Sujuvasta siirtymästä vetovoimaa Amikseen!

Ammatillisen koulutuksen vetovoima kasvaa, kun on riittävästi valinnan mahdollisuuksia edetä korkea-asteelle.

 

Jatkoväyläopintojen yksi tavoite on lyhentää opiskelijan kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Väliarvioinnin vastaajat eivät kuitenkaan vielä osanneet helmikuussa 2018 tarkkaan määritellä, kuinka paljon jatkoväyläopinnot jatkossa tulevat lyhentämään kokonaisopiskeluaikaa. Myös koulutusalojen välisiä eroja on vastaajien mukaan.

Tavoitteena on, että jatkoväyläopinnot lyhentäisivät opiskelijan kokonaisopiskeluaikaa noin puolella vuodella. Vastauksista kuitenkin ilmenee, että opinnot voisivat parhaimmillaan lyhentää opintoja jopa vuodella tai enemmän. Kokonaisopiskeluajan lyhenemiseen vaikuttaa moni tekijä eikä asia ole yksiselitteinen. Jotta opiskeluaika aidosti lyhenisi, tulee vastaajien mukaan muun muassa ottaa huomioon jatkoväyläopintojen ajoitukset ja laajuus.

Lisää mahdollisuuksia oman näköisiin valintoihin. Voi koota oman henkilökohtaisen polun, joka on tavallista lyhyempi.

Vastaajien mukaan jatkoväyläopinnot vaikuttavat ammatillisen koulutuksen vetovoimaan. Eräs vastaaja kuvaa vetovoiman kasvua mahdollisena, mikäli toisen asteen uraohjaus toteutuu laadukkaasti, tiedottaminen ja neuvonta kaikilla kouluasteilla toimii hyvin, valintaprosessi sekä opinnot ovat läpinäkyvästi toteutetut. Lisäksi vastaajat pohtivat, onko jatkoväyläopinnot mahdollistavalla ammatillisella oppilaitoksella myös opiskelijoiden opiskelupaikan valintaan vaikuttavia myönteisiä merkityksiä.

Voi olla jollekin peruskoululaiselle lukion vaihtoehto.

Vaihtoehtojen tulevaisuutta rakentamassa

Amis on vaihtoehto lukiolle sekä mahdollisuus siirtyä opiskelemaan korkea-asteelle. Kuitenkin vieläkin kuulemme tarinoita yläkoulujen vanhempainilloista, joissa tätä mahdollisuutta ei esitellä vaihtoehtona lukio-opinnoille.

Jatkoväyläopinnoilla ja erillishaun mahdollistamisella lisätään ammatillisen toisen asteen opiskelijan valmiuksia AMK-opintoihin sekä madalletaan kynnystä hakeutua opiskelemaan korkea-asteelle. Sujuva siirtymä on mahdollista saada toimimaan hyvällä oppilaitosten välisellä suunnittelulla ja yhteistyöllä sekä opiskelijalähtöisillä ratkaisuilla. Eri laajuisia jatkoväyläopintoja on käynnistynyt Jatkoväylä-hankkeen aikana eri oppilaitoksissa. Ensi keväänä aukeaa myös uusia erillishaun mahdollisuuksia jatkoväyläopiskelijoille.

Hyvää kesää ja lämpimät onnittelut kaikille ammattiin- tai ylioppilaaksi valmistumisen johdosta!

 

Piia-Elina Ikonen, Jatkoväylän projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu