Matti-hankkeen pelillisyyden pajojen tarkoitus on osallistaa ja kannustaa nuoria luovaan ideointiin ja idean toteutukseen yrityksen antamalla toimeksiannolla, jota nuoret sitten yhdessä työstävät. Pajojen sisältöön kuuluu myös perehdyttämistä eri aiheisiin, kuten esimerkiksi pelillisyyden hyödyntämiseen toimeksiantoa ajatellen (Kuva 1). Pajatoiminnan tavoitteena on motivaation ja jaksamisen kasvun lisäksi myös parantaa nuoren mahdollisuutta työllistyä ja löytää koulutusmahdollisuuksia.

Kuva 1 Pelillisyyden pajan ohjaajat kertovat nuorille pelillisyydestä

Mitä on pelillisyys?

Pelillisyys ja pelillistäminen nousevat yhä useammin pinnalle, mutta mitä se käytännössä siis on? Onko se pelaamista, liittyykö pelit siihen vai mitä se oikein tarkoittaa? Pelillistäminen ja pelillisyys ovat käsitteitä joita voisin hieman avata.

Pelillistäminen on asiallisten, tärkeiden ja vakavien työasioiden tekemistä eri tavoin houkuttelevimmiksi ja helpommaksi käsittää (Ängeslevä 2014, 52).

 

Pelillisyyden avulla tehdään siis jostakin arjen tylsästä asiasta mielekkäämpää ja kiinnostavampaa. Tylsät historian oppitunnit voitaisiin pelillistää suureksi historialliseksi seikkailuksi ja kokemukseksi. Historia ei ole sitä paitsi ollenkaan tylsää, mutta peruskoulun opettajille on ilmeisesti iskostunut päälle ajatus, ettei oppiminen voisi olla kivaa tai kiinnostavaa… Tai ainakin tältä minusta tuntui, silloin kun olin itse peruskoulussa. Ajat ovat varmasti muuttuneet ja uskoisin että pelilliset elementit alkavat yleistyä.

”Toiset innostuvat kilpailusta, toiset yhdessä tekemisestä, kolmannet oman ennätyksen rikkomisesta, keräilystä tai oikea-aikaisuudesta ja siitä saatavasta hyödystä” (Ängeslevä 2014, 52).

 

Yksi tärkeimmistä pelin elementeistä on palkitsevuus. Palkitsevuus ja motivaatio kulkevat käsi kädessä, niin arkipäivän elämässä kuin harrastuksissa. Kun tavoitteet loppuvat, hiipuu myös pikkuhiljaa motivaatio. Elämän eri vaiheet kuten koulu, työharjoittelu ja armeija ovat vähän kuin erilaisia pelikokonaisuuksia. Niillä on omat alkunsa, välitavoitteensa ja loppunsa, sekä totta kai palkintonsa.

 

Pelillisyyden pajat

Matti-hankkeen pelillisyyden pajoilla järjestettiin keväällä toimintaa yritystoimeksiantojen muodossa. Nuoret haastettiin ideoimaan ja suunnittelemaan Kouvolan Tykkimäelle erilaisia ratkaisuja käytännön ongelmiin. Tehtävänantoihin kuului muun muassa bisnesmallin edistämistä ja huvipuiston viihtyvyyden parantamista. Yritystoimeksiantojen lisäksi teimme pajatoiminnan aikana yritysvierailuja peliyrityksissä. Kotkassa kävimme Nitro Games -yrityksen toimitiloissa ja pajan päätteeksi kesällä vierailimme Rovion pelitalossa Espoossa. Tutustuimme yritysvierailuissa pelialan saloihin ja käytäntöihin. Nuoret kysyivät aktiivisesti vierailujen aikana työllistymisestä pelialalle ja jakoivat omia mielenkiinnon kohteitaan.

Nuorten kanssa saatiin aikaan tuloksia ideoiden ja kuvien lisäksi myös musiikin muodossa. Tykkimäen toimitusjohtaja Sakari Pasanen oli kiinnostunut pajojen aikana nuorten toteuttamasta onnenpyörän prototyypistä (Kuva 2) ja idean jatkotyöstämiselle olisi selkeästi näytillä vihreää valoa. Pyörää voi käydä kokeilemassa täältä.

Kuva 2. Nuorten kanssa yhdessä ideoitu ja toteutettu Tykkimäen onnenpyörä-sovellus

Pajan loppupalautteen aikana kävimme läpi menneitä pajakertoja ja jaoimme risuja ja ruusuja. Nuoria kiinnostavin aihe oli meidän nuorten ohjaajien menneisyys ja elämäntarina, työllisyystilanne sekä nykyhetki. Tärkeäksi asiaksi nousi pelillistämisen tärkeys ja ehdotus siitä, että opetettaisiin kuinka pelillisyyttä voisi hyödyntää vaikkapa arjen askareissa. Pelillisyyden pajojen pilottikokeilu oli erityisen tärkeää, vaikkakin aika ajoin nuorten työtehtäviin motivointi oli haastavaa. Tärkeää on kuitenkin se, että oppii erilaisista metodeista, mitä viedä eteenpäin ja mitä karsia pois. Lopun palautekeskustelu nuorten kanssa oli antoisaa ja antoi varmasti eväitä meille hankkeessa työskenteleville, sekä tietysti itse nuorille. Vuoden loppupuoliskolla alkaa uudet ehostetut pelillisyyden pajat, jossa hyödynnetään saatua palautetta.

 

Lähteet:
Ängeslevä, S. 2014. Level Up: Työrutiinit peliksi. Helsinki: Talentum Media Oyj

Teksti:
Miikka-Petteri Lesonen, Medianomi, Projektityöntekijä, Xamk