Ryhmällä on ollut tapaamisia säännöllisesti sekä KPEDUn Kannuksen toimipaikassa, että Centrian Ylivieskan kampuksella. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on Pohjanmaalla todella mukava ja yhteistyökykyinen Jatkoväylä-porukka. Vaikka osa henkilöistä on hankkeen aikana siirtynyt muualle, niin tilalle on aina tullut uusia saman henkisiä toimijoita.

Kuvassa osa ryhmästä: ed. vasemmalla Terhi Petäjä, Ritva Saviluoto, Tuula Hohenthal, Jari Orjala, Soili Autti (keskellä), Anne Kaartinen ja Helinä Moilanen

Hanke on tuonut eri kouluasteet lähemmäksi toisiaan aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Hanke on lisännyt kaikkien osapuolien ymmärrystä ja tietämystä: Centria-ammattikorkeakoulun toimijat ovat saaneet paremman käsityksen toisen asteen opinnoista ja opetussuunnitelmista, toinen aste vastaavasti ammattikorkean opinnoista ja vaatimuksista. Tällainen henkilöiden ja koulutuksen välinen yhteistyö koetaan erittäin tärkeäksi.

Hankkeen aikana olemme oppineet tuntemaan uusia ihmisiä, verkostoituneet ja saaneet myös vinkkejä omaan työhömme. Esitteitä ja infoja on täydentänyt henkilökohtainen yhteistyö, jota tiivistävät sekä tapaamiset että myös yhteiset matkat erilaisiin hanketapahtumiin. Ryhmän kesken on syntynyt hyvä luottamus, ja mm. materiaalia on jaettu avoimesti ja luontevasti koko ryhmän käyttöön.

Keskiviikon tapaamisessa oli jälleen vapaa tunnelma ja mukavan yhdessäolon lisäksi myös tiukkaa asiaa. Käsittelimme mm. hankkeen tavoitteiden toteutumista, syksyn HOKS-keskusteluja ja niihin liittyen opojen muistuttamista väyläopinnoista. Päivän aikana vertailimme KPEDUn ja JEDUn HOKS-prosesseja, ja pohdimme väyläopintojen ottamista/sijoittumista mukaan prosessiin.

Centria-amk:ssa oli tehty kooste Averkon opintojaksotarjonnasta 2018 – 2019 ja ammattiin opiskeleville/lukiolaisille tarkoitettu flyer. Molempia versioita jaetaan KPEDUn ja JEDUn toimipisteisiin.

Hankkeen päättyminen ja sen jälkeinen yhteistyö puhutti myös. Väyläopinto-ajatus elää, ja mm. luonnonvara-alan väyläopinnot ovat jo suuntautuneet Oulun ammattikorkeakoulun suuntaan. Hankkeen päätyttyä Centria-amk tarjoaa edelleen maksuttomia väyläopintoja vielä ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Yhteistyö jatkuu myös opintopolkujen suunnittelussa, jolloin on hyvä mahdollisuus täydentää opintoja ja lukujärjestystä.

Olimme yksimielisiä siitä, että näin hyvää yhteistyötä ei voi mitenkään päättää vuoden lopussa, vaan se jatkuu ja kehittyy edelleen. Seuraavaksi lähdemme porukalla päätösseminaariin Haaga-Heliaan.

Anne Kaartinen JEDUsta ja Pohjanmaan hankeryhmä