VOC-Online – Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen -hanke kehittää online-mittausteknologiaa sisäilman laadun kokonaisseurantaan. Sisäilmamittausten pohjalta tehdään sähköinen tietokanta, joka tarjoaa uutta tietoa Etelä-Savossa online-anturiteknologiaa valmistaville ja kehittäville yrityksille. Tutkimushankkeen tuloksena saavutetaan kiinteistöjen kokonaisterveyden edistämiseen soveltuvaa teknologiaa, jonka avulla voidaan ehkäistä sisäilmaongelmia.

Sisäilman laadun seurantaa uusin menetelmin

Online-anturitekniikkaa mahdollistaa rakennusten sisäilman entistä tarkemman ja ajantasaisen seurannan. Seurannan avulla pyritään havaitsemaan jo ensimmäiset merkit rakennuksen sisäilman laadun huononemisesta. Esimerkiksi kosteusvaurioissa varhainen havaitseminen estää myös korjauskulujen kasvua. Tutkimusten mukaan esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakennuksista 10–20 prosenttia ja hoitolaitoksista jopa yli viidennes kärsii kosteus- ja homevaurioista. Lisäksi monissa rakennuksissa on todettu puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvia sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmista kärsivien kiinteistöjen korjauskustannukset ovat merkittävä taloudellinen kuluerä. Rakennusten sisäilmaongelmilla ja niiden vähentämisellä on myös kansanterveydellinen merkitys. Hanke tarjoaakin sähköisen tietokannan elinkaaren eri vaiheissa olevien rakennusten sisäilman laadusta tuotekehityksen, suunnittelun ja saneerauksen tueksi.

Hankkeen toimenpiteet

• Kiinteistöjen sisäilmaston laatu elinkaaren eri vaiheissa
• Sähköinen tietokanta kiinteistöjen sisäilmastosta
• VOC-anturin ja online-seurannan kehittäminen sisäilman laadunhallintaan
• Anturiteknologian kehittäminen työturvallisuuteen
• Tiedottaminen ja tulosten raportointi

Tuloksena uusia tuoteinnovaatioita

Tutkimushankkeen tuloksena saavutetaan kiinteistöjen kokonaisterveyden edistämiseen soveltuvaa teknologiaa, jolla voidaan ennaltaehkäistä rakenteellisten virheiden ja ongelmien aiheuttamia sisäilmaongelmia. Hankkeessa luotavat uudet tuoteinnovaatiot tuovat kustannussäästöjä kiinteistöjen omistajille ja edistävät asumisterveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Erilainen anturi- ja sensoritekniikka on yleistymässä sisäilmamittauksissa huonon sisäilman laadun selvittämiseksi. Hankkeessa saavutetut tutkimustulokset ja testatut menetelmät jäävät alueen yritysten käyttöön ja luovat pohjan uusille tuoteinnovaatioille.

Lisätietoja

Tuija Ranta-Korhonen
projektipäällikkö
p. 040 661 5191
tuija.ranta-korhonen(at)xamk.fi

Salla Thil
tutkimusinsinööri
p. 040 480 5170
salla.thil(at)xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Energiatehokkuuden kehittämishanke - Ecool

Toimintamalli erityiskohteiden energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä...

Hanke luo uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja lisää tietoisuutta uusiutuvista energiamuodoista Etelä-Savossa.

Faktat

Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen - VOC-Online

01.01.2017 - 31.05.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Etelä-Savon pelastuslaitos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 300 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 300 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu