Kymenlaakso ja Pietarin alue ovat priorisoineet koulutuksen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäämisen tärkeäksi alueidensa menestystekijäksi.

 

Pietarin alueella toimii useita tunnettuja autoteollisuuden yrityksiä, mm. Nissan, Ford, Nokian Renkaat sekä näiden yritysten kumppaneita. Kouvolan seudulla on vahvuutena moottoriurheilun osaaminen, kuten kilpa-autojen asentajakoulutukset sekä uusimpana Kymiringin moottoriradan ympärille rakentuvat kumppanuudet. Hankkeen avulla luodaan yhteistyömalleja hankkeen venäläisten ja suomalaisten partnereiden sekä alueiden toimijoiden kesken autoalan ekosysteemissä.

Hankkeen tuloksena luodaan uusia ja kestäviä kansainvälisiä kumppanuuksia oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä autoalan organisaatioiden kesken. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja pilotoida opetusohjelmia sekä erilaisia yhteistyömuotoja. Hanke tarjoaa myös erinomaisen alustan suomalaisille ja venäläisille toimijoille vertailla ja arvottaa toimintoja sekä mahdollisuuden oppia toisilta hyväksi koettuja käytänteitä.

 

race4scale logo

 

TOIMENPITEET

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä ovat:

 • Autoalan tutkimukset, mm. autoalan tulevaisuus ja millaista ammattiosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.
 • Innovaatioleirit ja työpajat alan erityisosaajille, opiskelijoille ja oppilaitosten edustajille.
 • Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön vaihdot hankepartnereiden kesken.
 • Monialaisten autoalan ekosysteemiin liittyvien opetusohjelmien kehittäminen ja testaus.

TAVOITTEET

Race4Scale-hankkeen erityistavoitteena on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia autoalan venäläisten ja suomalaisten sekä kansainvälisten organisaatioiden kesken. Organisaatiot edustavat yrityksiä, oppilaitoksia, julkista sektoria ja yhdistyksiä, jotka toimivat autoteollisuuden ja moottoriurheilun parissa. Tavoitteena on:

 • Kasvattaa yhteistyötä alan pk-yritysten ja tutkimuslaitosten kesken.
 • Lisätä elinikäistä oppimista sekä taata yrityksille ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Luoda ylikansallisia ja yhteisiä opetusohjelmia.

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

Lisätietoja

Jarmo Kujanpää
projektipäällikkö
jarmo.kujanpaa@xamk.fi
+358 40 588 0007

About the Project in English

About the Project in Russian
больше информации на русском 

Julkaisut

Automotive Innovation Camp (AIC) includes the planning and organizing a unique multidisciplinary innovation four-day experience for the student teacher-industry interaction in the cross-border context. Focus is on the weak signals and disruptive technologies in the cross-border automotive and motosport industry. Solving multidisciplinary challenges of the automotive and motorsport industry by the students from the secondary and tertiary partner educational institutions organized in the Finnish-Russian multicultural and multidisciplinary groups. Teachers of the educational partners and members of the Finnish-Russian business community work as coaches and facilitators of the event. Students are expected to generate product/service innovative solutions to respond to the current and future industry needs in the cross-border context.

This study is part of the work package 4 of the project.

Read here (PDF, 5460kB)

AIC-cover

The aim of this pre-study is to explore the concept of simulation and how simulation-based learning can strengthen the development of the students’ skills and how it can be used in the ensemble of various pedagogical methods in vocational education. It can be said that vocational education is one of the environments that has been most disrupted and changed due to the extraordinary circumstances during the Covid19-pandemic. To the vocational education provider Adult Education Taitaja this challenge was the catalyst for change and strongly boosted the use of digital learning and VR-technology.

This study is part of the work package 2 of the project.

Arola Tuija
PhD., Development Director, Branch Manager, Adult Education Taitaja

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 355kB)

race4Scale_Taitaja_pre-study_Digital_learning

Mobility is under transition. We can see much evidence for this in our everyday life and surroundings. Vehicle charging facilities are building up, electric scooter services are popping up in many cities, cycling is becoming a true alternative for many and is being promoted by cities building new and enhanced cycle paths.

In the larger view, we see that sustainability is driving much of the transition. Car manufacturers are facing strict regulation in several markets, which puts stress on achieve low levels of CO2 emissions. Electro-mobility is a relevant option for different types of vehicles and mobility needs, from small and short range (e.g., electric assist bicycles, urban distribution vans and trucks) to larger and longer range (buses, heavy goods vehicles). Reaching road transport with zero exhaust emissions requires a system-level change and renewal of the whole mobility ecosystem. As passenger cars are the dominant mode of transport in many countries, including Finland, the sustainability transition can be considered as a game changer for the industry.

Linkki julkaisuun (englanniksi)

xamk-wp1

The automotive industries in the Russian Federation and in Finland are experiencing some similar trends such as the demand for innovative solutions, further staff training and lifelong learning, as well as the growing share of local suppliers. Cross-border ecosystems in the European Union can act as a cooperation reference point, which will help to build effective communication and interaction between the members of the automotive cluster. The territorial proximity of Finland and Saint Petersburg, as well as well-developed logistical and information infrastructures of both regions are the precursors for a cross-border ecosystem aimed at best practice exchange and innovative product development. In creating such an ecosystem, regulated travel, labor mobility and other cooperation permeability will be of particular importance.

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 1238kB)

race4scale leti-wp1

The purpose of the research is conducting multidisciplinary applied research of the current and future (development) needs and the future professions in the automotive industry to develop educational and innovation opportunities focused on three age categories: children, students and teachers, representatives of the “third” age. Also the identification of weak market signals for a technological breakthrough and expanding the range of opportunities for international cooperation in business and education.

Linkki julkaisuun (englanniksi) (PDF, 1787kB)

race4scale julkaisu

Opinnäytetyön tavoite oli luoda moottoriradan käyttäjien asiakasprofiilit KymiRing Oy:lle. KymiRing on Iitissä sijaitseva uusi moottoriurheilu- ja koulutuskeskus, ainoa kansainvälisen tason moottorirata Suomessa. Tuotetuilla asiakasprofiileilla KymiRing Oy pystyy kohdentamaan markkinointiaan ja palveluitaan tiettyjä asiakasryhmiä varten sekä löytämään uusia, potentiaalisia asiakasryhmiä.

Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessissa keskityttiin monipuolisen käyttäjätiedon keräämiseen ja sen analysoimiseen. Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat laadullisia tutkimusmenetelmiä. Opinnäytetyöprosessissa hyödynnettiin muotoiluajattelua ja palvelumuotoilun menetelmiä. Muotoiluprosessissa on tärkeää löytää oikea ongelma ja määritellä sekä rajata se, jotta tutkimustieto pystytään analysoimaan tarkasti. Sen myötä voidaan innovoida ratkaisuja ja kehittää niitä, jotta päästään prosessin loppuvaiheeseen eli ongelman ratkaisemiseen kehitetyn ratkaisumallin avulla.

Tutkimusmenetelmiksi valikoituivat benchmarking eli vertailututkimus, havainnointi, puolistrukturoidut haastattelut ja asiantuntijahaastattelu. Kerättyä tutkimusaineistoa koostettiin matriisiin, jota analysoitiin samankaltaisuuskaavion avulla selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Tämän perusteella suoritettiin kohdennetusti koostetuille asiakasryhmille tarkentavia haastatteluja lisätiedon kartuttamiseksi. Analysoidun tutkimusaineiston ja kohdennettujen asiakasryhmähaastatteluiden pohjalta koottiin materiaali, jonka perusteella aloitettiin asiakasprofiilien kartoittaminen.

Tämä opinnäytetyö on produktiivinen, ja sen lopputuotoksena syntyivät asiakasprofiilit ja niistä muodostetut visualisoinnit. Kerätyn tutkimusaineiston perusteella luotiin lopulta viisi erilaista ratakäyttäjäasiakasta. Muodostetuista ratakäyttäjien asiakasprofiileista visualisoitiin ratakäyttäjäkortit persoonatyökalun avulla. Ratakäyttäjäkortit tuovat tiivistetysti ilmi kaikkien ratakäyttäjäprofiilien ominaisuudet, tarpeet ja motiivit sekä palveluiden tarpeet. Tämä opinnäytetyö ja sen lopputuotoksena syntyneet asiakasprofiilit sekä ratakäyttäjäkortit luovutetaan KymiRing Oy:lle tueksi kehittämään heidän asiakasymmärrystään matkalla kohti tuottavaa liiketoimintaa.

Linkki julkaisuun

race4scale julkaisu

Xamkin järjestämät tapahtumat

Teacher Week -tapahtumassa pääset kuulemaan parhaita käytäntöjä opetuksessa.

Esittelevät organisaatot ja tapahtuman teemat sekä aikataulu julkaistaan myöhemmin.

race4scale logo

Tapahtuma järjestetään kokonaan englanniksi.

Futures Lab Logistics is a series of online workshops that aims to identify possible future changes and asses their potential impact on the logistics industry.

 • Workshop I 30.3.2022 at 12:00–16:00
 • Workshop II 13.4.2022 at 12:00–16:00
 • Futures Fair 27.4.2022 at 12:00–16:00

More information here on the event website.

 

Events for the students attending the related Xamk course:

 • Introduction 16.3.2022 at 12:00–15:00
 • Support session 6.4.2022 at 14:00-16:00
 • Support session 20.4.2022 at 14:00-16:00

Futures Lab Logistics

Tapahtuma järjestetään kokonaan englanniksi.

In this series of workshops we aim to identify opportunities for competence development with new and emerging technologies related to virtual, augmented and mixed reality environments, and cross-border collaboration between the Kymi Valley and the Saint Petersburg region.

Everyone is welcome to participate or to just come and listen! Especially students and entrepreneurs can benefit from the workshops. You don’t have to be an expert in the automotive industry to participate!

For more information and the timeline, see the event page: Race4Scale Future Workshop – XAMK

Keynote speakers in the events

More information about the keynote speakers on the event page.

 

TERO VILLMAN, FUTURES WORKSHOP MANAGER
PROJECT RESEARCHER
FINLAND FUTURES RESEARCH CENTER
TURKU SCHOOL OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF TURKU

 

PANU JOHANSSON, KEYNOTE SPEAKER
INDUSTRIAL DESIGNER, MA
PONSSE OY

 

OSKU TORRO, KEYNOTE SPEAKER
DOCTORAL RESEARCHER
TAMPERE UNIVERSITY
FACULTY OF MANAGEMENT AND BUSINESS
UNIT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

r4s-future-workshop-banner

Finnish Teacher Week järjestetään verkossa tiistaina 20.4.2021, 9:30-15:30. Tule mukaan kuulemaan parhaita käytäntöjä opetuksessa kolmesta organisaatiosta; XAMK, Taitaja ja KSAO. Päivän tärkeimmät teemat ovat jatkuva oppiminen, monikulttuurisuus, työelämäsuuntautuneisuus sekä modernien teknologioiden käyttö opetuksessa. Kukin esittäjä kertoo case-esimerkein näitä teemoja sisältävästä opetuksestaan.

Yhteistyökumppanit

Ajankohtaista

Innovation and Quality Management in the Automotive Industry at LETI

Participants of the winter school ”Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0” will get essentials and tools for steering innovative production and organizing quality management. From January 24 to February 1, LETI will hold the winter school ”Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0,” developed by the Institute of Innovative Design...

Ilmoittaudu Winter School -kurssille

Winter School on intensiivikurssi tulevaisuuden innovaattoreille, joka järjestetään 24.1. – 1.2.2022. Kurssi järjestetään kokonaan englanniksi. Kurssin teema on Innovation and Quality Management in the Automotive Industry 4.0. Neljän opintopisteen kurssi on tarkoitettu opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat kehittää uran innovatiivisen suunnittelun ja tuotannon parissa. Kurssilla on kaksi reittiä, jotka keskittyvät innovaatioihin, johtajuuteen ja laadunhallintaan. Kurssin...

race4scale team 3

The Futures Lab Workshop Day II

The second workshop day was held on the 13th of October 2021, from 9:30 to 14:30. A total of 24 student participants gathered in Microsoft Teams for the day. Students working in the teams were present since the morning and other participants were invited to join for the Futures Fair in the afternoon. In the...

race4scale futures lab workshop

The Futures Lab Workshop Day I

The first workshop day was held on the 29th of September 2021 from 9:30 to 14:30. A total of 37 participants gathered in Microsoft Teams for the day. Most of the participants were students from Xamk and LETI, who took part in the five teams of the group working session, but other participants were also...

race4scale

Futures Lab Workshop’s Kick-off Day for the Workshop Groups

The kick-off day took place on Wednesday, September 15th 2021 starting at 09.30 through to 11:30 Finnish time. The meeting was arranged in TEAMS due to Covid restrictions. After having welcomed all participants to join the TEAMS workshops, RDI Specialist and workshop manager Tero Villman first presented the background and main objectives of the workshop,...

Faktat

Race4Scale – Development of the Multidisciplinary Educational, Business and RDI Opportunities for the Finnish-Russian Automotive and Motorsport Industry Ecosystem

01.05.2020 – 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Saint Petersburg Electrotechnical University, Union "Autoprom North-West", "Kudrovo" Education Centre, Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto - KSAO

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 870 543 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama