistä selvitystä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu.
Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.

Lisätietoja

Marja Wickström
projektipäällikkö
marja.wickstrom@xamk.fi
puh. 040 647 1721

Kick off -aloitustilaisuus

 

HANKKEEN ALOITUSTILAISUUTTA VIETETTIIN
JUVALLA PARTALAN KUNINKAANKARTANOSSA 10.12.

Tilaisuudessa kuultiin kuulumisia koulutusmatkailusta sekä kokemuksia koulutusviennistä.

OVI -hankkeen, sen toimenpiteet ja tavoitteet esitteli Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Löydät kaikki tilaisuuden puheenvuorot täältä.

Faktat

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –

01.08.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 881 895 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto

Jaa sivu