Yhdistelmäuunit ovat ammattikeittiön laitteita, joissa teknologia ja erityisesti ohjelmointimahdollisuudet ovat pisimmälle kehittyneet. Yhdistelmäuuneja nimitetäänkin itse kypsentäviksi keskuksiksi, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia ruoan kypsentämiseen. Edellytyksenä näiden mainioiden ominaisuuksien hyödyntämiseen on käyttäjän innostus ”kokeilevaan keittiöön” ja laitteen ominaisuuksien opetteluun. Hienoa olisi, jos laitteiden valmiit ohjelmat / prosessit tulisivat innokkaan kokeilun piiriin niin, että hinnaltaankin arvokkaasta keittiön monitoimilaitteesta saataisiin kaikki hyöty irti. Toisaalta on ymmärrettävää, että vaikka tiedostetaan valmiiden ohjelmien olemassaolo laitteessa, niin silti tosi paikan tullen turvaudutaan edelleen valitsemaan aika, lämpötila ja sopiva kosteus tuotteen kypsentämiseen. Uusi ja erilainen toimintatapa pelottavat.

Pieksämäen keskuskeittiö Ruokaradassa ollaan tehty määrätietoista työtä, jotta yhdistelmäuuneihin saadaan tallennettua kaikki kuuden viikon kiertävän ruokalistan uunikypsennystä vaativien ruokalajien kypsennysprosessit. Kehittämistyössä, joka aloitettiin syksyllä 2016, ollaan jo pitkällä; laitteiden muistiin on tallennettu noin 30 erilaista kypsennysprosessia, joista lähes kaikki ovat laitevalmistajan valmiita ohjelmia (kuva 1). Näistä ohjelmista on kokeilun aikana vain haettu eri ruokalajeille soveltuvat säädöt siten, että ruoan laatu on paras mahdollinen. Tällä hetkellä tallennettuja prosesseja testataan ja kokit kirjaavat kommenttinsa muistiin, jotta vielä voidaan tehdä prosesseihin tarvittavat hienosäädöt. Tällainen kokeilu vaatii innostusta, mutta toisaalta ei juurikaan lisää työaikaa, koska kokeilut voidaan tehdä ”normaalin” ruoankypsennyksen aikana. Kaikki siis innolla ohjelmia kokeilemaan ja laitteisiin muistiin tallentamaan!

 

Kuva 1. Yhdistelmäuuniin tallennetut ohjelmat (kuva: Tuula Tenhunen)

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö