Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa on mukana innostunut porukka matkailualan yrityksiä. Yritykset ovat ruokamatkailuun, kulttuurimatkailuun, majoitukseen, hyvinvointiin ja tapahtumatuotantoon suuntautuneita osaajia, jotka haluavat kehittää osaamistaan entistä paremmaksi. Tarinallistamisen keinoihin paneuduttiin Xamkilla 30.9.2019 järjestetyssä koulutuksessa, jossa mietittiin, mitä yrityksen toiminnan suunnitteleminen tarinalähtöisesti tarkoittaa. Kouluttajaksi saimme tamperelaisen Tarinakone-yrityksen Anne Kalliomäen, joka avasi tarinallistamisen prosessia kehittämällään Stooripuu-menetelmällä. Mukana tilaisuudessa oli eteläsavolaisia matkailualan yrittäjiä ja yritysten henkilöstöä.

 

Tarinallistamisen lisäksi työpajassa hiottiin verkostoitumisen taitoja. Työpajan alussa osallistujat esittelivät yrityksensä ja vaihtoivat kuulumisia tositarkoituksella mutta pilke silmässä speed dating ajatusta mukaillen. Keskustelu oli energistä, ja hyviä kontakteja varmasti syntyi.

Verkostoitumista speed datingin avulla.

Miten yritykset, tarinat ja punainen lanka liittyvät toisiinsa? Työpajassa osallistujat miettivät oman yrityksensä ydintarinaa eli punaista lankaa muun muassa mielikuvien, historian, arvojen ja tyylin kautta. Jokainen ideoi edustamalleen yritykselle tarinaelementtejä, joista kirjoitti kolme aihiota. Näiden aihioiden kiinnostavuus testattiin muilla yrittäjillä, ja lopuksi jokainen kirjoitti oman yrityksensä tarinan. Tätä tarinaa yrittäjät ja työntekijät voivat hyödyntää yrityksen palveluissa, tuotteissa ja markkinoinnissa liiketoimintaa tukien. Tarinallistamisessa on monta hyötyä: Tarinallistamisen avulla yritys voi erottautua muista alan yrityksistä niin kuin Anne Kalliomäen punainen lammas erottuu valkoisesta lammaslaumasta. Tarinat jäävät mieleen ja niillä herätetään asiakkaiden kiinnostus yritystä kohtaan. Tarinoilla luodaan tunnetta, ja tunteilla saadaan aikaan toimintaa. Tarinallistaminen ei ole yrityksen tarinan kerrontaa, vaan asiakkaan palvelemista tarinakokemuksen avulla. Innolla odotamme, miten yrittäjät käytännössä hyödyntävät tarinallistamisen antia!

Anne Kalliomäki opetti tarinallistamista eteläsavolaisille matkailualan yrittäjille.

 

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanketta toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, ammattiopisto Esedu ja Itä-Suomen yliopisto.