Kolmannessa Hedelmätarha-työpajassa käsiteltiin tietotyön haasteita, kognitiivista ergonomiaa, myötätuntoa ja palautumista.

 

Paja aloitettiin heittämällä virtuaalinoppaa: mitä oppimisen ilo, kävelykokous, tietotulva / kuivunut puro, muistipalatsi, Pomodoro tai avoin kirja tuo mieleen, miten suhtaudut siihen ja millaisia kokemuksia sinulla on ollut. Virtuaalinoppa auttoi virittymään päivän teemoihin.

 

Marika Taskinen avasi kognitiivisen ergonomian käsitettä ja kognitiiviseen kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä. Kognitiivinen kuormittuminen on aina yksilöllistä eikä siihen vaikuta vain työn määrä tai ympäristö vaan tarpeet, tunteet, motiivit, persoonallisuus, yksilöllinen suhtautuminen vastoinkäymisiin ja stressiin, ikä, uniongelmat, mieliala ja terveydentila, alkoholin käyttö, ravitsemus sekä liikunta.

 

Rajojen vetäminen on yksi keino vaikuttaa henkiseen kuormittumiseen. Rajojen vetämistä tutkittiin piirtämällä pareittain hiljaisuudessa samaan valkotauluun. Tehtävä oli piirtää taulu täyteen ja kutakuinkin puoliksi ilman rajaviivaa.  Tehtävän purussa pohdittiin rajojen asettamista. Toisille raja on tärkeä ja selkeä, toisille ei niinkään, jotkut kurottautuivat toisen puolelle, jotkut tekivät alusta asti yhteistä maalausta ilman rajoja.

 

Maadoittavat keskittymis- ja hengitysharjoitukset ovat yksi keino päästä irti stressistä ja rauhoittua. Muistia tukevat myös erilaiset muistin apuvälineet kuten muistilaput, asioiden kirjoittaminen ylös, kalenterointi ja ajanhallinnan sovellukset.  Muistelutekniikoista kokeiltiin muistipalatsia. Kun muistettavat asiat oli sijoitettu tarinaan, ne oli yllättävän helppo palauttaa takaisin mieleen. Osa muisti jopa enemmän asioita, kuin piti muistaa 😁

 

Palautumisen näkövinkkelistä on tärkeää tehdä vapaalla sellaisia asioita, jotka ovat aivan erilaisia omaan työhön verrattuna; jotain, jolla on itselle merkityksellisiä tai joka saa rentoutumaan työn jälkeen.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe AI

 

Myötätunto ja ystävällinen suhtautuminen niin itseä kuin toisiakin kohtaan lisää hyvinvointia. Anteeksi antaminen on usein osa myötätunnon harjoittamista, jota voi opetella esimerkiksi tietoisuustaitojen avulla. Myötätunto itseä kohtaan on kuin itsestämme huolen pitämistä ihan samalla tavalla kuin kenestä tahansa läheisestä ja rakkaasta ihmisestä. Läheisille ihmisille osoitetaan paljon useammin myötätuntoa kuin itselle. Me unohdamme helposti itsemme, kun tohotamme vain eteenpäin. Tämän tästä olisi hyvä itse kunkin pysähtyä silittämään itseään ja osoittamaan itselle myötätuntoa!

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe AI

 

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja, 3K Savo

tarja@3ksavo.fi, puh- 050 569 4777

www.luovanoste.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

Kirjoittaja fasilitoi työpajaa