”Rauhoittuminen luonnon helmassa ei tuo elämään mitään uutta”.

Tämä oli nuoren mielipide muuten varsin onnistuneen kesäisen retken päätteeksi. Tilanne on monelle liiankin tuttu, vaikka hektistä elämää oravanpyörässä viettävät nuorisotyötä tekevät ohjaajat ja pikkulapsiperheiden vanhemmat nauttivat ryhmätapaamisesta jossa ei ole kiire. Jotain muuta pitäisi saada aikaiseksi, mielellään tänään ja mielellään ihan itse keksittynä. Kuitenkin matka pienestä ideasta todelliseen toimintaan on monelle hyvin raskas, etenkin jos yksin joutuu asian kanssa toimimaan.

Itse tehty tulevaisuus, eli ITU -ryhmät ovat kokoontuneet Etelä-Savossa syksystä 2017 alkaen neljällä eri paikkakunnalla. Seuraavat kunnat ja kaupunkien kylät voivat aloittavaa heti kun aika on alueilla otollinen. Ryhmässä tavataan toisia, elämän suuntaa etsiviä nuoria aikuisia. Yhdistävänä tekijänä heillä on asuminen samalla alueella, useimmiten keskivertoa kauempana palveluista.

Elämässä tapahtuu vain vähän asioita, eikä rahaakaan juuri kulu muuta kuin juuston ostamiseen. Pienissä kunnissa voi tulla toimeen hyvin vähällä, mutta samalla päivän ohjelma muodostuu vain vähäisistä toimista. Usein nuorella päivät lisäksi muistuttavat toisiaan niin, ettei niitä kunnolla erota toisistaan. Aamulla herätään ja syödään jotain pientä, jonka jälkeen hoidetaan ehkä yksi asia kodin ulkopuolella. Muu aika harrastetaan ja vietetään aikaa kavereiden kanssa.

Ryhmissä pyritään tarjoamaan rakentavaa sisältöä päivän aktiivisimpaan aikaikkunaan, joka useimmiten sijoittuu nuorten iltapäivään. Tapaamisissa tehdään usein yhdessä pientä syötävää, vaihdetaan kuulumiset ja käsitellään yksi sillä hetkellä ajankohtainen teema. Lopuksi pyritään tarjoilemaan myönteistä palautetta jokaiselle osallistujalle, ennen kotiin lähtöä. Päivän teemojen myötä nuorten omat kiinnostuksen kohteensa heräilevät, ja tietoisuus yhteiskunnasta ja elämäntaidollisista asioista lisääntyy. Digillä Duuniin hanke tukee ja vahvistaa nuorten omasta innostuksesta nousseita asioita. Tämä voi johtaa opiskelupaikan löytämiseen, kansalaisaktiivisuuteen tai jopa oman yrityksen perustamiseen. Tärkeintä on pitää yllä myönteistä nuorten kulttuuria.

Toiminnassa edetään hyvin eri tavalla kuin koulussa, joka on monelle yksi sitouttava tekijä. Lisäksi ruoka ja itsensä opettelu ovat osallistujille tärkeitä arvoja. Koulut ovat osalla jo käytynä, ja osalla nuorista jääneet kesken. Työtä ei ole tekijälle löytynyt, eikä aina oma alakaan hahmottunut. Nuoret haluaisivat toimia omalla tavallaan, joka on erilainen kuin yhteiskunnan toivoma käytäntö.

Kuva: Luonnon rauhassa toiminta on monelle arkipäivää

ITU-ryhmän nuoret elävät hyvin toisenlaista todellisuutta kuin nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Siinä missä ammattilainen rauhoittuu, nuori turhautuu. Kun ohjaajalla on kiire kotiin tai seuraavaan palaveriin, lähtee nuori loppupäiväksi oleilemaan kavereiden kanssa. Ohjaustilanteessa molempien tulee ymmärtää toistensa maailmoja, jolloin paras yhteinen keskustelun tila löytyy yhteiseltä alueelta jonka molemmat ymmärtävät. Mitä enemmän viestin saa kulkemaan nuorilta nuorille, on enemmän tilaa myös henkilöiden yhteiselle ymmärrykselle.

Kaikki oman elämän luomiseen tarvittava potentiaali on hyvin lähellä, mutta sen löytäminen ja aktiivisuuden virittäminen tavoitteena kaukainen. Etelä-Savo on täynnä hyviä tyyppejä, nuoria aikuisia työvoiman ulkopuolella. Nuoria, jotka harvoin saavat kehuja olemisestaan. Nuoria, jotka kuitenkin ovat kotiseutunsa oleellinen osa ja voimavara.

Itse tehty tulevaisuus -ryhmätoimintamallia kehitetään nojaten Myönteisen tunnistamisen teoriaan, johon liittyen ohjaajille järjestetään työpajoja. Uuden ryhmän voi aloittaa siellä missä on nuoria osallistujia, sekä aiheesta kiinnostuneita ammattilaisia.

Mikäli ITU-ryhmätoiminta kiinnostaa tai jos haluat pohtia ryhmän aloittamista omassa kunnassasi, voit olla yhteydessä tämän blogitekstin kirjoittajaan.

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

 

Yhteystiedot: heikki.kantonen@xamk.fi, 040 774 9246

 Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa kehitetään nuorten työllisyyttä tukevia palveluja Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta ja pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen. Hankkeen osatoteuttaja on Otavan Opisto. Hanke alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.