Suunnittelimme yhdessä yhteisöllisyyttä lisäävän taidepisteen Xamkin Mikkelin kampuksen aulaan, jonka avulla kartoitimme ohikulkijoiden kokemuksia kouluyhteisön ilmapiiristä. Tarvitsimme vain tyhjän kankaan, maaleja sekä pensseleitä. Mallinsimme paperille tunteita, joita eri värit ilmaisevat. Niin, ja tarjolla oli tietysti myös karkkia!

Kuva: Minja Pärnänen

Tyytyväisyyskyselykin voi olla innostava

Olemme varmasti kaikki ilmaisseet joskus tyytyväisyyttämme rasti ruutuun -tyyppisiin kyselyihin tai kirjoittaneet sanallisen arvion omasta kokemuksestamme. Halusimme näyttää, kuinka tämänkin voi tehdä vaihtoehtoisesti innostavasti taiteen avulla. Määritimme värit eri tunteille, jotta kokemuksia olisi helppo tulkita lopullisesta teoksesta. Annoimme kuitenkin osallistujille vapaat kädet luoda kankaalle haluamansa kuva tai teksti.

Helppo osallistua

Meille oli erityisen tärkeää että kaikki voivat osallistua toimintaan huolimatta siitä, ovatko he yksin vai yhdessä. Tavoitteenamme oli saada pisteestämme helposti lähestyttävä. Emme myöskään vaatineet että osallistujien täytyisi olla pitkän uran tehneitä taiteilijoita, vaan painotimme että kaikenlaiset pensselinvedot hyväksytään. Tehtävänämme ei ollut kytätä tai johdatella käyttämään tiettyjä värejä vaan osallistujat saivat maalata rennoin mielin. Kaikki saivat myös käyttää haluamansa ajan.

Tulos ylitti odotukset

Olimme aluksi jopa hieman epäluuloisia siitä, että saisimmeko ihmisiä pysähtymään kiireidensä keskeltä ja käyttämään pienen hetken maalaukselle. Me jopa vitsailimme, kuinka ihmiset kävelisivät ohitsemme kuin olisimme liittymäkauppiaita kauppakeskuksen aulassa. Kuitenkin vain hetkeä myöhemmin katsoimme toisiamme ja hymyilimme leveästi, kun eräs insinööriopiskelija maalasi kankaan kulmaan metsää ja harmitteli valkoisen värin puuttumista, jotta hän voisi piirtää itsensä metsän keskelle insinöörihaalareissa. Kaikkia lakejamme kiertäen hän myös sekoitti värejä saadakseen aikaan ruskeaa väriä puiden rungoiksi. Oletteko aiemmin kuullut että tyytyväisyyden kartoittaminen tempaisisi mukaansa tällä tavalla? No, ei mekään. Pisteellemme pysähtyi myös monia muita innokkaita oman elämänsä Picassoja.

Kuva: Minja Pärnänen

Tunteet kuvina ja väreinä

Opimme ainakin sen, että taide innostaa aivan eri tavalla kuin ne tulostetut kyselylomakkeet. Ihmisten mielenkiinto säilyy paremmin kun emme aseta liian tiukkoja raameja sille, kuinka he saavat itseään ilmaista. Kaikilla on oikeus välillä jopa vähän hassutella! Tätä ajatusta voimme myös hyödyntää monella eri saralla – joskus kun sanoilla on vaikea saada itseään ilmaistua voi käyttää taidetta apunaan. Taiteen avulla saamme tunteemme näkyviksi!

KIrjoittajat ovat Parasta Etelä-Savoon -hankkeen teemoihin tutustuneita sosionomiopiskelijoita

Jasmin Lång, sosionomiopiskelija
Minja Pärnänen, sosionomiopiskelija
Tiia Sistonen, sosionomiopiskelija
Emma Hakanen, sosionomiopiskelija
Jenna Piispanen, sosionomiopiskelija

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.