ODI-hankkeen toiseen koulutuspäivään kutsuttiin taiteen, kulttuurin ja luovan alan toimijoita. Kokoonnuimme aurinkoisena perjantai-iltapäivänä Kotkassa Merikeskus Vellamon Ruuma-tilassa, jonne oppeja virtuaaliteknologioista tuli hakemaan 20 osallistujaa.

Yksi ODI-hankkeen tehtävistä on lisätä Kymenlaakson alueen yritysten ja organisaatioiden ymmärrystä virtuaaliteknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista. Tähän tavoitteeseen pyrimme vastaamaan koulutuspäivien järjestämisellä ja niihin rakennetuilla luennoilla, työpajoilla ja laitedemoilla. Luento-osuudessa käymme läpi muun muassa lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalitodellisuuden (VR), 360-ympäristöjen sekä metaversumien mahdollisuuksia käytännön esimerkkien avulla.

Osallistujat istuvat vasemmalla sohvilla ja kuuntelevat ODI-hankkeen luennoitsijaa, joka esiintyy tilan oikealla puolella.
Xamkin Game Design koulutusohjelmassa opettava virtuaaliympäristöjen suunnittelija Henri Brandt luennoi ODI-koulutuspäivässä. Kuva: Tiina Savallampi

Luennon jälkeen osallistujat pääsivät syventymään teknologioihin rinnakkaisissa työpajoissa, joiden aiheet olivat valikoituneet taiteilijoille suunnatun kyselyn vastausten perusteella. Nämä olivat: lisätyn todellisuuden käyttäminen taiteellisessa työskentelyssä, kuvan tekeminen Midjourney-tekoälyllä sekä lasiesineen 3D-mallin luominen skannaamalla.

Lisätyn todellisuuden työpajasta vastasi taiteilija ja palvelumuotoilija Janne Autio Augio Augmented Reality Studiolta. Hänen johdollaan osallistujat ideoivat ensin pareittain mihin lisättyä todellisuutta voisi käyttää omassa toiminnassa. Tämän jälkeen ideoita työstettiin eteenpäin rautalankamallien avulla ja mietittiin sisällön toiminnallisuuksia ja kohderyhmää. Täältä löydät koosteen työpajan tuloksista: ODI-hanke – AR työpaja

Henkilöitä istumassa ja täyttämässä työpajan tehtävälomakkeita, jotka ovat pöydällä heidän edessään.
Osallistujat ideoivat lisätyn todellisuuden sisältöjä Augion laatimiin prototypointipohjiin. Kuva: Tiina Savallampi

Tekoäly-työpajassa harjoiteltiin kuvien tekemistä Midjourney AI -työkalulla. Työpajan alussa kuultiin kuvataiteilija Carine Fabritiuksen kokemuksia tekoälyn käyttämisestä kuvanteon työvälineenä sekä pohdintaa tekoälyn eettisestä puolesta. Inspiraatioksi ja eri työkalujen tyylien ja mahdollisuuksien esittelemiseksi Carine esitteli myös omia teoksiaan, joissa tekoäly on ollut osana luovaa prosessia. Tämän jälkeen osallistujat loivat kuvia antamalla kehotteita eli erilaisia tekstipohjaisia käskyjä Midjourneylle.

Työpajassa luotu kuva: Midjourney AI ja Ekaterina Kosonen

Kolmannessa työpajassa demottiin käytännössä, miten fyysinen lasiesine voidaan muuttaa 3D-malliksi. Esineestä otettiin riittävä määrä kuvia sen eri puolilta, jotta mallinnusohjelma saisi riittävästi dataa kappaleesta mallin muodostamiseksi. Osallistujat pääsivät itse kuvaamaan sekä hankkimaan menetelmästä lisätietoja työpajaa ohjanneilta Innocoden ja FutureFoxin teknologia-ammattilaisilta. Muistiinpanoja tehtiinkiin kynät sauhuten!

Päivään kuului myös tietoiskuosuus, jolloin Xamkin Game Studios, Digiasema ja Kymi Accelerator-hankkeet esittäytyivät ja kertoivat, minkälaisia konkreettisia mahdollisuuksia TKI-toiminta ja opiskelijayhteistyö voivat tarjota teknologioiden käyttöön liittyen.

Kotiin lähtiessä kuvataiteen, museoalan, muotoilun, kulttuurisen nuorisotyön sekä teatterialan osallistujat kertoivat iltapäivän olleen antoisa ja avanneen hyvin eri teknologioiden mahdollisuuksia. Kommenttien perusteella kuulosti siltä, että onnistuimme lisäämään ymmärrystä virtuaaliteknologioista sekä herättämään ajatuksia, miten näitä voisi ottaa haltuun omassa työskentelyssä. Moni myös kertoi, että luentoa olisi jaksanut kuunnella pidempäänkin!

Suuri kiitos osallistujille, tietoiskujen pitäjille, työpajojen vetäjille sekä Kotkan taitelijaseuralle ja Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalveluille mainiosta yhteistyöstä!