Sisäilmaongelmat ovat Suomessa valitettavan yleisiä ja niiden ennaltaehkäisy olisi huomattavan tärkeää sekä kansanterveyden kannalta, että taloudellisesta näkökulmasta. Sisäilmaongelmia on monenlaisia, eivätkä kaikki suinkaan johdu kosteusvaurioista tai rakennuksessa tapahtuneista vesivahingoista. Pelkästään riittämätön ilmanvaihto suhteessa rakennuksessa tapahtuvaan toimintaan, tai liian matala sisäilman suhteellinen kosteus tai liian korkea tai matala lämpötila voivat aiheuttaa epäviihtyisyyttä ja erilaisia terveysongelmia. Tulevaisuudessa uusien rakennusten ilmanvaihto tulee entistä enemmän kehittymään yksilölliseen ja erilaiset käyttötilanteet huomioonottavaan suuntaan. Tällöin sisäilman laatua ja ilmanvaihtoa tullaan ohjaamaan erilaisilla antureilla.

Yksi VOC-Online -Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen -hankkeen tavoitteista oli kehittää anturiteknologiaa sisäilman laadun seurantaan. Hankkeessa tutkittiinkin edellytyksiä ja etsittiin tietoa mittalaitteiden kehitystyötä varten. Merkittävässä osassa hanketta oli tutkia erilaisten kiinteistöjen sisäilmaa käytössä olevien mittalaitteiden ja menetelmien avulla ja luoda tutkimustulosten pohjalta sähköinen tietokanta. Hankkeessa vertailtiin erilaisia mittalaitteita ja kartoitettiin niiden mittaustulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä eri mittaustilanteissa ja -kohteissa. Lisäksi hankkeessa tutkittiin pelastustoimen työturvallisuuden kehittämistä palo- ja jälkisammu-tustilanteessa.

Hankkeen toimenpiteitä olivat

• Kiinteistöjen sisäilmaston laatu elinkaaren eri vaiheissa
• Sähköinen tietokanta kiinteistöjen sisäilmastosta
• VOC-anturin ja online-seurannan kehittäminen sisäilman laadunhallintaan
• Anturiteknologian kehittäminen työturvallisuuteen
• Tiedottaminen ja tulosten raportointi

 

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
p. 040 661 5191
tuija.ranta-korhonen(at)xamk.fi

Salla Thil
tutkimusinsinööri
p. 040 480 5170
salla.thil(at)xamk.fi

Faktat

Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen - VOC-Online

01.01.2017 – 31.05.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Etelä-Savon pelastuslaitos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 300 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 300 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta