Kymenlaakso ja Pietarin alue ovat priorisoineet koulutuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäämisen tärkeäksi alueidensa menestystekijäksi.

 

Hanke on päättynyt 31. joulukuuta 2022.

Pietarin alueella toimii useita tunnettuja autoteollisuuden yrityksiä, mm. Nissan, Ford, Nokian Renkaat sekä näiden yritysten kumppaneita. Kouvolan seudulla on vahvuutena moottoriurheilun osaaminen, kuten kilpa-autojen asentajakoulutukset sekä uusimpana Kymiringin moottoriradan ympärille rakentuvat kumppanuudet. Hankkeen avulla luodaan yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten partnereiden sekä alueiden toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä.

Hankkeen tuloksena luodaan uusia ja kestäviä kansainvälisiä kumppanuuksia oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä autoalan organisaatioiden kesken. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja pilotoida opetusohjelmia sekä erilaisia yhteistyömuotoja. Hanke tarjoaa myös erinomaisen alustan suomalaisille ja venäläisille toimijoille vertailla ja arvottaa toimintoja sekä mahdollisuuden oppia toisilta hyväksi koettuja käytänteitä.

 

race4scale logo

 

TOIMENPITEET

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat:

 • Autoalan tutkimukset, mm. autoalan tulevaisuus ja millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
 • Innovaatioleirit ja työpajat alan erityisosaajille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille.
 • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vaihdot hankepartnereiden kesken.
 • Monialaisten autoalan ekosysteemiin liittyvien opetusohjelmien kehittäminen ja testaus.

TAVOITTEET

Race4Scale-hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa. Tavoitteena on:

 • Kasvattaa yhteistyötä alan pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
 • Lisätä elinikäistä oppimista sekä taata yrityksille ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Luoda ylikansallisia ja yhteisiä opetusohjelmia.

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja

Jarmo Kujanpää
projektipäällikkö
jarmo.kujanpaa@xamk.fi
+358 40 588 0007

About the Project in English

About the Project in Russian
больше информации на русском 

Julkaisut

This report is the summary of the project including objectives, main activities and achievements of the project.

 

Read here (PDF, 79,2 kB)

This study is a part of WP5 ”Planning and piloting the joint cross-border multi-disciplinary curricula in the automotive and motorsport industry”. The context is European, as it is impossible to plan Finnish-Russian cross-broder curricula due to the current political and academic restrictions. It is done in accordance with the internal and external project instructions, in close cooperation with XAMK project team.

 

Read here (PDF, 455kB)

Tämä tutkielma on osa ”WP2 Benchmark study, motorsport”-työpakettia, jonka on toteuttanut EduKo.

Historic-kilpailemisen pääperiaatteena on vanhojen autojen, sekä historian, että lajien kulttuuriperimän vaaliminen. Historic-autoilla voidaan harrastaa ja kilpailla monessa eri lajissa, joista yleisimmät ovat ralli, rata-ajo, rallisprint- sekä mäkikilpailut. Historic-ralliurheilu ei näyttäydy tavalliselle kuluttajalle yhtä hohdokkaana, kuin esimerkiksi WRC-tehdastiimien ajama rallin MM-sarja.

Tässä tutkielmassa keskitytään pääasiassa rallikilpailuun. Analysointiin ja vertailuun on käytetty Midnattssolsrallyt 2022 -kilpailun aikana tehtyjä havaintoja, joita on verrattu alan vastaavaan kotimaiseen tapahtumaan, Lahti Historic-ralli EM-kilpailuun.

 

Lue tästä (PDF, 1,13mB)

This study is a part of WP2 ”Benchmark study in the EU context”. It was made based on the WP2 ”Benchmarking of the automotive and motorsport ecosystem in the European context” work trip in Barcelona, Spain in May 2022 together with our Race4Scale project team in XAMK – Mr. Jarmo Kujanpää, Mr. Jan Kettula, Mr. Mikhail Nemilentsev.

Professional training in the world of motorsport and automotives takes place at all levels of education in Spain. Barcelona and the Catalonia region as a whole were chosen as an example. The reasons were the proximity of sports car tracks, the international position of the city of Barcelona, the great influence of border states France, Italy and Portugal, and the accessibility of Barcelona International Airport for international events and competitions.

 

Read here (PDF, 829kB)

This report describes the Futures Labs from the project Race4Scale – Development of the Multidisciplinary Educational, Business and RDI Opportunities for the Finnish-Russian Automotive and Motorsport Industry Ecosystem. The primary aim of the work package was to create new cross-border curricula and the Futures Lab is one part of the whole curricula.

The designed and implemented Futures Labs offered a participatory channel for multidisciplinary interaction for tackling future uncertainties and identifying opportunities collaboratively across different fields of study and industries.

The Futures Lab was implemented twice online during the academic term 2021-2022. First during Autumn, and then during Spring.

Read here (PDF, 308kB)

This trip was related to the Race4Scale project workpackage (WP) number 2. The content of WP2 is defined in the project plan as a trip to a European destination and three separate studies on the delivery of the trip.

 • WP2 Bench marking of the automotive and motors port ecosystem in the European context
 • WP Benchmark study in the EU context.

Xamk’s project staff took part in this trip: Mikhail Nemilentsev, Jan Kettula, Jarmo Kujanpää. Xamk will conduct related research on the collaboration of educational institutions with the ecosystems of motor sport and the automotive industry. It will be completed in the fall of 2022. EduKo will make a similar trip to Sweden on July 4-9, 2022, with the topic of the automotive industry and motor sports, and two studies on these topics.
The following describes the program and key findings of the Barcelona WP2 trip in chronological order from 18 to 25 May 2022.

Read here (PDF, 4,96mB)

Formula 1 race on the Circuit de Barcelona Catalunya, post-competition round of honor. 22.5.2022. (Video)

Automotive Innovation Camp (AIC) includes the planning and organizing a unique multidisciplinary innovation four-day experience for the student teacher-industry interaction in the cross-border context. Focus is on the weak signals and disruptive technologies in the cross-border automotive and motosport industry. Solving multidisciplinary challenges of the automotive and motorsport industry by the students from the secondary and tertiary partner educational institutions organized in the Finnish-Russian multicultural and multidisciplinary groups. Teachers of the educational partners and members of the Finnish-Russian business community work as coaches and facilitators of the event. Students are expected to generate product/service innovative solutions to respond to the current and future industry needs in the cross-border context.

This study is part of the work package 4 of the project.

Read here (PDF, 5460kB)

AIC-cover

The aim of this pre-study is to explore the concept of simulation and how simulation-based learning can strengthen the development of the students’ skills and how it can be used in the ensemble of various pedagogical methods in vocational education. It can be said that vocational education is one of the environments that has been most disrupted and changed due to the extraordinary circumstances during the Covid19-pandemic. To the vocational education provider Adult Education Taitaja this challenge was the catalyst for change and strongly boosted the use of digital learning and VR-technology.

This study is part of the work package 2 of the project.

Arola Tuija
PhD., Development Director, Branch Manager, Adult Education Taitaja

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 355kB)

race4Scale_Taitaja_pre-study_Digital_learning

Mobility is under transition. We can see much evidence for this in our everyday life and surroundings. Vehicle charging facilities are building up, electric scooter services are popping up in many cities, cycling is becoming a true alternative for many and is being promoted by cities building new and enhanced cycle paths.

In the larger view, we see that sustainability is driving much of the transition. Car manufacturers are facing strict regulation in several markets, which puts stress on achieve low levels of CO2 emissions. Electro-mobility is a relevant option for different types of vehicles and mobility needs, from small and short range (e.g., electric assist bicycles, urban distribution vans and trucks) to larger and longer range (buses, heavy goods vehicles). Reaching road transport with zero exhaust emissions requires a system-level change and renewal of the whole mobility ecosystem. As passenger cars are the dominant mode of transport in many countries, including Finland, the sustainability transition can be considered as a game changer for the industry.

Linkki julkaisuun (englanniksi)

xamk-wp1

The automotive industries in the Russian Federation and in Finland are experiencing some similar trends such as the demand for innovative solutions, further staff training and lifelong learning, as well as the growing share of local suppliers. Cross-border ecosystems in the European Union can act as a cooperation reference point, which will help to build effective communication and interaction between the members of the automotive cluster. The territorial proximity of Finland and Saint Petersburg, as well as well-developed logistical and information infrastructures of both regions are the precursors for a cross-border ecosystem aimed at best practice exchange and innovative product development. In creating such an ecosystem, regulated travel, labor mobility and other cooperation permeability will be of particular importance.

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 1238kB)

race4scale leti-wp1

The purpose of the research is conducting multidisciplinary applied research of the current and future (development) needs and the future professions in the automotive industry to develop educational and innovation opportunities focused on three age categories: children, students and teachers, representatives of the “third” age. Also the identification of weak market signals for a technological breakthrough and expanding the range of opportunities for international cooperation in business and education.

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 1787kB)

race4scale julkaisu

Opinnäytetyön tavoite oli luoda moottoriradan käyttäjien asiakasprofiilit KymiRing Oy:lle. KymiRing on Iitissä sijaitseva uusi moottoriurheilu- ja koulutuskeskus, ainoa kansainvälisen tason moottorirata Suomessa. Tuotetuilla asiakasprofiileilla KymiRing Oy pystyy kohdentamaan markkinointiaan ja palveluitaan tiettyjä asiakasryhmiä varten sekä löytämään uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä.

Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessissa keskityttiin monipuolisen käyttäjätiedon keräämiseen ja sen analysoimiseen. Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat laadullisia tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyöprosessissa hyödynnettiin muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun menetelmiä. Muotoiluprosessissa on tärkeää löytää oikea ongelma ja määritellä sekä rajata se, jotta tutkimustieto pystytään analysoimaan tarkasti. Sen myötä voidaan innovoida ratkaisuja ja kehittää niitä, jotta päästään prosessin loppuvaiheeseen eli ongelman ratkaisemiseen kehitetyn ratkaisumallin avulla.

Tutkimusmenetelmiksi valikoituivat benchmarking eli vertailututkimus, havainnointi, puolistrukturoidut haastattelut ja asiantuntijahaastattelu. Kerättyä tutkimusaineistoa koostettiin matriisiin, jota analysoitiin samankaltaisuuskaavion avulla selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Tämän perusteella suoritettiin kohdennetusti koostetuille asiakasryhmille tarkentavia haastatteluja lisätiedon kartuttamiseksi. Analysoidun tutkimusaineiston ja kohdennettujen asiakasryhmähaastatteluiden pohjalta koottiin materiaali, jonka perusteella aloitettiin asiakasprofiilien kartoittaminen.

Tämä opinnäytetyö on produktiivinen, ja sen lopputuotoksena syntyivät asiakasprofiilit ja niistä muodostetut visualisoinnit. Kerätyn tutkimusaineiston perusteella luotiin lopulta viisi erilaista ratakäyttäjäasiakasta. Muodostetuista ratakäyttäjien asiakasprofiileista visualisoitiin ratakäyttäjäkortit persoonatyökalun avulla. Ratakäyttäjäkortit tuovat tiivistetysti ilmi kaikkien ratakäyttäjäprofiilien ominaisuudet, tarpeet ja motiivit sekä palveluiden tarpeet. Tämä opinnäytetyö ja sen lopputuotoksena syntyneet asiakasprofiilit sekä ratakäyttäjäkortit luovutetaan KymiRing Oy:lle tueksi kehittämään heidän asiakasymmärrystään matkalla kohti tuottavaa liiketoimintaa.

Linkki julkaisuun

race4scale julkaisu

Xamkin järjestämät tapahtumat

Tapahtuma järjestetään kokonaan englanniksi.

Race4Scale Final Seminal Project will be held on 24th of November, 2022. The day is scheduled around Eastern European Summer Time (EEST).

Race4Scale Final Project Seminar will conclude the period of operation of the project.

Future Workshop, Futures Lab Logistics, Teacher Week and Innocamp that each are a part of project’s 4 work packages were executed during the project will be summarized during the seminar by keynote speakers as well as project personnel.

More information on the event site!

The presentations of the speakers can be viewed here.

Tapahtuma järjestettiin kokonaan englanniksi.

Teacher Week was held online on Friday 2nd of September, 2022. The day was scheduled around Eastern European Summer Time (EEST).

The Teacher Week is about the good practices in education. During the day you were introduced to different cases in the participant organizations. The goal of the day was to become inspired and pick up the tips on the best practices in education.

 

The day started with EduKo’s presentations:

9.00-10.30

 • A pedagogical perspective on the use of smart glasses

Tuija Arola, Development Director

 • Dynabook smart glass technology

David Sims, Dynabook Europe and Petteri Aspelund, Pekava Oy

10.30-10.50

 • Break

From this point onward Xamk introduced following presentations:

10.50-11.35

 • Future Experience Lab Concept – What is it? How does it work?

Jani Kiviranta, Project Manager and Joel Eronen, Workshop Assistant

Introduction of Fuel Experience Lab (PDF, 106kB)

Future Experience Lab concept – What is it? How does it work? (PDF, 1,50mB)

11.35-11.40

 • Break

11.40-12.10

 • Business Degree Programs in English at Xamk

Mikhail Nemilentsev, Principal Lecturer

Business Degree Programs in English at Xamk (PDF, 844kB)

12.10-12.15

 • Break

12.15-12.45

 • Environmental Engineering Degree Program at Xamk

Arto Sormunen, Principal Lecturer

Environmental Engineering Degree Program at Xamk (PDF, 2,44mB)

race4scale logo

Tapahtuma järjestettiin kokonaan englanniksi.

Futures Lab Logistics is a series of online workshops that aimed to identify possible future changes and asses their potential impact on the logistics industry.

 • Workshop I 30.3.2022 at 12:00–16:00
 • Workshop II 13.4.2022 at 12:00–16:00
 • Futures Fair 27.4.2022 at 12:00–16:00

More information here on the event website.

 

Events for the students attending the related Xamk course:

 • Introduction 16.3.2022 at 12:00–15:00
 • Support session 6.4.2022 at 14:00-16:00
 • Support session 20.4.2022 at 14:00-16:00

Futures Lab Logistics

Tapahtuma järjestettiin kokonaan englanniksi.

In this series of workshops we aimed to identify opportunities for competence development with new and emerging technologies related to virtual, augmented and mixed reality environments, and cross-border collaboration between the Kymi Valley and the Saint Petersburg region.

Everyone is welcome to participate or to just come and listen! Especially students and entrepreneurs can benefit from the workshops. You don’t have to be an expert in the automotive industry to participate!

For more information and the timeline, see the event page: Race4Scale Future Workshop – XAMK

Keynote speakers in the events

More information about the keynote speakers on the event page.

 

TERO VILLMAN, FUTURES WORKSHOP MANAGER
PROJECT RESEARCHER
FINLAND FUTURES RESEARCH CENTER
TURKU SCHOOL OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF TURKU

 

PANU JOHANSSON, KEYNOTE SPEAKER
INDUSTRIAL DESIGNER, MA
PONSSE OY

 

OSKU TORRO, KEYNOTE SPEAKER
DOCTORAL RESEARCHER
TAMPERE UNIVERSITY
FACULTY OF MANAGEMENT AND BUSINESS
UNIT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

r4s-future-workshop-banner

Finnish Teacher Week järjestettiin verkossa tiistaina 20.4.2021, 9:30-15:30. Tule mukaan kuulemaan parhaita käytäntöjä opetuksessa kolmesta organisaatiosta; XAMK, Taitaja ja KSAO. Päivän tärkeimmät teemat ovat jatkuva oppiminen, monikulttuurisuus, työelämäsuuntautuneisuus sekä modernien teknologioiden käyttö opetuksessa. Kukin esittäjä kertoo case-esimerkein näitä teemoja sisältävästä opetuksestaan.

Yhteistyökumppanit

Ajankohtaista

Race4Scale-hankkeen loppuseminaari 24.11

Race4Scale – Autoteollisuuden ja moottoriurheilun ekosysteemi -hankkeen loppuseminaaria vietettiin 24. marraskuuta 2022 Kotkassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksella. Tapahtuma järjestettiin hybriditapahtumana, eli tapahtumaan pystyi osallistumaan paikan päällä tai vaihtoehtoisesti seminaaria pystyi seuraamaan myös etänä. Loppuseminaarissa käsiteltiin hankkeen aikana tehtyjä tutkimuksia, jotka koostuivat tapahtumista ja työpajoista. Näiden tapahtuminen ja työpajojen aiheina oli autoteollisuusalan sekä alan oppilaitosten mahdollisuuksien...

Kutsu Race4Scale-hankkeen loppuseminaariin

Hankkeen kivinen, mutta tuottoisa tie  Race4Scale – teollisuuden ja moottoriurheilun ekosysteemi -hanke aloitti toimintansa toukokuussa 2020, eli aikana, jolloin koronapandemia ravisutti maailmaa. Kaksi vuotta myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.  Näistä syistä suomalaiset ja venäläiset kumppanit eivät koskaan tavanneet fyysisesti toisiaan ja koko hanke jouduttiin toteuttamaan etähankkeena. Kaikesta tästä huolimatta Race4Scale-hanke sai toimintansa kunniallisesti päätökseensä ja tuotti...

Finnish Teacher Week

Finnish Teachers Week järjestettiin toista kertaa hybdridi-tapahtumana ammattiopisto Edukon tiloissa 2. päivä syyskuuta 2022. Tapahtuma järjestettiin Zoom-tapaamisena, johon pystyi osallistumaan Zoomin kautta kuin myös tulemaan paikan päälle.   Finnish Teachers Week on tapahtuma, jonka teemana on hyviksi todetut käytännöt opetuksessa. Ensimmäinen Teachers Week järjestettiin kahtena päivänä verkkotapahtumana huhtikuussa päivinä 20. ja 27. vuonna 2021, jolloin...

Innovation and Quality Management in the Automotive Industry at LETI

Participants of the winter school ”Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0” will get essentials and tools for steering innovative production and organizing quality management. From January 24 to February 1, LETI will hold the winter school ”Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0,” developed by the Institute of Innovative Design...

Ilmoittaudu Winter School -kurssille

Winter School on intensiivikurssi tulevaisuuden innovaattoreille, joka järjestetään 24.1. – 1.2.2022. Kurssi järjestetään kokonaan englanniksi. Kurssin teema on Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0. Neljän opintopisteen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat kehittää uran innovatiivisen suunnittelun ja tuotannon parissa. Kurssilla on kaksi reittiä, jotka keskittyvät innovaatioihin, johtajuuteen ja laadunhallintaan. Kurssin...

Faktat

Race4Scale – Development of the Multidisciplinary Educational, Business and RDI Opportunities for the Finnish-Russian Automotive and Motorsport Industry Ecosystem

01.05.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Saint Petersburg Electrotechnical University, Union "Autoprom North-West", "Kudrovo" Education Centre, Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto - KSAO

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 870 543 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama