Kotkalainen Sotek- ja kouvolalainen Parik-säätiö ovat yhteiskunnallisia yrityksiä. Ne tekevät vastuullista ja eettisesti kestävää työtä työllistymisen hyväksi. Säätiöt lähtivät mukaan Voi hyvin yritys -hankkeen toiseen sparrausryhmään, koska ne haluavat kehittää työhyvinvointiaan monin tavoin. Sparrauksiin on oltu tyytyväisiä, ja toimintaa hiertäviä epäkohtia on jo alettu perata. Konkretiaa ja erilaisia parannuskeinoja asioihin mietitään tulevaisuudessa yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Kokoonnuimme 12.2.2019 Anjalan nuorisokeskuksen viihtyisään saunatupaan keskustelemaan työhyvinvoinnin tilasta Sotekissa ja Parikissa. Asiantuntijana oli vanhempi konsultti Anna Tienhaara Työterveyslaitokselta. Alkulämmittelyksi kuulimme Anjalan nuorisokeskuksen historiasta maatalousoppilaitoksena ja tietenkin kartanon kummituksista.

Voi hyvin yritys -hankkeessa työntekijätkin voivat hyvin.

Työhyvinvointi yhteiskunnallisessa yrityksessä sisältää paljolti samoja iloja ja suruja kuin yksityisissäkin yrityksissä. Terveys ja toimintakyky huomioidaan monipuolisesti erilaisten liikunta-aktiviteettien avulla. Osaamista päivitetään koulutuksissa; tosin maksullisiin koulutuksiin pääsy on vähentynyt niukkenevan talouden vuoksi.

”Henkiseen hyvinvointiin on nyt aika kiinnittää enemmän huomiota. Fyysisen puolen hyvinvointi koetaan tällä hetkellä varsin hyväksi.” Kati Kurtti ja Maarika Turunen Sotekista summaavat. Tiedonkulkua halutaankin edistää molemmissa organisaatioissa, koska toimivammalla vuorovaikutuksella rakennetaan parempaa yhteishenkeä. Sotekissa on terävöitetty palaveri- ja kehityskeskustelukäytänteitä sekä luotu yhteisiä pelisääntöjä etätyön tekemiseen.

Johtaminen ja esimiestyö ovat monien haasteiden edessä sekä Parikissa että Sotekissa. Työn kokonaisuus on Kymsoten ja muiden hallinnollisten muutosten takia menossa uusiksi. Epävarmuus leimaa yritysten arkea, sillä vasta kesällä ratkeaa, mitä palveluja miltäkin organisaatiolta ostetaan ja mihin hintaan. Kollegiaalisuuden säilyttäminen kilpailun tuoksinassa nousikin yhdeksi aihepiiriksi, jota Sotekissa lähdetään Anna Tienhaaran mentoroimana työstämään.

”Arvoista jankuttaminen kehityskeskusteluissa auttaa tuomaan ne tutuiksi”, Pasi Hedman Parikista toteaa. Kun arvot ovat läsnä päivittäisessä keskustelussa ja niitä päivitetään säännöllisesti, niitä on jokaisen työntekijän helpompi käyttää päivittäisen toimintansa tukirankana ja ohjenuorana. On hyvä tehdä näkyväksi se, mikä on jo hyvin, ja huomioida voimavaratekijöitä, jotka lähtevät konkreettisista asioista. Parikissa on saatu toimenkuvien määrittely hyvään alkuun.

Sekä Parikissa että Sotekissa tiedetään, että vertaistuki on tärkeää. On muutettava ajattelutapaa joko – tai-ajattelusta sekä – että-ajatteluun. Näin otamme vastuun sekä itsestämme että työyhteisömme hyvinvoinnista. Digitalisoituneessa työympäristössä tulee kiinnittää huomiota myös kognitiiviseen ergonomiaan: ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutukseen, tiedolliseen kuormittumiseen ja teknologian käytettävyyteen.

Sotek, Parik, TTL ja Xamk ajattelevat ääneen yhdessä.

Teksti ja kuvat
Projektityöntekijä Satu Hynynen
TKI-asiantuntija Arja Hämäläinen
Voi hyvin yritys -hanke