Kymenlaakso ja Pietarin alue ovat priorisoineet koulutuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäämisen tärkeäksi alueidensa menestystekijäksi.

Pietarin alueella toimii useita tunnettuja autoteollisuuden yrityksiä, mm. Nissan, Ford, Nokian Renkaat sekä näiden yritysten kumppaneita. Kouvolan seudulla on vahvuutena moottoriurheilun osaaminen, kuten kilpa-autojen asentajakoulutukset sekä uusimpana Kymiringin moottoriradan ympärille rakentuvat kumppanuudet. Hankkeen avulla luodaan yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten partnereiden sekä alueiden toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä.

Hankkeen tuloksena luodaan uusia ja kestäviä kansainvälisiä kumppanuuksia oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä autoalan organisaatioiden kesken. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja pilotoida opetusohjelmia sekä erilaisia yhteistyömuotoja. Hanke tarjoaa myös erinomaisen alustan suomalaisille ja venäläisille toimijoille vertailla ja arvottaa toimintoja sekä mahdollisuuden oppia toisilta hyväksi koettuja käytänteitä.

 

Teacher Week 20.4.

Finnish Teacher Week järjestetään verkossa tiistaina 20.4.2021, 9:30-15:30. Tule mukaan kuulemaan parhaita käytäntöjä opetuksessa kolmesta organisaatiosta; XAMK, Taitaja ja KSAO. Päivän tärkeimmät teemat ovat jatkuva oppiminen, monikulttuurisuus, työelämäsuuntautuneisuus sekä modernien teknologioiden käyttö opetuksessa. Kukin esittäjä kertoo case-esimerkein näitä teemoja sisältävästä opetuksestaan. Tapahtuma on kokonaan englanniksi.

Tervetuloa inspiroitumaan ja nappaamaan parhaat vinkit talteen! Ilmoittaudu mukaan tästä.

 

Future Workshop, 4.5., 11.5. & 25.5.

Future workshop järjestetään kokonaan englanniksi.

What if
 • The future of education and competence development is virtual and augmented
 • There is no separation between education and work
 • There is no need for expensive education facilities or equipment
 • Learning to work with new equipment and machines is available to everyone, everywhere
 • Virtual collaboration feels as real as working in the physical reality
 • Learning a new craft is easier in the virtual world
As A participant
 • You get to hear inspiring key note speeches.
 • You take part in the groupwork activities related to workshops. This includes the kick off, workshops and commenting the group’s report.
 • You can learn about and envision possibilities for competence development with virtual, augmented and mixed reality.
 • You can network with experts and student from Finland and Russia.
 • You help identify ways to develop competences needed in the automotive ecosystem in 2030.

r4s-future-workshop-banner

For more information and the timeline, see the flyer: Future-workshop-flyer (PDF, 888kB)

For any questions, contact Tero Villman at tero.villman@xamk.fi

Register to the workshops here.

Lisätietoja

Jarmo Kujanpää
projektipäällikkö
jarmo.kujanpaa@xamk.fi
+358 40 588 0007

About the Project in English

About the Project in Russian
больше информации на русском 

 

Tulokset

TOIMENPITEET

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat:

 • Autoalan tutkimukset, mm. autoalan tulevaisuus ja millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
 • Innovaatioleirit ja työpajat alan erityisosaajille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille.
 • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vaihdot hankepartnereiden kesken.
 • Monialaisten autoalan ekosysteemiin liittyvien opetusohjelmien kehittäminen ja testaus.

TAVOITTEET

Race4Scale-hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa. Tavoitteena on:

 • Kasvattaa yhteistyötä alan pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
 • Lisätä elinikäistä oppimista sekä taata yrityksille ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Luoda ylikansallisia ja yhteisiä opetusohjelmia.

race4scale logo

Julkaisut

Mobility is under transition. We can see much evidence for this in our everyday life and surroundings. Vehicle charging facilities are building up, electric scooter services are popping up in many cities, cycling is becoming a true alternative for many and is being promoted by cities building new and enhanced cycle paths.

In the larger view, we see that sustainability is driving much of the transition. Car manufacturers are facing strict regulation in several markets, which puts stress on achieve low levels of CO2 emissions. Electro-mobility is a relevant option for different types of vehicles and mobility needs, from small and short range (e.g., electric assist bicycles, urban distribution vans and trucks) to larger and longer range (buses, heavy goods vehicles). Reaching road transport with zero exhaust emissions requires a system-level change and renewal of the whole mobility ecosystem. As passenger cars are the dominant mode of transport in many countries, including Finland, the sustainability transition can be considered as a game changer for the industry.

Linkki julkaisuun (englanniksi)

xamk-wp1

The purpose of the research is conducting multidisciplinary applied research of the current and future (development) needs and the future professions in the automotive industry to develop educational and innovation opportunities focused on three age categories: children, students and teachers, representatives of the “third” age. Also the identification of weak market signals for a technological breakthrough and expanding the range of opportunities for international cooperation in business and education.

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 1787kB)

 

race4scale julkaisu

Opinnäytetyön tavoite oli luoda moottoriradan käyttäjien asiakasprofiilit KymiRing Oy:lle. KymiRing on Iitissä sijaitseva uusi moottoriurheilu- ja koulutuskeskus, ainoa kansainvälisen tason moottorirata Suomessa. Tuotetuilla asiakasprofiileilla KymiRing Oy pystyy kohdentamaan markkinointiaan ja palveluitaan tiettyjä asiakasryhmiä varten sekä löytämään uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä.

Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessissa keskityttiin monipuolisen käyttäjätiedon keräämiseen ja sen analysoimiseen. Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat laadullisia tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyöprosessissa hyödynnettiin muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun menetelmiä. Muotoiluprosessissa on tärkeää löytää oikea ongelma ja määritellä sekä rajata se, jotta tutkimustieto pystytään analysoimaan tarkasti. Sen myötä voidaan innovoida ratkaisuja ja kehittää niitä, jotta päästään prosessin loppuvaiheeseen eli ongelman ratkaisemiseen kehitetyn ratkaisumallin avulla.

Tutkimusmenetelmiksi valikoituivat benchmarking eli vertailututkimus, havainnointi, puolistrukturoidut haastattelut ja asiantuntijahaastattelu. Kerättyä tutkimusaineistoa koostettiin matriisiin, jota analysoitiin samankaltaisuuskaavion avulla selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Tämän perusteella suoritettiin kohdennetusti koostetuille asiakasryhmille tarkentavia haastatteluja lisätiedon kartuttamiseksi. Analysoidun tutkimusaineiston ja kohdennettujen asiakasryhmähaastatteluiden pohjalta koottiin materiaali, jonka perusteella aloitettiin asiakasprofiilien kartoittaminen.

Tämä opinnäytetyö on produktiivinen, ja sen lopputuotoksena syntyivät asiakasprofiilit ja niistä muodostetut visualisoinnit. Kerätyn tutkimusaineiston perusteella luotiin lopulta viisi erilaista ratakäyttäjäasiakasta. Muodostetuista ratakäyttäjien asiakasprofiileista visualisoitiin ratakäyttäjäkortit persoonatyökalun avulla. Ratakäyttäjäkortit tuovat tiivistetysti ilmi kaikkien ratakäyttäjäprofiilien ominaisuudet, tarpeet ja motiivit sekä palveluiden tarpeet. Tämä opinnäytetyö ja sen lopputuotoksena syntyneet asiakasprofiilit sekä ratakäyttäjäkortit luovutetaan KymiRing Oy:lle tueksi kehittämään heidän asiakasymmärrystään matkalla kohti tuottavaa liiketoimintaa.

Linkki julkaisuun

 

race4scale julkaisu

Yhteistyökumppanit

Ajankohtaista

race4scale

Autoala on murroksessa – Race4Scale-hankkeen tutkimusjulkaisu ennakoi alan kehitystä

Research on Current and Development Needs in the Automotive and Motorsport Industry -tutkimusjulkaisun aiheena on autoalan nykytilanne Suomessa ja sen kehitys seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi julkaisu pureutuu autourheilun kehitykseen eurooppalaisittain, kun autoteknologia sähköistyy ja päästötavoitteet kovenevat. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima Race4Scale-hanke keskittyy autoalan markkinoihin ja moottoriurheiluun Suomessa ja Venäjällä. Mukana on viisi oppilaitosta Kouvolasta ja...

race4scale-wp1-russia-ylakuva

Future Professions Workshop in Russia

The second Future Professions Workshop was arranged by Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI” in cooperation with the other Russian Race4Scale project partners, Autoprom and Kudrovo. The workshops were held on the 8th and 12th of December in 2020. Like the previous workshop earlier in the autumn, the workshop was arranged via Zoom. The Russian keynote...

race4scale

Future Professions Workshop Day 2

The team working groups consisted mostly of students from South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Kouvola Region Vocational College, Global Education Services Taitaja and Kudrovo Education Centre. In addition to students, each group had personnel or specialists to bring their own point of views to the conversation. Since the Future Professions Workshop was carried out...

race4scale workshop 1

Future Professions Workshop Day 1

In 1910, the world’s largest manufacturer of wagons, George Milburn (1820-1883) had a vision that the electric car could be made lighter, lower and cheaper. He opted to get into electric car manufacture. During their eight years of production, from 1915 to 1923, Milburn Wagon Company produced over 4,000 electric cars. Milburn was one of...

race4scale

European Cooperation Day Coffee-hour

European Cooperation Day has been celebrated since 2012 by EU member countries and their partner countries. The day celebrates the achievements and possibilities of cross-border and interregional cooperation. South-Eastern Finland – Russia CBC Program invited CBC-family members and friends to join EC Day coffee-hour. The meeting was carried out online due to the covid-19 restrictions....

Faktat

Race4Scale – Development of the Multidisciplinary Educational, Business and RDI Opportunities for the Finnish-Russian Automotive and Motorsport Industry Ecosystem

01.05.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Saint Petersburg Electrotechnical University, Union "Autoprom North-West", "Kudrovo" Education Centre, Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto - KSAO

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 870 543 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma