Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin 7.11.2019 Merikeskus Vellamossa osana Kymenlaakson matkailun digiloikka –hanketta. Tapahtumassa oli vahva digitaalisuuspainotteisuus sekä puheenvuorojen että näytteilleasettajien muodossa. Tavoitteena oli hieman ravistella matkailualan toimijoita muistamaan digitalisaation ja tuotteistamisen merkitys kilpailukyvyn mahdollistajana sekä herätellä miettimään omaan saavutettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Aihe oli ajankohtainen ja selvästi tarpeellinen, sillä osallistujia tapahtumassa oli huikeat 140.

Tietoa ja osaamista

Päivään virittäydyttiin Flowhousen vetämässä työpajassa, jossa käsiteltiin tiedolla johtamisen merkitystä matkailuliiketoiminnassa sekä sitä, mitä dataa yritykset kaipaavat liiketoimintansa kehittämisen kannalta. Lähes 100 osallistujaa pohti puolentoista tunnin aikana, millaisen tiedon avulla he pystyisivät luotsaamaan yritystoimintaansa entistä kilpailukykyisemmäksi. Työpajan tulokset jaetaan avoimesti niiden dokumentoinnin valmistuttua. Lisäksi tuloksia hyödynnetään sekä Kymenlaakson että valtakunnallisen matkailun kehittämistyössä.

Itse seminaarin aloitti Visit Finlandin Kaisa Kosonen nostamalla esiin verkon merkityksen matkailuliiketoiminnassa esityksessään ”Matkailija on verkossa, oletko sinä?”. Hän jakoi myös Visit Finlandin luoman Matkailuyrityksen digiloikan 10 kohdan checklistin, joiden pohjalta myös Digiloikka-hankkeessa tullaan toteuttamaan koulutussisältöjä ja työpajoja. Kaisa kertoi kansallisen digitiekarttatyön etenemisestä (jossa Xamk on myös aktiivisesti ollut mukana) sekä yhteisestä matkailun datavarannosta, joka tulevaisuudessa tulee avaamaan matkailutuotteiden ja -palveluiden datan saumattomasti matkailutoimialan käyttöön. Lopuksi tunnelmoitiin Visit Finlandin Rent a  Finn –kampanjan videon parissa, jossa heräteltiin kuulijoita autenttisuuden ja aitouden merkityksestä kansainvälisille matkailijoille.

Tuotteistuksen saloja

Ajatukset oli tässä vaiheessa saatu kohdistettua vahvasti digin merkitykseen sekä tuotteistamisessa että saavutettavuudessa, joten hyvänä jatkumona iskettiin lauteille Zoan Oy:n Antti Lähtevänoja tärisyttämään tuoleja vielä lisää. Antti esitteli kuulijoille puheenvuorossaan virtuaalimatkailua avaamalla ensin termistöä ja sitten nostamalla esiin esimerkkejä erilaisista toteutuksista. Palveluita ja kokemuksia virtualisoimalla voidaan erottautua sekä tarjota elämyksiä, joita muuten ei olisi mahdollista edes kokea.

Topi Lintukangas kaivautui puheenvuorossaan tuotteistamisen alkulähteille nostaessaan esiin tavoitteellisuuden liiketoiminnassa. Tuotteistamisessa tulisi kaivautua mahdollisimman syvälle tuotteen/palvelun tarkoitukseen ja siihen, mitä kaikkea muuta palvelu voisi tarjota. Se, minkä itse kokee hyväksi tuotteeksi ei ole kuitenkaan asiakaslähtöistä ajattelua vaan tulee huomioida asiakkaan tarpeet ja koko asiakkaan polku tuotteen/palvelun varauksesta lähtien.

Tuotteistusteemalla tavallaan jatkettiin, kun ennen iltapäiväkahveille suuntaamista palkittiin Vuoden kymenlaaksolainen Matkailuteko. Palkinto suuntautui Virolahdelle Zsar Outlet Villageen, joka on osoitus pitkäjänteisestä sijoittamisesta ja uskosta liiketoimintaan tuoden näin positiivista vaikutusta Virolahden maineeseen, perusteli valintaraati. Lisää Matkailuteon palkitsemisesta täällä.

Esimerkkien voimalla

Possokahvien jälkeen matkailuparlamentin väelle tarjoiltiin esimerkki menestyneestä matkailuyrityksen kasvutarinasta, Hotel & Spa Resort Järvisydämestä. Kisällirenki Veli-Matti Koivula kertoi Järvisydämen strategian olevan lyhykäisyydessään kansainvälistyminen sekä painotti verkoston merkitystä menestymisen mahdollistajana. Esityksen ulkopuolelta mainittakoon Järvisydämen digitiimi, joka on kehittämässä verkkokauppaa markkinoinnin automaation suuntaan. Tämä on itsessään jo äärimmäisen mielenkiintoinen ja oikea suunta, joten allekirjoittanut jää seuraamaan projektin etenemistä innolla.

Järvisydämen tarinasta palattiin Kymenlaaksoon ja viime kesään, tai ehkä hieman pidemmällekin menneisyyteen, kun Dark Amber Softworksin Henri Brandt, Kouvolan kaupungin Tuomo Mäläskä ja entinen Kouvolan asuntomessukoordinaattori Heli Vartiainen vuoropuhelumaisessa esityksessään pohtivat Kouvolan Asuntomessujen Pioneeripuistosovelluksen merkitystä projektin kannalta sekä sen tuomia etuja messualueen markkinoinnissa. Vaikka prosessissa olikin paljon oppimista, todettiin tällaisten sovellusten ja niiden käytön lisääntyvän koko ajan.

Aitous peliin ja rohkeita kokeiluja

Peltsin fasilitoimassa paneelikeskustelussa olivat mukana somevaikuttaja Joonas Linkola, Booking.comin Sanni Liimatta, Mondo-lehden Marja Aarnipuro, Retkipaikan Antti Huttunen ja Visit Finlandin Kaisa Kosonen. Kymenlaakson vahvuuksista ja tuotteistamisen merkityksestä keskusteltiin aktiivisesti ja todettiin, että Kymenlaaksossa on paljon mahdollisuuksia, joita ei ole vielä oikein osattu tuoda esiin.

Tämän jälkeen keskustelu kääntyi elämyksellisyyteen, aitouteen, helppouteen ja kilpailukyvyn erityispiirteisiin. Tuotiin esiin kuvien merkitys tuotteistamisessa ja ainutlaatuisuuden tunnistaminen palveluissa sekä niiden esiintuominen laadukkaasti markkinoinnissa. Samalla kehotettiin yrittäjiä ja aluetta rohkeisiin kokeiluihin ja rinta rottingilla tuomaan omaa ainutlaatuisuutta esiin.

Yleisöäkin saatiin osallistettua tarjoamalla jokaiselle kysymyksen esittäjälle Visit Kouvola -ämpäri. Se, jos mikä, toimii meillä ilmaisten ämpärien luvatussa maassa.

Paneelikeskustelusta päästiin järjestäjien loppusanojen saattelemana cocktailpalojen pariin verkostoitumaan.

Tapahtumapalaute oli sekä tapahtumassa että on ollut sen jälkeen hyvin myönteistä, kaikki tuntuivat viihtyvän. Palautekyselyn keskiarvo oli 4.2 (asteikolla 1-5). Osallistujia oli monipuolisesti eri aloilta, kuitenkin jokainen oli jollakin tavoin kosketuksissa matkailun kanssa. Tästäkin huolimatta ja myös tämän vuoksi koetiin viihtyvän ja saatiin paljon inspiroivia asioita ja uutta ajateltavaa kotiin viemisiksi. Tästä onkin siis hyvä jatkaa eteenpäin digiloikka –hankkeessa!

Tutustu Matkailuparlamentin esityksiin (pdf):

Visit Finland Kaisa Kosonen | Matkailija on verkossa, oletko sinä? 07112019

Zoan Oy Antti Lähtevänoja | Virtuaalimatkailu Matkailuparlamentti 07112019

Strömfors Outdoor Topi Lintukangas | Tuotteistus ja asiakasymmärrys kilpailuetuina 07112019

Järvisydämen kotisivut ja video

 

Flowhouse | Tiedolla johtamisen työpaja koonti

Kymenlaakson matkailuparlamentin 07112019 palautekyselyn tulokset