Kelan kuntoutukseen pääsyn oikea-aikaisuutta ja joustavuutta sekä asiakkaan valinnanvapautta kehitetään Rekisteröitymismenettelyn kokeilulla.

 

ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA OIKEA-AIKAISTA KELAN KUNTOUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ

Rekisteröitymismenettelyn kokeilussa Kela uusii kuntoutusta ohjaavia palvelukuvauksia sekä hankintamenettelyä. Päämääränä on, että asiakkaat pääsevät kuntoutukseen helposti ja oikea-aikaisesti. Asiakas saa valita oman palveluntoteuttajansa. Valinnan tueksi ja kuntoutumisensa edistämiseksi asiakas saa riittävästi tietoa kuntoutuspalveluista.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu koskee harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvia Oma väylä -kuntoutusta ja aikuisten sydänkuntoutuskursseja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kelan tutkimusyksikön yhteistyössä  toteuttama tutkimus tuottaa tietoa kokeilusta kuntoutusten toimeenpanon ja toimivuuden näkökulmasta.

 

Tutustu tarkemmin tutkimuskokonaisuuteen:

Sydänkuntoutuskurssit

Oma väylä -kuntoutus

Lue tietosuojaseloste

Lisätietoja

Maarit Karhula

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

maarit.karhula@xamk.fi

040 684 9441

Tutkimuksesta julkaistua

Linkit  avautuvat uusiin välilehtiin.

 

Saavutettava ja esteetön hakeutumisprosessi palvelisi kaikkia kuntoutusta tarvitsevia.

 

Lumihanki näyttää erilaiselta sinisen tai punaisen linssin läpi.

Monimenetelmällisellä ja moninäkökulmaisella tutkimuksella kootaan tietoa asiakaslähtöisen kuntoutuksen uudistamiseen.

 

 

 

Vertaisarvioidut artikkelit

Oma väylä -kuntoutuksen aloittaneet nuoret ja kuntoutuksen palveluntuottajat arvioivat tärkeiksi asiakaslähtöiset ja asiakasta osallistavat työskentelytavat kuten nuoren osallistamisen itseään koskevaan päätöksiin ja tavoitteiden asettamiseen.

Karhula, M., Seppänen-Järvelä, R., & Heinijoki, H. (2022). Oma väylä -kuntoutuksen implementaatio nuorten asiakkaiden ja palveluntuottajien arvioimana. Kuntoutus45(4), 20–38. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.125398

 

Tutkimusblogit

Rekisteröitymismenettely on lähes kaikkien kokeiluun osallistuneiden palveluntuottajien mielestä sujuvampi tapa tuottaa Kelan kuntoutusta kuin tarjouskilpailu. Suurin osa palveluntarjoajista kokee pystyvänsä erottautumaan muista palveluntuottajista laatutekijöillä, mutta laadun markkinointi koetaan vaikeaksi.

 

Kuntoutuksen ammattilaiset tukevat asiakkaan motivaatiota monin tavoin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Oikea-aikainen kuntoutukseen pääseminen ja kuntoutuksesta löytyvä apu arkeen ovat Oma väylä -kuntoutuksen asiakkaiden toivelistan kärjessä.

 

Sydänkuntoutuksen asiakkailla on selkeä näkemys omasta aktiivisesta roolistaan.

 

Kelassa on käynnissä kuntoutuspalveluiden järjestämistä kehittävä kokeiluhanke.

Ajankohtaista

Implementation of cardiac rehabilitation – focus on the core components from the perspective of professionals

A vignette-based interview is a useful method when investigating the core components of rehabilitation intervention. Understanding the core components requires a multi-perspective approach incorporating the viewpoints of both the clients and the professionals. We have a pleasure to introduce a vignette-based interview in the poster presentation in Society for Implementation Research Conference ”From implementation foundations...

Ympäri Suomen karttaa on aseteltu nuolia.

Kuntoutuksen asiakkaat, toteuttajat ja tutkijat uudistavat kuntoutusta yhteistyössä

REKKU-tutkimuksen tiedonkeruu on kevään aikana edennyt erittäin mielenkiintoiseen vaiheeseen eli haastatteluihin. Pääsimme vierailemaan kahden sydänkuntoutuksen palveluntuottajan luona Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Haastattelimme kuntoutustaan päättäviä asiakasryhmiä sekä kuntoutusta toteuttavia ammattilaistiimejä. Syksyllä jatkamme tekemällä vielä kolme haastattelumatkaa eri puolille Suomea. Käymme Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.  On ollut hyvin innostavaa päästä tapaamaan kuntoutujia ja kuntoutuksen ammattilaisia. Kasvokkain puhe...

Näkökulmia uudistuvaan kuntoutukseen – tutkimus asiakkaiden ja palveluntuottajien äänitorvena

”Rivissä oleville hoitopöydille käytiin pelkät kalsarit jalassa. Siinä sitä maattiin käsiteltävänä. Nähtiin kaikkien vammat ja kuultiin kaikkien asiat. Se oli jo edistystä, kun yhtenä vuonna tuli näköesteeksi verhot hoitopöytien väliin.” Näin naureskeli lähes satavuotias sotaveteraani muistellessaan vuosikymmenten takaista kuntoutusta. Hän totesi, että kuntoutuksessa on tapahtunut valtava muutos ja hyvä niin. Kuntoutuksen ja kuntoutumisen periaatteet ovat...

Faktat

Kelan kuntoutuksen toimeenpano ja toimivuus

01.03.2020 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kelan tutkimusyksikkö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 961 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 199 961 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kela