Hankkeet voivat tarjota korkeakouluopiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan mielenkiintoisissa projekteissa. Mentorointihankkeen kehittämistyössä onkin ollut mukana monipuolinen joukko eri alojen opiskelijoita, joille olemme voineet tarjota opintoja tukevia tehtäviä.

 

Kehittämishankkeet ovat oiva oppimisympäristö, sillä niissä tehtävä työ on usein täysin uusien palveluiden kehittämistä, tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamista ja työelämän tarpeisiin vastaamista. Tyypillisesti hankkeet tarjoavat opiskelijoille opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi hankkeissa esiin nousevia tehtäviä ja aihioita voidaan ratkoa osana pakollisia opintojaksoja tai suorittaa vapaasti valittavina projektiopintoina. Mentoring NEETs –hankkeessa on ollut mukana sosionomi-, yhteisöpedagogi- ja palvelumuotoilun opiskelijoita, jotka ovat olleet osa tiimiämme ja osallistuneet nuorten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään työhön konkreettisesti. Tänä talvena olemme tarjonneet projektitehtäviä myös tradenomiopiskelijoille, jotka hyppäsivät mukaan kehittämään some-markkinointiamme.

 

Työmme jatkuu vielä vuoden 2021 loppuun. Kehitämme erityisesti Kymenlaaksoon vapaaehtoistoimintaan perustuvaa nuorten mentorointipalvelua, jonka tarkoitus on auttaa nuorta muun muassa työnhaussa tai tsempata opintojen etenemisessä. Palvelun on tarkoitus toimia sekä live- että verkkototeutuksina ja sen on tarkoitus olla hyödynnettävissä myöhemmin myös muilla paikkakunnilla.

 

Mikäli harjoittelu, projektiopinnot, opinnäytetyön tekeminen tai mentorointi hankkeessamme tämän teeman parissa kiinnostaa, olethan meihin pian yhteydessä.