Kolmevuotinen Xamkin ja Kelan yhteistyönä toteuttama Rekku-tutkimus on nyt paketointivaiheessa. On aika esitellä tuloksia ja pohtia yhdessä niiden hyödynnettävyyttä ja vaikutuksia. Kelan päätalolla ja verkkovälitteisesti toteutettavassa seminaarissa tarkastelemme tutkimuksen tuloksia kahdesta näkökulmasta:

  • Kuntoutuspalveluiden hankkiminen rekisteröitymismenettelyllä – millaisena rekisteröitymismenettelyn toimivuus näyttäytyy ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät?
  • Vaikuttavan kuntoutuksen toteuttaminen – miten sitä voidaan varmistaa ja miten kuntoutuksen ydinelementit liittyvät vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseen?

Ohjelmaan voit tutustua tarkemmin tämän linkin kautta, josta löytyy myös ilmoittautumisohjeet.

Mikä ihmeen Rekku-tutkimus?

Kela kehitti uudenlaista tapaa järjestää kuntoutuspalveluita rekisteröitymismenettelyn kokeilussa (REKKU-kokeilu) vuosina 2019–2023. REKKU-kokeiluun osallistui kaksi erityyppistä harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelua: Aikuisten sydänkuntoutus on vakiintunutta ryhmämuotoista kuntoutusta. Oma väylä -kuntoutus on uusi palvelu nuorille, joilla on autismikirjon tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö.

Kokeilua tuettiin Rekku-tutkimuksella. Siinä tuotettiin tietoa rekisteröitymismenettelystä ja sen toimivuudesta sekä kokeilussa mukana olleiden kahden kuntoutusmuodon toteuttamisesta.

Moninäkökulmainen ja monimenetelmällinen aineisto tuotti kattavan kuvan kuntoutuksen toimivuudesta

Tutkimuksessa kerättiin tietoa kuntoutusasiakkailta ja kuntoutuksen palveluntuottajilta. Kaikkia tutkimuksen toteutusajankohtana sydänkuntoutuskursseille tai Oma väylä -kuntoutukseen osallistuneita pyydettiin vastaamaan kyselyihin ja samoin kaikille kuntoutuksen palveluntuottajille suunnattiin kyselyt. Tietoa kerättiin myös haastattelemalla eri puolilla Suomea toimivia palveluntuottajia ja heidän asiakkaitaan. Näin saatiin monipuolinen aineisto, jolla pystyttiin arvioimaan kummankin kuntoutuspalvelun toimivuutta, palvelun vahvuuksia ja kehitettäviä alueita. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa oli selvittää kummankin kuntoutusmuodon tärkeimpiä, niin sanottuja ydinelementtejä.

Tutkimuksen onnistumisen edellytyksenä oli tiivis yhteistyö kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa

Kelan sydänkuntoutuskursseja ja Oma väylä -kuntoutusta toteuttavat palveluntuottajat ovat olleet tutkimuksen toteuttamisen tärkeitä kumppaneita. Olemme tutkimuksen aikana viestineet sähköpostitse ja olleet teams-palavereissa lähes sadan palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajat ovat tiedottaneet kuntoutusasiakkaita tutkimuksen tiedonkeruista ja motivoineet asiakkaita osallistumaan. Tärkeää on ollut myös konkreettinen tuki, jota palveluntuottajat ovat antaneet asiakkaille esimerkiksi tarjonneet tilan ja välineet  vastata tutkimuskyselyihin.

Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita sydänkuntoutuskurssien ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottajia – ilman teitä ei tutkimus olisi onnistunut!

 

Tutustu tutkimusjulkaisuihin

Olemme tutkimuksen aikana kirjoittaneet teemakohtaisia artikkeleita ja tutkimusblogeja. Niihin voi tutustua hankkeen internet-sivujen kautta.

Kokoava  loppuraportoinnin olemme jakaneet  kolmeen osaan. Kuvaamme erikseen kummankin tutkimuksessa mukana olleen kuntoutusmuodon, sydänkuntoutuskurssit ja Oma väylä -kuntoutus, toimivuutta ja toteutumista omassa raportissaan. Kolmannessa julkaisussa keskitymme rekisteröitymismenettelyn toimivuuteen. Nämä julkaisut ilmestyvät ennen seminaaria Kelan julkaisusarjassa.

 

Tervetuloa mukaan  seminaariin pohtimaan yhdessä tutkimuksen antia!

 

Terveisin Rekku-tutkimustiimi

Maarit Karhula, erikoistutkija, Xamk ja Kela

Hennariikka Heinijoki, tutkija, Xamk ja Kela

Ismo Ukkola, tutkija, Kela

Riitta Seppänen-Järvelä, tutkimuspäällikkö, Kela