Tiistaina 7.11. järjestetyn ensimmäisen Mikkelin matkailufoorumin teemoina olivat yhteistyö ja vastuullisuus ja alueena Saimaa.  Puheenvuoroissa nousivat esiin yhteistyö yritysten, tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioiden sekä alueellisten ja valtakunnallisen matkailuorganisaatioiden kesken. Yhteistyö on tarpeen myös etsittäessä keinoja parantaa matkailun vastuullisuutta ja tehostaa vastuullisuusviestintää.  Vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän kehittämisessä on syytä pitää mielessä asiakkaan näkökulma. Ryhmätyössä heräteltiin osallistujia miettimään, mitkä voisivat olla Etelä-Savon ja jatkossa mahdollisesti koko Saimaan matkailun vastuullisuuden periaatteet.

Yhteistyön voima näkyi myös siinä, että tilaisuuden järjestivät yhdessä Miksei Mikkeli ja Xamk/Kohti vastuullista matkailua hanke ja järjestelyistä vastasivat Xamkin restonomiopiskelijat. Matkailutorilla yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamista tehosti opiskelijoiden kehittämä Xinder.

 

puheenvuoroT

Kuusamosta Saimaalle – Mitä voimme oppia Kuusamon ja Lapin matkailun menestyksestä/Timo Halonen

Mikkelin kaupunginjohtaja ja Mikkelin seudun Matkailupalvelu ry:n puheenjohtaja Timo Halonen painotti puheenvuorossaan sitä, kuinka vahvasti matkailualueen ja -kohteen mielikuva vaikuttaa matkailijoiden päätöksiin. Hän korosti yhteistyön merkitystä ja vertaili Kuusamon ja Saimaan matkailun tilannetta.

Hän  myös esitti matkailun kehittämiselle ajattelutapaa, jossa maailma ei järjestykään paikkojen kautta, vaan perustuu virtoihin. Paikka-ajattelu edistää keskittymistä ja tuo etua suuruudesta, mutta matkailijavirtojen kautta pienikin paikkakunta tai alue voi olla menestyksellinen.

Puheenvuoron videotallenne, osa 1 ja osa 2

 

Saimaa-brändi pähkinänkuoressa/Maisa Häkkinen

Maisa Häkkinen Miksei Mikkeli Oy:stä esiteli Saimaa-brändin. Brändin perusta –  arvot, brändilupaukset, graafinen ohjeisto ym. – on  rakennettu yhteistyöllä, mutta  haasteena on silti Saimaan alueella operoivien alueorganisaatioiden suuri määrä.

Esitys: Maisa_Häkkinen_lakesaimaa_purest_finland_brand_book_07112017

 

Vaikuttavampaa vastuullisuutta ja vastuullisuusviestintää/Hanna-Maija Väisänen, Ruralia-instituutti

Hanna-Maija Väisänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista esitteli ensimmäisiä tuloksia Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa toteutetusta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu matkailijoiden eteläsavolaisista yrityksistä ja kohteista Tripadvisoriin kirjoittamia kommentteja. Tuloksista saadaan tukea vastuullisuusviestinnän kehittämiseen siten, että osataan nostaa esiin asiakkaalle merkityksellisiä asioita.

Esitys: Hanna-Maija_Väisänen_Vastuullisuus_ja_vastuullisuusviestintä_07112017

 

Ajankohtaista kansainvälisestä markkinoinnista / Kiti Häkkinen, Visit Finland

Kiti Häkkinen Visit Finlandista toi tilaisuuteen VF:n tuoretta tutkimustietoa Suomen matkailusta sekä ajankohtaisia kuulumisia matkailun kansainvälisestä markkinoinnista. Yleisöä kiinnostivat erityisesti Lakeland -suuralueen käytännön toimenpiteet  ja yhteys Saimaa-brändiin.

Esitys: Kiti_Häkkinen_VisitFinland_markkinointi_07112017

 

Xamkin opiskelijapuheenvuoro

Sini Sievälä toi esille opiskelijoiden toiveet opintoihin liittyvästä yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä työllistymisestä. Vasta valmistuneella ei voi olla vuosien työkokemusta, mutta intoa ja valmiutta oppia sekä uusia ideoita sitäkin enemmän.

Puheenvuoro videotallenteena

 

Ryhmätyö Etelä-Savon matkailun vastuullisuuden periaatteista

Ryhmätyön tarkoituksena oli kerätä osallistujien näkemyksiä siitä, mitkä voisivat olla vastuullisen matkailun yhteisiä periaatteita Etelä-Savossa. Lisäksi pyydettiin pohtimaan, kuinka yritykset osoittavat sitoutumisensa näihin yhteisiin periaatteisiin. Tuloksia hyödynnetään Etelä-Savon vastuullisen matkailun kriteerien/indikaattorien määrittelyssä.

Ryhmätyölle varattu aika oli lyhyt, mutta toivon mukaan jätti itämään ajatuksia vastuullisuuden määrittelystä.

Liity myös Vastuullinen matkailun Saimaa -Fb-ryhmään. Se on tarkoitettu sekä tiedon jakamiseen että keskusteluun.

Ryhmätyön toimeksianto: Ryhmätyö_071120

Mikkelin matkailufoorumin 7.11. 2017 ryhmätyön tulokset

matkailutori ja Xinder

Matkailutori Mikpolin ala-aulassa oli tarkoitettu verkostoitumiseen. Restonomiopiskelijoiden ideoima Xinder oli yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamispaikka.

Xinderin toimipisteellä opiskelijoiden oli mahdollista tavata työnantajia ja yrittäjien puolestaan mahdollisia tulevia työntekijöitä. Opiskelijat hakivat myös harjoittelupaikkoja ja mahdollisia opinnäytetyöaiheita. Niitä voi tarjota rohkeasti suoraan opiskelijoille tai opettajien kautta.

Matkailutorilla yritykset ja hankkeet pääsivät esittelemään toimintaansa.

 

Restonomiopiskelijat olivat itse suunnitelleet ja toteuttaneet tarjottavat Saimaa-brändiin sopivista raaka-aineista.

 

Kiitokset kaikille osallistujille!

 

Eeva Koivula

Projektipäällikkö

Kohti vastuullista matkailua -hanke