Nimeni on Joel ja opiskelen yhteisöpedagogiksi Xamkilla. Olen ollut 2 kuukautta työharjoittelussa Yhessä eteenpäin -hankkeessa. Kirjoitan tässä blogissa ajatuksiani mitä koin sinä aikana.

Yhessä eteenpäin -hanke kehittää koulunuorisotyötä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Koulunuorisotyön aihe oli itselle oikein sopiva, sillä siihen ei olla oman koulutukseni aikana kunnolla päästy paneutumaan enkä siksi tiennyt siitä kovinkaan paljoa. Opin työharjoittelun kautta miksi se on tärkeä aihe, ja miksi sitä halutaan sekä pitää kehittää.

Väitän että nykyaikana koulunuorisotyötä tarvitaan, sillä se antaa opettajille sekä oppilaille parempia mahdollisuuksia jaksaa ja pärjätä koulussa sekä parantaa koulun viihtyisyyttä.

 

Koulunuorisotyön kehittämisessä on kuitenkin isoja haasteita mitä pitää kehittää, kuten koulun ja nuorisotyötekijän kommunikaatiota ja työtehtävien selkeyttä. Uskon kuitenkin että tulevaisuudessa nämä sekä muut haasteet tulevat lähemmäksi ratkaisua, sillä mitä enemmän Yhessä eteenpäin kaltaisia hankkeita rahoitetaan ja luodaan sitä enemmän meillä on ammattilaisia ja informaatiota näiden asioiden parantamiseksi.

 

Joel Immonen
Yhteisöpedagogiopiskelija YPMI19SP

Kirjoita kommentti

*