Valtakunnallisen Nuorisotyön viikon tavoitteena on kertoa nuorisotyöstä ja tehdä nuorisotyön työmuotoja tutuiksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia osallistuu viikkoon tuomalla päivittäin esille omien hankkeidensa lisäksi yhteistyökumppaneiden tuottamaa sisältöä sekä yhteisöpedagogiopiskelijoiden näkemyksiä nuorisotyöstä.

 

Mitä on nuorisotyö? Tämä kysymys on nuorisotyössä aina läsnä. Nuorisotyötä on vaikeaa sanoittaa ja lähestyä yhdestä näkökulmasta. Se on valtava nippu erilaisia nuoren hyvinvointia tukevia tulokulmia. Ei ole yhtä toteuttajaa, ei yhtä menetelmää, ei yhtä toimintamuotoa. Tällöin haasteeksi muodostuu nuorisotyön työmuotojen ja tapojen vaikutuksien todentaminen. Ala ei pysty tuottamaan yhtä ainoaa viestiä työnsä merkityksestä ja vaikutuksista. Nuorisotyö tuntuu olevan usein tilanteessa, jossa se joutuu perustelemaan olemassaoloaan. Nuorisotyön rikkaus tulee kuitenkin juuri siitä, että meillä on Suomessa valtava ammattitaito toteuttaa valtavasti erilaisia oivalluksia ja elämyksiä nuorten kanssa, tuottaa nuorten hyvinvointia yhdessä nuorten kanssa.
Valtakunnallisen Nuorisotyön viikon teemana on nuorten paikallinen osallisuus, joka näkyy myös Juvenian viikon viestinnässä. Viikon aikana nostetaan esille erilaisia tapoja toteuttaa nuorisotyötä. Yhteistyössä mukana ovat Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen DigiMedia-työpaja, Mikkelin Kulttuuripaja Kajo ja Mentorit-hankkeen yhteistyökumppanit.
Torstaina 10.9. Xamkin Instagram-tilin story-puolelta voi seurata sekä viikon nostoja että yhteisöpedagogiopiskelijoiden ajatuksia nuorisotyöstä.

Nuorisotyön viikon aikana sisällöt löytyvät seuraavista paikoista:

 

Yhessä eteenpäin –hanke

Hanke julkaisee päivittäin erilaisia näkökulmia koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Esiin nostetut tilanteet ovat Etelä-Savon alueella hankkeen yhteistyökumppaneiden kokemuksia.
Yhessä eteenpäin –hankkeen ohjelma viikolle, katsottavissa @yhessa_eteenpain –instagram-tililtä.

7.9. Mitä nuorisotyön viikon aikana tapahtuu Yhessä eteenpäin –hankkeen Instagram-tilillä?
8.9. Välitunneilla ja tunneilla tapahtuva nuorisotyö
9.9. Lukiossa tehtävä koulunuorisotyö
10.9. Ammattiopistoissa tehtävä koulunuorisotyö

Nuoska, Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa -osaamiskeskus
Tiistaina julkaistava blogiteksti osoitteessa https://www.xamk.fi/nuoskafi
Nuoskaa voi seurata seuraavista tileistä:
Facebook: Nuoska Osaamiskeskus -profiili https://www.facebook.com/nuoska.osaamiskeskus.1
Instagram: @nuoska.osaamiskeskus
Twitter: @nuoska.oske
Hyvinvoiva asukas –hanke

Hankkeen Facebook-sivulla nostetaan yhteistyökumppaneiden viikon sisältöjä.
https://www.facebook.com/hyvinvoivaasukas/

Mentoring NEETs

Mentorihankkeen sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumia voi seurata Facebookin ja Instagramin kautta @mentorit_xamk

https://www.facebook.com/Mentoring-NEETs-nuorten-mentorointihanke-555259401667565/

https://www.instagram.com/mentorit_xamk/

Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen Dime-paja
Mikkelin Kulttuuripaja Kajo:
Tutustu Juveniaan

 

Nuorisotyön viikko järjestetään tänä vuonna 7.–13.9.2020. Viikolla nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Kannustamme paikallisia toimijoita, kuntia, järjestöjä ja nuoria järjestämään myös omia tempauksia, teemapäiviä ja tilaisuuksia nuorisotyön juhlistamiseen. Lisätitetoa https://www.alli.fi/vaikuttaminen/nuorisotyon-viikko-2020