Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hankkeen kolmannessa ja viimeisessä esihenkilöille suunnatussa pomopaviljongissa syvennyttiin välittämisen kulttuuriin.

 

Työpajan valmennuksesta ja fasilitoinnista vastasivat LuovaNosteen Paula Myöhänen ja Tarja Kyllönen. Työpajassa yhdistettiin tutkittua tietoa valmentavaan keskusteluun ja teemoja syvennettiin matalan kynnyksen luovia menetelmiä hyödyntäen. Luovissa harjoitteissa hyödynnettiin visuaalisia menetelmiä kuten valmiita kuvia ja yhteispiirtämistä sekä tutustuttiin helppoon runojen tekemiseen runorobotin avulla. Tauoilla nautittiin musiikista ja luontoäänistä.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & Nightcafe AI

Ihmisen keskeinen tarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi, kohdatuksi. Työyhteisössä pienilläkin hyvillä kohtaamisilla voi olla iso merkitys työntekijän hyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Myönteinen ja ystävällinen kohtaaminen ja toiminta työpaikalla, positiivisten tunteiden, työnilon ja onnistumisien nostaminen esiin luo positiivista kierrettä ja edistää myönteistä työkulttuuria. Panostamalla ihmissuhteisiin ja välittämiseen organisaatiot voivat saada ihmiset voimaan hyvin ja työskentelemään niin, että organisaatio menestyy ja kukoistaa. Kokemus yhteenkuuluvuudesta ja välittämisestä syntyy arkisista tapahtumisista, toiminnasta ja kohtaamisista, on tärkeää olla ihminen ihmiselle.

 

 

Myötäilo ja myötätunto toimivat hyvän työyhteisön rakennusaineena ja niitä tarvitaan työelämässä.

Myötäilo on innostumista, ilon tunnetta ja onnellisuutta toisen ihmisen hyvistä kokemuksista ja onnistumisista. Myötäilo vahvistaa ihmissuhdetta ja synnyttää suhteeseen yhteistä voimavaraa, jota voi hyödyntää vaikeana aikana.

Myötätunto on yhteyttä toiseen ihmiseen, se on kykyä huomata ja tunnistaa toisen ihmisen tunteita sekä tekoja toisen ihmisen hyväksi. Myötätunnon osoitukset voivat olla pieniä ja isoja asioita; sanoja ja tekoja, joilla osoitamme, että ymmärrämme työkaverin tilanteen ja tunteen ja olemme hänen tukenaan. Myötätunto tuo paljon positiivisia vaikutuksia työelämään.

Myötätuntoisella käyttäytymisellä voimme vaikuttaa toisen ihmisen hyvinvointiin ja onnellisuuteen sekä lisätä omaa hyvinvointiamme ja merkityksellisyyden kokemusta. Myötätunto on hyvä työväline myös psykologista turvallisuutta rakennettaessa. On tärkeää muistaa myös itsemyötätunto, sillä stressaantuneena ja väsyneenä et jaksa välittää ja olla inhimillinen; pidä siis huolta myös itsestäsi ja jaksamisestasi.

Miten teidän organisaatiossa edistetään välittämisen kulttuuria?

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & Nightcafe AI

Oivallus- Runobotilla luova tauko

Aina on aikaa runoilla. Luo runorobotilla helposti ja nopeasti haiku-runoja. Jakamalla runon myös työkavereille voit piristää ja ilahduttaa myös heidän työpäiväänsä. Käy testaamassa runorobottia osoitteessa: https://www.yostaja.fi/runorobotti

 

Luovuudensuojelijat hyvän työelämän puolesta

 

Paula Myöhänen, yhteisöjen kehittäjä / valmentaja / valokuvaaja, LuovaNoste

paula@luovanoste.fi, p. 040 521 7336

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulamyohanen/

 

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja, LuovaNoste

tarja@luovanoste.fi, p.  050 569 4777

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

 

www.luovanoste.fi

https://www.linkedin.com/company/luovanoste

https://www.facebook.com/LuovaNoste