Tutortoiminnan avulla tuetaan uusien opiskelijoiden opintojen alkamista ja oppilaitosyhteisöön kiinnittymistä sekä edistetään koko oppilaitoksen yhteisöllisyyttä. Tutor on vertainen ja siten erityisessä asemassa uusien yhteisön jäsenten mukaan ottamisessa.

Tutortoiminnalla on jo osittain vankka asema Etelä-Savon 2.asteen oppilaitoksissa. Toimintaa on opinnollistettu ja ohjaamisesta vastaavat kasvatusalan ammattilaiset. Oppilaitoksen muu arki ja kiire, poikkeusajan rajoitukset ja työparin puute ovat haastaneet toiminnan järjestämistä. Meillä on ollut mahdollisuus yhteistyöoppilaitostemme pyynnöstä olla mukana kehittämässä käytäntöjä. Olemme kytkeneet tutortoimintaan myös kunnallisen nuorisotyön osaajia.

Lukuvuonna 2020 – 2021 on kokeiltu ns. kehittäjätutortoimintaa. Lukuvuoden tutorit ovat tuottaneet kehittäjän roolissa ajatuksia mm. tutoreiden rekrytoimisesta, ominaisuuksista ja odotuksista sekä toiminnan vuosikellosta. Toiveita tutortoiminnan sisällöistä on kerätty myös juuri opintonsa aloittaneilta 2.asteen opiskelijoilta.

Nuoret ovat toivoneet, että tutor voisi olla aidosti oma itsensä. Tutorit kokevat jopa hiukan paineita siitä, että pitäisi olla pärjäävä, sosiaalisesti rohkea ja esiintymiskykyinen opiskelija. Tutoreiksi tarvitaan erilaisia nuoria, joihin mahdollisimman moni vertainen voi samaistua. Voiko tutoropiskelija myös erikoistua yhteisen koulutuksen jälkeen ja jatkaa omien toiveiden mukaan markkinoinnissa tai yksittäisen luokan vertaistutorina, ystävä- tai harrastetutorina tai vaikkapa koulutusalatutorina? Tutorillakin pitäisi olla lupa kokeilla, epäonnistua, oppia uutta ja vahvistua oman tutorpolun aikana.

Kun ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoilta kysytään, koetko olevasi tärkeä osa kouluyhteisöä, vain 51 % vastaa myöntävästi. Kehityskulku on ollut laskeva jo vuodesta 2017, kun on kysytty luokka- ja kouluyhteisöön kiinnittymisestä. Etelä-Savossa tilanne on vain hiukan koko maata parempi, mutta muutoksen suunta on täälläkin sama. (Kouluterveyskysely 2019.)

Tutortoiminnan vaikutukset voivat olla huomattavia oppilaitoksen yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä, opintoihin kiinnittymisen vahvistajana ja keskeyttämistä ehkäisevänä. Vertaisina tutorit voivat huomata asioita, joihin ammattilaisilla ei ole omassa roolissaan edes mahdollisuutta. Meidän on tunnistettava ja tunnustettava sekä opiskelijoiden, työntekijöiden ja oppilaitoksen johdon tasolla, miten merkittäviin asioihin laadukkaalla tutortoiminnalla voidaan vaikuttaa. Annetaan tutortoiminnalle riittävät resurssit ja aikaa toimia laadukkaasti, opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointityötä edistäen.

Kirjoita kommentti

*