MITÄ?

Triangeli muodostuu 1) nuorten toisen asteen opiskelijoiden, 2) heidän huoltajiensa ja muiden läheisten sekä 3) oppilaitosten vuorovaikutuskokonaisuudesta.  Tavoitteena on rakenteiden uudistaminen siten, että 15–29-vuotiaiden opiskelijoiden läheisiltään saama ja vastaanottama tuki kasvaa. Nuorisotyöllinen työote vahvistaa toimenpiteiden ja kehittämistyön nuorilähtöisyyttä.

MITEN?

Toimenpidekokonaisuudet:

 • Nuoret määrittelevät heille tärkeät henkilöt ja merkityksellisen tuen. * yhteyshenkilönä Helinä
 • Kotoa opintojen perässä muuttavien nuorten tuki vahvistaa osallisuutta. * yhteyshenkilönä Antti
 • Etsivä huoltajatyö löytää uusia tapoja tavoittaa huoltajia ja läheisiä yhteistyöhön. * yhteyshenkilönä Hanna
 • Tuloksia jalkauttava tapahtumasarja rakentaa nuorilähtöisiä käytäntöjä ja nuorimyönteistä yhteiskuntaa. * yhteyshenkilönä Saara

KETKÄ?

Hanke on Xamkin Juvenian ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kumppanuushanke, joka saa rahoituksensa Euroopan Sosiaalirahaston toimintalinjalt[VS1] a 4.

Yhteistyötahoina toimivat:

 • Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Mikkelin lukio
 • Mäntyharjun lukio
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Samiedu
 • Savonlinnan lyseon lukio
 • Suomen Nuoriso-opisto Paukkula
 • Etelä-Savon nuorten palveluverkostot
 • Juvan kunta
 • Pertunmaan kunta
 • Sulkavan kunta
 • Saku ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto

MIKSI?

Nuorten ja vanhempien välisen keskusteluyhteyden heikentyminen näkyy koko maan kouluterveyskyselyissä niin yläkoululaisten kuin toisen asteen opiskelijoidenkin vastauksissa. Vanhempainliiton toteuttaman Vanhempien barometrin tulokset suosittavat kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivistämistä toisella asteella. Myös oppivelvollisuuden laajentuminen asettaa huoltajille uusia vaateita.

Hyvinvoinnin polarisoitumiskehitys näkyy vanhemmuudessa hyväosaisten perheiden käyttäessä palveluita ja osallistuessa aktiivisemmin yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Tarvitaan nuorilähtöisiä kehittämistoimia, jotta eniten tukea tarvitsevat nuoret huomioitaisiin paremmin. Perherakenteiden monimuotoistuminen ja perheiden monipaikkaisuus haastavat kysymään, ketkä kaikki voivat tarjota nuorelle tukea opintojen aikana ja onko heidät kutsuttu saavutettavasti yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa? Entä millaista on nuorille tärkeä tuki nuorten itsensä määrittelemänä?

MILLOIN?

Hankeaika 1.8.2023-28.2.2026.

MITÄS VIELÄ?

Hanke haluaa osaltaan edistää keskustelua toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin tekijöistä. Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat osallistua kehittämistyöhön, ota rohkeasti yhteyttä!

TL 4,  Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi  [VS1]

 

Tietosuojaseloste Triangeli

Lisätietoja

Helinä Juurinen
Helina.juurinen(at)xamk.fi
050 343 8389

Saara Vauhkonen
saara.vauhkonen(at)xamk.fi
050 574 4926

Antti Väisänen
antti.vaisanen(at)xamk.fi
050 438 9806

Hanna Laitinen
hanna.laitinen(at)mll.fi
050 307 5411

Ajankohtaista

INNO-pajassa päädyttiin MOTTIIN!

Osallistuimme hankeena Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-ryhmän opintojaksolle Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät. Opintokokonaisuuteen kuuluu INNO-paja, jossa opiskelijoille esiteltiin 3 hanketta, joihin liittyen opiskelijat ovat työskennelleet INNO-pajan / Tulevaisuusverstaan periaatteiden mukaan.   Me olimme hankeena valmistelleet opiskelijoille kaksi haastetta pohdittavaksi. Tiesimme, että opiskelijoiden joukossa voi olla myös toisen asteen opiskelijoiden vanhempia, joten halusimme saada tietoa heiltä...

Moikka! 😊 

Täällä kirjoittelee Julianna Multanen, viimeisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Xamkilta.  Aloitin Triangelissa harjoittelun tammikuussa ja loppu alkaa nyt jo pikkuhiljaa häämöttämään. Voi miten aika onkin mennyt nopeasti.. Vaikka useimmiten nykyään havahtuu melko monissakin asioissa siihen, miten aika vaan vierii eteenpäin vähän niin kuin huomaamatta.   Harjoittelu on ollut hyvinkin antoisa, sillä olen päässyt näkemään hyvin monipuolisesti hanke...

Mitä nuorilähtöisyys kehittämistyössä tarkoittaa?

Läheisiltä saatu ja toivottu tuki on teemana herkkä ja henkilökohtainen. Nuorilähtöisyys läpäisevänä periaatteena seitsemän yhteistyöoppilaitoksen kanssa vaatii toteutukseltaan viisautta. Hanketiimi on aina vierailijan roolissa, mikä asettaa syvällisen tiedon keräämiselle ja kokoamiselle omanlaisen raamin.   Nuorilähtöisessä kehittämisessä ei voi napata teemoja taskuun, läväyttää opiskelijoiden eteen ja katsoa, kuka uskaltaa aloittaa. Sen sijaan on rauhassa kuultava ja tutustuttava,...

Koulunuorisotyön verkostotapaaminen

Istun Teamsissa eri kuntien koulunuorisotyöntekijöiden kanssa. Kuunnellessani keskustelua nousee paljon pohdintaa rahoituksesta ja vakinaistamisesta. Huoli kuuluu, sillä nuorisotyötä tarvitaan koulussa. Hankkeet loppuvat ja koulunuorisotyöntekijää ei aina vakinaisteta, vaikka tarve olisi suuri.    Nuorilähtöiseen yhteistyöhön    Tarve näkyy tällä hetkellä huomattavasti siinä, että kiusaamista edelleen on ja se työllistää nuorisotyöntekijöitä paljon. Kiusaamistilanteissa työntekijät ovat tärkeässä asemassa....

Mikamar peli-ilta

Mikamar peli-ilta järjestettiin 7.11.2023 Triangelihankkeen toimesta. Tapahtuma järjestettiin toisen asteen opiskelijoille sekä heidän läheisille.    Mistä peli-illan idea tuli?  Peli-illan idea tuli ollessani töissä, olin askartelemassa materiaaleja tulevaa oppilaitosvierailua varten. Olen saanut luvan kuunnella musiikkia kun teen töitä ja kun soittolistaltani alkoi tulemaan 80-luvun biisejä, tuli yhtäkkinen idea järjestää peli-ilta Mikamar Gamesissa, jossa on kaikenlaisia...

Faktat

Triangeli - nuorilähtöisesti oppilaitosten perheyhteistyötä rakentamassa

01.08.2023 – 28.02.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Järvi-Suomen piiri

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 571 095 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 471 512 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)