Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Perhehoito on yksi palvelumahdollisuus koti- ja omaishoidon rinnalla. Perhehoidon järjestäminen ja valvonta ovat kunnan tehtävä. Palvelua voi kuitenkin tuottaa monin tavoin. Perhehoito voi tuottaa esimerkiksi yrittäjäperheelle yhden tulonlähteen. Tällöin kysymys voi olla vaikkapa maaseutumatkailua tukevasta toiminnasta.

Vuoden 2016 aikana Kaakkois-Suomessa kartoitettiin perhehoidon kehittämisen edellytyksiä maaseudulla ikäihmisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden palveluissa. Kysely lähetettiin alueella ennakkovalmennetuille perhehoitajille, omaishoitajille, maaseudun elinkeinonharjoittajille ProAgrian kautta sekä vanhusneuvostojen jäsenille.

Perhehoidon tuottamisen muotoja tulee kehittää

Kartoituksen tulokset osoittivat, että perhehoitoon suhtaudutaan myönteisesti. Sitä pidetään palveluna, jota Suomessa tarvitaan ja se koetaan laitoshoitoa paremmaksi vaihtoehdoksi. Perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla, palvella erilaisia asiakkaita lähipalveluina ja ylläpitää elämisen mahdollisuuksia maaseudulla. Haasteena on perhehoitotietoisuuden levittäminen:

”Asia on melko lailla uusi ja tarvitaan kiinnostusta herättävää tiedotusta vaikka jonkun isomman

yleisötilaisuuden yhteydessä…”

Kyselyyn vastanneista omaishoitajista 43 prosenttia ei ollut kuullut perhehoidosta aiemmin. Kyselyyn vastanneista maatalouden elinkeinonharjoittajista muutamat näkivät perhehoidossa itselleen uutta yritystoimintaa. Toiminnan käynnistäminen ei edellytä isoja investointeja. Lyhytaikainen perhehoito olisi todennäköisempi vaihtoehto kuin jatkuva perhehoito.

Maaseudun vetovoimaisuus – ”Haaste sekä mahdollisuus”

Lyhytaikaista perhehoitoa maaseudulla voidaan järjestää myös kaupungissa asuville asiakkaille. Maaseudun hyvinä puolina kyselyssä korostettiin luontoa, eläimiä, sosiaalista kanssakäymistä kotipiirissä, tekemistä kykyjen mukaan, turvallisuutta ja hiljaisuutta. Mahdollisuuksia nähtiin myös Green Care –tyyppiselle toiminnalle:

”Luonto on automaattinen terapeutti ja ihmisen eheyttäjä.”

Perhehoidon kehittäminen on valtakunnallinen haaste

Kysely tehtiin ’Perhehoito maaseudun mahdollisuutena’ hankkeeseen aluekehityksen näkökulmasta. Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen on myös laajemmin yksi hallituksen kärkihankkeista. Uudistuksen yhteiskunnallinen merkitys on suuri, sillä maaseutualueiden väestö on ikääntynyttä. Vuonna 2030 Suomessa on jo 1,5 miljoonaa yli 65­-vuotiasta, joiden kotona ­asuminen edellyttää monipuolisia ratkaisuja varhaisesta tuesta kotihoidon tukemiseen ja kotihoitoon.

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena -esiselvityshankkeen (1.4.-31.12.2016) toteuttajina ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy. Rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Kirjoittajat: Sirkka Komulainen (XAMK), Marko Raitanen (XAMK), Kirsi Koskelainen (Socom)