Rohdosveranta -työpajat on suunnattu henkisesti kuormittuneille henkilöille ja niissä käsiteltiin mielen hyvinvointia ja palautumista luovin ja luontolähtöisin menetelmin.

 

Tavoite oli lisätä omia voimavaroja ja kiinnittää huomiota palautumistaitoihin. Työpajan valmentajina toimivat LuovaNosteen Tarja Kyllönen ja Paula Myöhänen.

Rohdosveranta -työpajoissa pohdittiin yhdessä, miten omilla arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa omaan mielen hyvinvointiin, mitä arvostaa ja pitää tärkeänä elämässään sekä millaisia hyvää mieltä tuovia tekoja tekee päivän aikana.

Oman elämän kartta jäsentää näkyväksi sen, mikä on omaa ydintä: mistä on kiitollinen itsessään – oli se sitten vahvuuksia, taitoja, innostuksen kohteita, tunteita, itselle tärkeitä luonteenpiirteitä tai arvoja. Tämän hetken elinpiiriin voi sijoittaa asioita, jotka eniten vaikuttavat omaan elämään, mitkä vievät eniten aikaa ja aiheuttavat tunteita. Lisäksi karttaan voi laittaa asioita, joita toivoo elämään.

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe AI

Rohdosverannassa puhuttiin visuaalisten taiteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnin lisäämisessä ja kokeiltiin suosikkikuva-analyysiä. Suosikkikuvien katsominen voi antaa voimaa, ilostuttaa ja rahoittaa sekä muistuttaa hyvistä asioista.

Rohdosveranta -työpajoissa perehdyttiin luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja niiden merkitykseen mielen hyvinvoinnille. Jo pelkästään luontomaiseman katselu voi kohottaa mielialaa ja rauhoittaa. Luonto toimii ihmiselle voimavarojen elvyttäjänä. Luonnon hyvinvointivaikutukset edellyttävät, että luonnossa liikutaan ja sitä tarkastellaan tietoisesti ja läsnä ollen. Luonnosta voi pitää valokuva- tai kuvapäiväkirjaa, joissa kuvien oheen voi kirjoittaa omia ajatuksia ja tunteita.

Henkisen kuormittumisen kannalta olennaista ei ole niinkään kuormituksen määrä vaan riittävä palautuminen. Jokaisella ihmisellä on erilaisen stressinsietokyky, mutta kuka tahansa voi uupua, jos ei palaudu riittävästi. Ei riitä, että tiedostaa palautumisen merkityksen vaan siihen pitää kiinnittää jatkuvasti huomiota. Palautuminen on taitolaji!

Onnellisuustaidot eli kiitollisuus ja hyvän huomaaminen lisäävät voimavarojamme ja edistävät palautumista. Kiitollisuus on vastalääke masennukselle: kiitollisuuden harjoittaminen vähentää tutkimusten mukaan masentuneisuutta ja masentuneen on mahdollista nähdä synkkien ajatustensa lisäksi vähitellen myös sitä, mikä elämässä on kuitenkin ihan hyvää vaikeasta olosta huolimatta. Kiitollisuuden harjoittamisen voi aloittaa kevyesti arjen keskellä kiinnittämällä huomiota kaikkeen siihen, mikä on hyvin, mikä toimii ja mikä tuo meille iloa.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe AI

Kiitollisuudella voidaan käynnistää aivojen hyvän huomaaminen. Onnellisuustaidot ovat taitoa huomata, nähdä ja tehdä hyvää, taitoa pysähtyä onnellisten hetkien ääreen ja ottaa hyvä vastaan. Kiinnitätkö sinä huomiota arjessa onnellisuustaitoihin?

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja

3K Savo
tarja@3ksavo.fi, puh- 050 569 4777
http://www.luovanoste.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/
Kirjoittaja fasilitoi työpajaa

Oivallus – Hyvän bongaus

Bongaa joka päivä vähintään yksi asia, joka tuottaa työssä iloa, vapaa-ajalla myönteisiä tunteita tai mistä olet kiitollinen. Se voi olla hyvinkin pieni asia kuten hyvä aamukahvi tai auringonpaiste. Voit taltioida asiat kiitollisuuspurkkiin (lasipurkki, johon voit tallentaa asiat muistiin pienillä paperilappusilla) tai vaikka kuvapäiväkirjan muodossa. Taltioiminen lisää hyvän bongaamisen tehoa 😊