Suomen Muotoilukasvatusseura ry (SuoMu) järjesti vuoden ensimmäisen verkostoitumistilaisuutensa Helsingissä viime keskiviikkona. Lähdimme tutustumaan SuoMun toimintaan ja kuulostelemaan miten muotoilukasvatusta on toteutettu muun muassa varhaiskasvatuksessa.

Iltatee oli tapahtumana mukava ja inspiroiva, vapaamuotoinen tilaisuus, jossa osallistujat pääsivät vaihtamaan ajatuksia, testaamaan muotoilupelejä sekä tutustumaan muotoilukasvatusmateriaaleihin, kuten peruskoulun opettajille suunnattuihin materiaaleihin. Jututimme SuoMun tiimiläisiä sekä erästä osallistujaa, joka on ollut mukana kehittämässä lapsille suunnattua, tarinallistettua opetusmateriaalia ilmastonmuutoksesta. Kyseessä on Helsingin Yliopiston MOI-ohjelman (Monilukutaitoa opitaan innolla) yksi projekti. MOI on pienten lasten vanhemmille sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma. Tämä oli todella mielenkiintoinen uusi tuttavuus! Lisäksi tutustuimme muun muassa kauniisti visualisoituun peliin, jonka avulla lasten kanssa voi käsitellä stressiä.

Pelejä ja oppimateriaaleja oli mahdollista kokeilla iltateen aikana.

Muotoilukasvatusmateriaalit on tällä hetkellä suunnattu kouluikäisille lapsille. Muotoilukasvatuksen opetuskokonaisuus, Mutku, tutustuttaa lapset muotoiluun ja muotoilulle tyypilliseen suunnitteluprosessiin. Lapset oppivat tapoja havainnoida, ideoida ja kehittää ympäröivää maailmaa. Pohdimmekin SuoMun tiimin kanssa mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää muotoilukasvatuksen tapoja myös varhaiskasvatukseen, siitä ei nimittäin ole vielä laajempaa kokemusta. SuoMun ja MOIn www-sivuilta löytyy kasvattajille ja opettajille suunnattuja materiaaleja, joita voisi ainakin kokeilla vaikkapa varhaiskasvatuksessa. Mikäli VALO-hankkeen kumppanikunnat haluavat testata muotoilun menetelmiä lapsiperhepalveluissa, tiimimme tukee mielellään!

Tututstu MOIn ja SuoMun materiaaleihin verkossa:

http://www.monilukutaito.com/

https://muotoilukasvatus.info/ladattavat-opetusmateriaalit/

Kirjoitti

Tiina Ikkonen, TKI-asiantuntija | Palvelumuotoilu