Hyvinvointi-, sosiaali-  ja terveysala uudistuu: hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, kuluttajan ja asiakkaan sekä palveluntuottajan näkökulma yhdessä digitaalisuuden kanssa puhuttelevat koko yhteiskunnassa. Yksi on varmaa: hyvän arjen arvo kasvaa, verkostojen ja kohtaamisten vaikutus korostuu.

Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen -hanke on kokeilujen vahva alusta: hankkeen tehtävänä selvittää ja kehittää käytännön toimenpiteitä, toimintamalleja ja palvelukulttuuria digitaalisuutta ja pelillisyyttä unohtamatta. Hankkeen kokeilut lähtevät käyntiin pienille hyvinvointi- ja terveysalan toimijoille tehtävällä kyselyllä huhtikuussa. Kyselystä saatavien tulosten perusteella lähdetään työpajojen, nopeiden kokeilujen, game jamien ja hackathonien kautta ratkomaan pienten toimijoitten käytännön ongelmia ja suuntaamaan katsetta kohti tulevaa.

Järjestimme hankkeessa kuitenkin jo ennakkonäytöksen yhdessä Caffeine Overdose Oy:n Timo Hiltusen ja Janne Mikkolan sekä Ideoiden Oy:n Riikka Marttisen kanssa Hub Kouvola Viiraamolla 18.12.2018. Tämä hankkeen ensimmäisen Unelmapotku ja kosketuksen taikaa -työpajan tavoitteena oli rohkaista terveyden ja hyvinvointialan opiskelijoita ja opettajia sekä alalla toimivia järjestöjä ja muita toimijoita, tulemaa mukaan oppimaan terveys- ja hyötypeleistä, AR- ja VR-sovelluksista.

Hyöty- ja terveyspeleissä on mukana koko inhimillinen tunteiden ja kokemusten kirjo. Digitaalinen pelaaminen ei ole vain viihdettä vaan kuntoutusta, kokemusten käsittelyä ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Pelaaminen voi lisätä osallisuutta, antaa onnistumisen kokemuksia, jopa identiteettiään voi rakentaa pelaamalla. Joka tapauksessa pelit ovat osa kulttuuriamme eikä mikään osoita, että tilanne muuttuisi tulevaisuudessa. Oleellista onkin antautua ideoille pelillistämisen, tarinallistamisen ja tuotteistamisen näkökulmasta ja olla valmis uudistumaan, kehittämään toimintatapoja, ymmärtämään muutosta ja ajattelemaan uusilla tavoilla.

Unelmapotku ja kosketuksen taikaa työpajan sisällöistä ja kokemuksista lähemmin seuraavassa blogi-tekstissä.