SIRKKAA SOPASSA –HANKKEESSA TUOTETTUA KOULUTUSMATERIAALIA / AINEISTOA

 

LUENTOTALLENTEET

19.4.2018

Lainsäädännön vaatimukset hyönteisten elintarvikekäytölle. Ylitarkastaja Riina Keski-Saari, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Sirkkaa soppaan ammattikeittiöissä –koulutustilaisuus 19.4.2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkeli. Lopussa kaupanalan / hyönteiskasvattajan kommenttipuheenvuoro: yrittäjä Tommi Nuolioja, Muurahaiskauppa. Kesto noin tunti.

http://namtar.kyamk.fi/vod/xamk/sirkkaasoppaan/lainsaadanto.mp4

PP-materiaali (Keski-Saari): https://moodle.xamk.fi/pluginfile.php/1213334/mod_resource/content/2/JAKO_Mikkeli19042018_Evira.pdf

 

19.4.2018

Hyönteisten valmistaminen ruoaksi ammattikeittiössä. CMO Jonas Aaltio, EntoCube. Sirkkaa soppaan ammattikeittiöissä –koulutustilaisuus 19.4.2018, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkeli. Lopussa ammattikeittiön ja ravintolan kommenttipuheenvuorot hyönteisten käytöstä: ruokapalvelupäällikkö Annikki Tarvainen, Järvi-Saimaan palvelut Oy ja ravintolapäällikkö Ria Pantsar, Osuuskauppa Suur-Savo, Gastro Pub Eino. Kesto vajaa tunti.

http://namtar.kyamk.fi/vod/xamk/sirkkaasoppaan/kaytto.mp4

PP-materiaali (Aaltio):

https://moodle.xamk.fi/pluginfile.php/1230503/mod_resource/content/1/EntoCube_45min_042018.pdf

 

5.9.2018

Uutta maataloutta hyönteiskasvatuksesta. CMO Jonas Aaltio, EntoCube / Samu. SYKE 2018 –tapahtuma 5.9.2018, Saimaa Stadium, Mikkeli.

https://www.youtube.com/watch?v=0lcNSt-UTOE

Hyönteisten hyväksyttävyys elintarvikkeena. Lehtori Eeva Koljonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Verkkoluento, kesto 25 min.

https://flax.xamk.fi/psqlsluhirqt/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Hyönteisten hyväksyttävyys elintarvikkeena luentoon liittyvä pp-materiaali https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hyonteistenhyvaksyttavyys__EK2018.pdf

 

RUOANVALMISTUSVIDEOT

CMO Jonas Aaltio, EntoCube / Samu

Sirkkaskagen https://www.youtube.com/watch?v=7mBUDWKIG6w

Sirkkatacot https://www.youtube.com/watch?v=clo81YvgZ5s

Sirkkaletut https://www.youtube.com/watch?v=ju0ekJhqjRs

Hunajaglaseeratut sirkat https://www.youtube.com/watch?v=8P49YovSauU

 

 

RESEPTIIKKAA

 

Koljonen, E. & Kirjonen, H. (toim.) 2018. Sirkkaa sopassa – Hyönteiskeittokirja. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Xamk Inspiroi 8.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-142-2

 

 

KOULUTUS-/OPPIMATERIAALIT / VERKKO-OPINNOT

Moodle Mikkeli

Kesä 2018: Sirkat soppaan 5 op; Runsaasti verkkomateriaalia, tentti, case tehtäviä, ym. aineistoa Moodlessa.

Hyönteisten hyväksyttävyys elintarvikkeena. Lehtori Eeva Koljonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Verkkoluento, kesto 25 min.

https://flax.xamk.fi/psqlsluhirqt/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Hyönteisten hyväksyttävyys elintarvikkeena luentoon liittyvä pp-materiaal

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hyonteistenhyvaksyttavyys__EK2018.pdf

 

Sirkkaa sopassa perustietoa hyönteisistä materiaali

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/01/Sirkkaasopassa_perustietoa_pp2018.pdf

 

Tulossa Kesä 2019: Veget, hiilet ja hyönteiset 5 op. Verkko-opintoina.

 

AMMATTIKEITTIÖKYSELY

Sirkkaa sopassa –ammattikeittiökysely. Sirkkaa sopassa –hanke. Hankekysely 25.10.2018. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK.

https://ksamk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/heeko02_xamk_fi/Ee7arCTNWDJAh-inUAlzZ1EBuzsyLWNK4H6ugOwGMRoeOg

 

OPINNÄYTETYÖT

Kuluttajakysely:

Kattelus, S. 2018. Hyönteisten hyväksyttävyys kuluttajien näkökulmasta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112017539

Minttu Hannola toim. 2018. Hyönteisopas ammattikeittiöille.

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hyonteisopas_ammattikeittioille_Hannola2018.pdf

Seppänen, Janika (2018). Menun kehittäminen kotisirkoista ja ihmisten suhtautuminen hyönteisravintoon. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/147671/Seppanen_Janika.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vesalainen, Anne hyönteisravinnon hyväksyttävyys ‒ Kasvissyöjän näkökulma 2018.Kaakkuri Yksa arkisto yksa@xamk.fi

Teijo Koukku& Samuel Puttonen. Sirkkajauhe jauhelihatuotteessa. 12/2017. Kaakkuri Yksa arkisto yksa@xamk.fi

Joel Asikainen. Kotisirkat ammattikeittiöiden käyttöön. 3/ 2019 https://www.theseus.fi/handle/10024/169135

 

KUVAT/KUVIA

Kuvaukset DarcMedia.

 

JULKAISTUT JA ARTIKKELIT

Koljonen, E. & Kirjonen, H. (toim.) 2018. Sirkkaa sopassa – Hyönteiskeittokirja. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Xamk Inspiroi 8. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-142-2

Koljonen, E. 2018. Sirkkaa sopassa –ammattikeittiökyselyn tuloksia Ammattikeittiö- Osaaja 3, sivut 22-24.

Koljonen, E. 2019. Sirkkaa soppaan kotitaloustunneilla. Kotitalous. Verkkolehti. Saatavissa: https://www.kotitalousopettajat.fi/blogi/444-sirkkaa-soppaan-kotitaloustunneilla

Koljonen, E. 2018. Kestävää kehitystä ja hyönteisruokaosaamista. Read Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkolehti 4/2018. Saatavissa: http://read.xamk.fi/2018/kestava-hyvinvointi/kestavaa-kehitysta-ja-hyonteisruokaosaamista/

Koljonen, E. 2019. Hyönteisten käyttö ammattikeittiössä on uutta ruokakulttuuria. Elintarvike ja terveys. 2 /2019, sivut 52- 57. elintavikejaterveys.fi

 

 

YRITYSYHTEISTYÖ

EntoCube Oy (Jonas Aaltio) https://www.entocube.com/

Entomophagy Solutions Oy (mm. Sirkkis, valmistus Juvalla) https://www.entis.fi/

KultaSirkka Oy/Muurahaiskauppa (Tommi Nuolioja, Kotka) http://www.muurahaiskauppa.com/  

Pohjolan hyönteistalous Oy (Santtu Vekkeli, Kouvola) http://nie.fi/  

Sarastus Foods Oy (Kouvola, Voikkaa) https://www.sarastusfoods.fi/

Muita alan yrityksiä Suomessa:

ChefBug Oy https://herkkuhyonteiset.fi/

Finsect Oy http://www.finsect.fi/

Leader Foods Oy https://www.leader.fi/zircca/

Veljekset Mattila Oy http://veljeksetmattila.fi/sirkka.html

 

 

KIRJALLISUUTTA, LÄHTEITÄ

Huis, A. v., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G. & Vantomme, P. 2013. Edible insects: future prospects for food and feed security. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Fo-restry Paper 171. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf [Viitattu 31.12.2018].

 

Hyönteiset elintarvikkeena. 2018. Evira. Eviran ohje 10588/2. PDF-dokumentti. Julkaistu 16.3.2018. Saatavissa: https://www.evira.fi/globalassets/tie-toa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet2/elintarvikkeet/eviran_ohje_10588_2_fi.pdf [viitattu 31.12.2018].

 

Hyönteiset ruokaketjussa 2015-2017. Loppuraportti. Turun yliopisto. Luke. Tekes. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/fff/palvelut/kehi-tysprojektit/hyonteiset/Documents/Hyönteiset%20ruokaketjussa%20loppura-portti%20(julkinen).pdf [viitattu 31.12.2018].

 

Sirkkaa sopassa – ravitsemisalan koulutuksen kehittäminen ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa –hanke

 

Hankkeen toteuttivat Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk). Hanketta rahoitti Sitra osana kiertotalouden opetuksen kehittämishankkeita. Lisätietoja:

 

http://www.kvlakk.fi/fi/projektitoiminta/projektit/sirkkaasopassa

https://www.xamk.fi/sirkkaasopassa/

https://www.sitra.fi/hankkeet/sirkkaa-sopassa-ravitsemisalan-kiertotalouskoulutus/

 

 Kysy lisää: Eeva Koljonen, eeva.koljonen@xamk.fi, p +358 50 3124989