Kokosimme kokemuksemme ja kehittämistyömme julkaisuun, jossa pohditaan nuorten digitaalisen kulttuurin, Discord-palvelimen, hyödyntämistä ohjauksessa. Julkaisusta löytyy myös kokeilu ohjauksen hybridimallista, jolla kehitysvammaiset saatiin osalliseksi hankkeen teemoista. Discord taipuu hyvin nuorten ohjauksen välineeksi ja pedagogiseksi työotteeksi. Työpajojen ohjaus voi olla leikillistä ja pelillistä hävittämättä ohjauksen asiapitoisuutta ja vakavuutta. Verkossa tapahtuva ohjaus on myös osallisuuden ja saavutettavuuden mittari.

Julkaisussa toteutetut kehittämisikokeilut on mahdollistanut Mikkelin nuorten työpajat ja Vaalijalan kuntayhtymän monipalvelukeskus Savoset Mikkeli. Kokeiluista kirjoittavat Luovien alojen tutkimusyksikön asiantuntijoiden lisäksi yhteistyökumppanit Lasten ja nuorten säätiön Huuma-hankkeesta, yrittäjä Liikunta- ja Hyvinvointipalvelut Jussila, Nuorten työpajojen ja Nuorisoalan tutkimus ja kehittämiskeskus Juvenian asiantuntijat. Näin saatiin koottua ja kuvattua yhteinen työ laajempana kokonaisuutena jaettavaksi kaikille muillekin.

Julkaisun löydät täältä. Mukavia lukuhetkiä!

 

Kirjoittaja ja kuva: Kirsi Purhonen, projektipäällikkö