Kaikille avoin Mielen hyvinvointi-livetyöpaja on osa Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hanketta. Pysähdyimme yhdessä pohtimaan, mitä mielen hyvinvointi on ja miten sitä itse kukin voi arjessa tukea, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Työpajan ohjasivat LuovaNosteen Tarja Kyllönen ja Paula Myöhänen.

Ihminen on piirtänyt kuvia, tanssinut yhdessä ja laulanut yhdessä jo tuhansia vuosia. Luova toiminta on lisännyt yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä tuottanut iloa. Luova toiminta on syvästi juurtunut ihmisten inhimillisyyteen.

Tutkimusten mukaan taiteella ja taidelähtöisellä toiminnalla on positiivinen ja merkittävä yhteys koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. On myös vahvaa näyttöä luovan toiminnan vaikutuksista mielen hyvinvointiin sekä mielen sairauksista toipumiseen. Taide aktivoi aivotoimintaa, lieventää ahdistuneisuutta ja ennaltaehkäisee masennusta sekä dementiaa. Yli 100 h taidetta vuodessa pitää mielen hyvinvoinnin kunnossa.

Kuva: Paula Myöhänen

Työpajassa tehtiin haikuja runorobotin avulla. Kukin teki useamman runon, joista valitsi itselleen mieluisimman. Runot kirjoitettiin paperille ja luettiin ääneen. LuovaNosteen valmentajat muistuttivat, että esimerkiksi runorobottia voi käyttää tauottamaan hektisiä työpäiviä. Jo muutaman minuutin mittainen mikrotauko tarjoaa palautumisen hetken ja auttaa huokoistamaan työpäivää. Tämä helpottaa palautumista myös työpäivän jälkeen.

Työn kuuluu tukea mielen hyvinvointia eikä lisätä mielen pahoinvointia. Mielen hyvinvoinnin haasteita voidaan ennaltaehkäistä sekä kuormitustekijöihin ja epäkohtiin puuttumalla että voimavaroja tunnistamalla ja vahvistamalla työn imua, työssä innostumista. Mielen hyvinvoinnin perusta on hyvissä työolosuhteissa. Työpaikoilla meidän kaikkien tulisi käyttäytyä ihmisiksi. Tunteet kuuluvat työelämään mutta se ei oikeuta käyttäytymään huonosti. Myös työpaikoilla mielen hyvinvointia tuetaan arjessa pienillä teoilla ja hyvillä arvostavilla kohtaamisilla. On tärkeää kannustaa, kehua ja kiittää, huomata toisten onnistumiset. Työn merkityksellisyys tukee mielen hyvinvointia.

Kuva: Paula Myöhänen

Yksilön mielen hyvinvoinnista voi arjessa pitää huolta kiinnittämällä huomiota lepoon ja rentoutumiseen, ravintoon ja ruokailuihin, ihmissuhteisiin ja tunteisiin, liikuntaan ja kehosta huolehtimiseen, harrastuksiin ja luovuuteen. Jos yksikin osa-alue on huonossa jamassa, heikentää se mielen hyvinvoinnin kokonaisuutta merkittävästi.

Mielen hyvinvointia tukevat arvot ja päivittäiset valinnat. Kysy itseltäsi, ovatko päivittäiset teot olleet enimmäkseen arvojesi mukaisia, onko elämässäsi riittävästi merkityksellisiä asioita, ovatko arjen valintasi tukeneet mielen hyvinvointiasi ja ovatko sinulle tärkeät asiat näkyneet ajankäytössäsi? Entä oletko kokenut kiitollisuutta? Työpajassa kävimme eri mielen hyvinvoinnin osa-alueet läpi Mieli Ry:n Mielenterveyden käsi – harjoituksen avulla.

Kuva: Paula Myöhänen

Lopuksi jokainen teki oman mielen hyvinvoinnin puun, johon kirjasi omalle mielen hyvinvoinnilleen olennaisimmat asiat. Visuaalisen kuvan avulla nämä asiat on helppo palauttaa mieleen yhdellä vilkaisulla. Kuva mielen hyvinvoinnin puusta kannattaakin tallentaa esim. omaan kännykkään, josta se on helposti saatavilla.

Luova työskentely sai paljon myönteistä palautetta. Piirtäminen ja runojen tekeminen antoivat palautumisen ja uppoutumisen kokemuksia, ruokkivat luovuutta, tuottivat iloa ja olivat sopivan matalan kynnyksen menetelmiä myös niille, jotka olivat etukäteen hieman ”pelänneet” luovaa työskentelyä ajatellen, että enhän minä osaa piirtää tai enhän minä ole luova. Luovissa menetelmissä itse tekeminen on tärkeintä, ei lopputuloksen hienous tai kauneus. Osaa haikujen tekeminen suorastaan koukutti ja he uskoivat jatkavansa runoilua vielä illalla. Kiitosta sai myös mukava ja ”ihanan rento” ilmapiiri – oli kivaa!

Kuva: Laura Kilankoski

Luovuudensuojelijat hyvän työelämän puolesta

Tarja Kyllönen, työyhteisöjen valmentaja / työhyvinvoinnin asiantuntija / tuleva taideterapiaohjaaja, LuovaNoste
tarja@luovanoste.fi, puh- 050 569 4777
www.luovanoste.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

Paula Myöhänen, yhteisöjen kehittäjä / valmentaja / kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, LuovaNoste
paula@luovanoste.fi, p. 040 521 7336
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulamyohanen/

Oivallus – oman mielenterveyden käsi

Tee oman mielenterveyden käsi Mieli ry:n ohjeiden mukaan ja pohdi, ovatko kaikki osa-alueet kohdallasi kunnossa vai mihin osa-alueeseen voisit panostaa tulevina viikkoina.
https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mielenterveys-ja-arjen-taidot/mielenterveyden-kasi-kuvaa-mielen-hyvinvointiin-vaikuttavia-arjen-valintoja/