Kelan kuntoutukseen pääsyn oikea-aikaisuutta ja joustavuutta sekä asiakkaan valinnanvapautta kehitetään Rekisteröitymismenettelyn kokeilulla.

 

ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA OIKEA-AIKAISTA KELAN KUNTOUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ

Rekisteröitymismenettelyn kokeilussa Kela uusii kuntoutusta ohjaavia palvelukuvauksia sekä hankintamenettelyä. Päämääränä on, että asiakkaat pääsevät kuntoutukseen helposti ja oikea-aikaisesti. Asiakas saa valita oman palveluntoteuttajansa. Valinnan tueksi ja kuntoutumisensa edistämiseksi asiakas saa riittävästi tietoa kuntoutuspalveluista.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu koskee harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvia Oma väylä -kuntoutusta ja aikuisten sydänkuntoutuskursseja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kelan tutkimusyksikön yhteistyössä  toteuttama tutkimus tuottaa tietoa kokeilusta kuntoutusten toimeenpanon ja toimivuuden näkökulmasta.

 

Tutustu tarkemmin tutkimuskokonaisuuteen:

Sydänkuntoutuskurssit

Oma väylä -kuntoutus

Lue tietosuojaseloste

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kelan tutkimusyksikön yhteistutkimus on päättynyt.

 

Yhteydenotot:

Maarit Karhula, maarit.karhula@kela.fi

Tutkimuksesta julkaistua

Linkit  avautuvat uusiin välilehtiin.

 

Tutkimus voi kohdistua palveluiden järjestämiseen ja niiden tuottamiseen eri organisaatioiden toimintana, kuntoutuksen toteutumisen muotoihin ja sisältöihin sekä kokemuksiin palvelusta ja sen hyödyistä. Näiden eri näkökulmien nivominen yhteen tuotti Rekku-tutkimuksessa kokonaiskuvan kuntoutuspalvelujen toimivuudesta.

Saavutettava ja esteetön hakeutumisprosessi palvelisi kaikkia kuntoutusta tarvitsevia.

 

Lumihanki näyttää erilaiselta sinisen tai punaisen linssin läpi.

Monimenetelmällisellä ja moninäkökulmaisella tutkimuksella kootaan tietoa asiakaslähtöisen kuntoutuksen uudistamiseen.

 

 

 

Loppuraportit

Oma väylä -kuntoutus:

Heinijoki, H., Karhula, M., Seppänen-Järvelä, R., & Ukkola, I. (2023). Kelan Oma väylä -kuntoutuksen ytimessä konkreettiset askeleet tulevaisuuteen: Tuloksia kuntoutuksen toteutumisesta ja toimivuudesta (Työpapereita 184). Kela. ISBN ISBN 978-952-284-178-0 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231109143716

Seppänen-Järvelä, R., Karhula, M., Saukkonen, S., Ukkola, I., & Heinijoki, H. (2023). Kelan sydänkuntoutus – vakiintunutta ja toimivaa: Kuntoutuskurssien toteutuminen rekisteröitymismenettelyssä (Työpapereita 185). Kela. ISBN 978-952-284-179-7 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231109143717

Ukkola, I., Karhula, M., Seppänen-Järvelä, R., & Heinijoki, H. (2023). Kuntoutuksen rekisteröitymismenettelyn ja palveluntuottajahaun toimivuus (Työpapereita 186). Kela. ISBN 978-952-284-180-3 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231108143564

 

Vertaisarvioidut artikkelit

Implementaatiotutkimus kohdistuu tietyn toimintatavan tai innovaation toimeenpanoon ja toteutukseen. Implementaatiotutkimuksessa on käytössä useita erilaisia viitekehyksiä ja käsitteellisiä malleja, joita käytetään kuvaamaan ja opastamaan tutkimustiedon käyttöönotossa sekä ymmärtämään ja selittämään implementaatiota.

Heinijoki, H., Karhula, M., & Seppänen-Järvelä, R. (2023). Implementaatiotutkimuksen viitekehysten soveltaminen kuntoutuksen tutkimuksessa. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti60(2). https://doi.org/10.23990/sa.120634

 

Oma väylä -kuntoutuksen aloittaneet nuoret ja kuntoutuksen palveluntuottajat arvioivat tärkeiksi asiakaslähtöiset ja asiakasta osallistavat työskentelytavat kuten nuoren osallistamisen itseään koskevaan päätöksiin ja tavoitteiden asettamiseen.

Karhula, M., Seppänen-Järvelä, R., & Heinijoki, H. (2022). Oma väylä -kuntoutuksen implementaatio nuorten asiakkaiden ja palveluntuottajien arvioimana. Kuntoutus45(4), 20–38. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.125398

 

Tutkimusblogit

 

Kuntoutuksen implementaatiotutkimus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Erilaisia viitekehyksiä, jotka edistävät tutkimusta ja auttavat kuntoutuksen toteuttajia tutkimustiedon käyttöönotossa, on käytössä useita. Joukosta kuitenkin erottuu kolme käytetyintä viitekehystä, jotka kaikki ovat keskenään erilaisia.

 

Rekisteröitymismenettely on lähes kaikkien kokeiluun osallistuneiden palveluntuottajien mielestä sujuvampi tapa tuottaa Kelan kuntoutusta kuin tarjouskilpailu. Suurin osa palveluntarjoajista kokee pystyvänsä erottautumaan muista palveluntuottajista laatutekijöillä, mutta laadun markkinointi koetaan vaikeaksi.

 

Kuntoutuksen ammattilaiset tukevat asiakkaan motivaatiota monin tavoin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Oikea-aikainen kuntoutukseen pääseminen ja kuntoutuksesta löytyvä apu arkeen ovat Oma väylä -kuntoutuksen asiakkaiden toivelistan kärjessä.

 

Sydänkuntoutuksen asiakkailla on selkeä näkemys omasta aktiivisesta roolistaan.

 

Kelassa on käynnissä kuntoutuspalveluiden järjestämistä kehittävä kokeiluhanke.

Ajankohtaista

Kelan kuntoutuspalveluiden toimivuutta selvittävä Rekku-tutkimus huipentuu loppuseminaariin 22.11.2023!

Kolmevuotinen Xamkin ja Kelan yhteistyönä toteuttama Rekku-tutkimus on nyt paketointivaiheessa. On aika esitellä tuloksia ja pohtia yhdessä niiden hyödynnettävyyttä ja vaikutuksia. Kelan päätalolla ja verkkovälitteisesti toteutettavassa seminaarissa tarkastelemme tutkimuksen tuloksia kahdesta näkökulmasta: Kuntoutuspalveluiden hankkiminen rekisteröitymismenettelyllä – millaisena rekisteröitymismenettelyn toimivuus näyttäytyy ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät? Vaikuttavan kuntoutuksen toteuttaminen – miten sitä voidaan varmistaa ja...

Implementation of cardiac rehabilitation – focus on the core components from the perspective of professionals

A vignette-based interview is a useful method when investigating the core components of rehabilitation intervention. Understanding the core components requires a multi-perspective approach incorporating the viewpoints of both the clients and the professionals. We have a pleasure to introduce a vignette-based interview in the poster presentation in Society for Implementation Research Conference ”From implementation foundations...

Ympäri Suomen karttaa on aseteltu nuolia.

Kuntoutuksen asiakkaat, toteuttajat ja tutkijat uudistavat kuntoutusta yhteistyössä

REKKU-tutkimuksen tiedonkeruu on kevään aikana edennyt erittäin mielenkiintoiseen vaiheeseen eli haastatteluihin. Pääsimme vierailemaan kahden sydänkuntoutuksen palveluntuottajan luona Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Haastattelimme kuntoutustaan päättäviä asiakasryhmiä sekä kuntoutusta toteuttavia ammattilaistiimejä. Syksyllä jatkamme tekemällä vielä kolme haastattelumatkaa eri puolille Suomea. Käymme Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.  On ollut hyvin innostavaa päästä tapaamaan kuntoutujia ja kuntoutuksen ammattilaisia. Kasvokkain puhe...

Näkökulmia uudistuvaan kuntoutukseen – tutkimus asiakkaiden ja palveluntuottajien äänitorvena

”Rivissä oleville hoitopöydille käytiin pelkät kalsarit jalassa. Siinä sitä maattiin käsiteltävänä. Nähtiin kaikkien vammat ja kuultiin kaikkien asiat. Se oli jo edistystä, kun yhtenä vuonna tuli näköesteeksi verhot hoitopöytien väliin.” Näin naureskeli lähes satavuotias sotaveteraani muistellessaan vuosikymmenten takaista kuntoutusta. Hän totesi, että kuntoutuksessa on tapahtunut valtava muutos ja hyvä niin. Kuntoutuksen ja kuntoutumisen periaatteet ovat...

Faktat

Kelan kuntoutuksen toimeenpano ja toimivuus

01.03.2020 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kelan tutkimusyksikkö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 961 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 199 961 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kela