Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksen opiskelijat tekivät merkittävän työn Etiäinen-hankkeelle. Opiskelijat edustivat liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi koulutusohjelman tradenomiopiskelijoiden 1. vuosikurssia. Työt liittyivät opiskeluun ja oppimiseen. Etiäinen ennakointihankkeessa on käytössä kaava ”Fakta+Näkemys=Ennakointitieto” (ks. mm. Malaska, 2013, Miten tutkimme tulevaisuutta?).  Näkemystiedoilla viitataan mm. työnantajien ja muiden toimijoiden näkemyksiin. Opiskelijoiden tekemät työt liittyivät faktatietojen hankintaan. Faktatietoja hankittiin sekä hankkeen pitkän aikavälin (6-10 vuotta) että lyhyen aikavälin (1-3 vuotta) ennakointimallien tarpeisiin.

Pitkän aikavälin ennakointiin liittyvät faktatiedot käsittelivät mm. seuraavia tietoja Kymenlaaksossa:

  • Alueen talouden kehitys
  • Elinkeinorakenteen kehitys (TOL2008)
  • Viennin kehitys
  • Väestömäärän ja rakenteen kehitys (ikäluokittain)
  • Maahanmuuton kehitys
  • Opiskelijamäärien kehitys.
  • ym.

Lyhyen aikavälin ennakointiin liittyvät faktatiedot käsittelivät tietoja seuraavilta toimialoilta:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Metalliala
  • Rakentaminen.

Sekä pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin ennakoinnissa yhdistetään raportointivaiheessa opiskelijoiden tekemiä faktatietoja haastatteluiden kautta saatuihin näkemystietoihin. Lisäksi tietoa hyödynnetään jo haastattelun taustalla ja eri tavoilla aiheesta keskusteltaessa, mm. esitelmien osana.

Työhön osallistui 23 oppilasta, jotka jakaantuivat seitsemään ryhmään. Kukin ryhmä tuotti tietoa sekä pidemmän aikavälin ennakkoinnin taustatiedoksi, että lyhyen aikavälin ennakoinnin taustatiedoksi valitulta toimialalta.  Loppuraportteja voi tiedustella käyttöön opiskelijoilta suoraan tai Etiäisen hankkeen projektipäälliköltä.

Projektin ja ”tilaajan edustajana” lausun suuret kiitokset opiskelijoille hyvin tehdystä suuresta työstä haastavasta aiheesta. Raporteilla on suuri merkitys ymmärryksen lisääjänä projektille ja sen eri sidosryhmille Kymenlaaksossa.

Seuraavassa alla) on esitelty työryhmät ja heidän loppuraporttinsa kansi. Lisäksi raporteista on poimittu muutama kuvaesimerkiksi. Tähän  koosteeseen Etiäinen-hankkeen projektipäällikkö on koonnut hiukan laajemmin kuvia ao. raporteista. Itse raportit sisältävät myös tekstiä ja analyysiä tuloksista.

Emma Erviö, Fadal Khalif, Joni Mattila
TIEDON JULKISET LÄHTEET -PROJEKTI
Raportti
Datan hankinta ja data-analyysi 1
2019

(Metalliala)

 

.

 

 

Hupanen Minna, Junkkari Samu, Lehtonen Janne, Tamminen Joni
TIEDON JULKISET LÄHTEET -PROJEKTI
Elinkeinorakenteen kehitys Kymenlaaksossa
Projektiosaaminen
KEVÄT 2019

(Elinkeinorakenteen kehitys ja sote-ala)

.

.

Samuli, Jani, Nikolai, Mila

Opiskelijat Kymenlaaksossa

2019

.

 

Jatta Jämsen LTKV17KM Annika Kuronen MY16S
VIENTI JA SEN KEHITYS
KYMENLAAKSOSSA, METALLI
Tiedon julkiset lähteet
Data hankita ja data-analyysi 1
2019

.

 

(Blogiartikkelitoimittajan lisäys: tavaraviennistä vuodelle 2017 on kaksi tullihallituksen tietoa. Etiäinen hankkeen Timo Arolta tilaamassa selvityksessä vuoden 2017 vienti oli 4,3 miljardia euroa.)

 

Roope Onnelainen, Emil Kähkönen, Emilia Pendolin, Elias Serkkola
PROJEKTI
Projektiosaaminen -kurssi
2019

(Väestökehitys ja rakentaminen)

.

Pöyhönen Tarmo, Lindroos Juha-Matti, Heinänen Jenni, Gorbacheva Ekaterina
LOPPURAPORTTI:
Maahanmuutto ja sen kehitys Kymenlaaksossa
Lisäliitteenä: Sosiaali- ja terveysala kymenlaaksossa
2019

.

Amanda Sutinen, German Kuhharuk, Hannu Illikainen ja Jyrki Kymäläinen
Kymenlaakson tietojen etsinnän tulokset
Väestökehitys ja rakennusala
Tehtävä
Datan hankinta/projektiosaaminen
2019

.