Vuoden vaihtuminen on kulman takana ja tässä kohtaa on hyvä tehdä katsaus vuoden 2018 Digiaktorit hankkeen toimenpiteisiin.

 

Nuorten digiosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Käytännön digiosaamisen merkitys koulutuksessa ja työelämässä on kasvanut merkittävästi. Nuorista puhutaan usein diginatiiveina, mutta oppiakseen digiaktoriksi moni tarvitsee intensiivisempää ohjausta ja mentorointia. Digiaktorit -hanke tarjoaa tähän nuorille tukea. Hankkeessa on tehty selvitystä nuorten digitaalisista osaamistarpeista muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta pystyttäisiin tarjoamaan nuorille mahdollisimman hyvin kohdennettuja toimenpiteitä. Hankkeen käytettävyysselvityksen ensimmäisen osan tuloksena syntyi animaatio aiheesta.

TKI-pelialan asiantuntijan Ronja Pölkin kuvittama animaatio: Nuoren digiosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Palvelumuotoilua ja nuorten kohtaamisia

Hankkeen kohderyhmään kuuluvia (16-29-vuotiaita) nuoria on kohdattu erilaisissa tapahtumissa syksyn aikana. Alueellisia tapahtumia, joihin osallistuttiin Kymenlaakossa olivat: Xamkin Motiivi –hankkeen Digimenetelmät ohjauksessa –koulutus, Nuoret valtaavat kaupungintalon Kotkassa –tapahtuma, Uusien alkujen Festarit Kouvolassa –tapahtuma, Kouvola Game week creative world–pelillisyys seminaari ja Global Entrepreneurship week –tapahtuma Kotkassa. Tapahtumien lisäksi hankkeen palvelumuotoilun työpajoissa on havainnoitu nuorten digiosaamista ja rekrytoitu tulevia mentoreita.

  Palvelumuotoilun prosessissa on syksyn aikana työpajoissa havainnoitu nuoria. Kerätyn raakadatan avulla pyritään kehittämään ja innovoimaan kohderyhmälle sopivia digityökaluja sekä mentorointi toimintamalleja.

 

Palvelumuotoilun työpajoja on pidetty kuusi. Kaksi työpajaa on pidetty Xamkilla Summa –hankkeen työkokeiluun osallistuneille työttömille nuorille, kaksi työpajaa Ekamin maahanmuuttaja/kielikoulutuksen ryhmille sekä kaksi työpajaa Ekamin Rannikkopajojen nuorille. Työpajoista on kerätty havainnoimalla nuoria ns. raakadataa. Tätä dataa on hyödynnetty hankkeen käytettävyysselvityksen toisessa vaiheessa, jossa nuorista käyttäjistä muodostetaan tyyppikuvaukset. Jatkossa näitä tyyppikuvauksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa hankkeen tulevia toimenpiteitä vastaamaan paremmin nuorten osaamistarpeiden kehittämistä.

Lisäksi hankkeessa on tehty yhteistyötä City Drivers -hankkeen palvelumuotoilu koulutuksen kanssa, jossa Digiaktorit -hankkeen digitutor -palvelukonsepti on ollut opiskelijoiden muotoiltavana. Palvelumuotoilun koulutus päättyi marraskuussa ja koulutukseen osallistuneet muotoilijat esittelivät digitutortoiminnan prototyypin tuotoksia Kouvolassa järjestetyssä Symbioosi –seminaarissa 28.11.2018.

 

Nuorille pidettyjen työpajojen ja käytettävyysselvityksen tulosten perusteella on nähty, ettei nuorten työelämän odotukset ja työllistymisen taidot kohtaa enää niin hyvin kuin ennen. Tähän tarpeeseen hankkeessa on kehitetty Työelämätaitotaulu osallistuttaessa Nuoret valtaavat kaupungintalon -tapahtumaan. Työelämätaitotaulu on konkreettinen pelillinen ja leikillinen hankkeen tuotos, jossa nuoria autetaan löytämään eri työelämäntaitojen osa-alueilla omia vahvuuksia ja sanoittamaan omaa osaamistaan. Lisää Työelämätaitotaulusta ja tapatumasta on luettavissa Xamkin Next varkkolehden artikkelista.

 

Jatkossa Työelämätaitotaulua voidaan käyttää työpajoissa keskusteltaessa nuorten osaamistarpeista.

 

 

 

Hankeyhteistyön on kantanut hedelmää

Hanketyöskentelyn onnistumiselle on olennaista hyvä verkostoyhteistyö. Xamkin Digiaktorit-tiimi haluaakin kiittää osatoteuttajia (KSAO, EKAMI ja Rannikkopajat) hyvin ja aktiivisesti sujuneesta yhteistyöstä. Lisäksi kiitokset kuuluvat myös sidosryhmille ja hankekumppaneille. Sidosryhmissä aktiivisia kumppaneita ovat olleet Kouvolan- ja Kotkan kaupungit sekä hankekumppaneina Xamkin Summa- ja City Drivers -hankkeet.

Erityiskiitos myös kaikille nuorille, jotka ovat osallistuneet hankkeen toimenpiteisiin jo tähän mennessä. Hanke jatkuu edelleen vuoden 2020 puoliväliin asti.

Hyvää uutta vuotta 2019!

Kirjoittaja Henna Ström-Kallio, projektipäällikkö