Yksi NEPSY piirteitä omaavien lasten kuntoutumisen tavoitteista on mahdollistaa lapsen osallisuutta arjen ympäristöissä, erityisesti myös koulussa tai varhaiskasvatuksessa. Kartoitamme tässä Kelan rahoittamassa LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimuksessa varhaiskasvatuksen/koulun ja kuntoutuksen toimijoiden yhteistoimintaa.

Sinulla koulun/varhaiskasvatuksen toimijana on vastaamalla kyselyyn mahdollisuus vaikuttaa LAKU-perhekuntoutuksen sisältöjen ja erityisesti yhteistoiminnan edelleen kehittämistä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä. Vastaamiseen menee noin 15-20 minuuttia.

Toivomme sinulta koulussa tai varhaiskasvatuksessa toimiva opettaja, erityisopettaja, ohjaaja tai erityistyöntekijä, kokemuksia toteutuneesta yhteistoiminnasta sekä ajatuksia tulevista kehittämistarpeista. Kiitos että vastaat kyselyyn ja annat arvokkaan näkemyksesi!

Kokonaistavoitteena tässä LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimuksessa on kuvata eri toimijoiden, kuntoutuksen palveluntuottajien ja kuntoutukseen lähettävien tahojen sekä varhaiskasvatuksen/koulun toimijoiden, käsityksiä ja kokemuksia LAKU-perhekuntoutuksesta ja sen toteutumisesta yhteistoiminnassa perheen kanssa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena ja fokusryhmähaastatteluilla.

Jos haluat lisätietoa tutkimuksesta, niin ota yhteyttä tutkija, FT, Tiina Lautamoon: tiina.lautamo@lapinamk.fi tai p. 040 568 9206

 

terveisin tutkijatiimi,

Anu, Tiina ja Annastiina