Jyväskylän kaupungilla on käynnistymässä vapaaehtoistyö osana nuorisopalveluja. Kaupungilla työskentelee vapaaehtoisia vanhusten ja kulttuurin parissa – miksei myös nuorisotyössä? Anna-Bodil Boe ja Ilona Kivelä Jyväskylän nuorisopalveluilta kertoivat aiheesta.

Vapaaehtoistyötä tehtiin jo vuosikymmeniä sitten Jyväskylän nuorisopalveluilla

Nuorisopalveluilla työskenteli vapaaehtoisia päivystäjiä jalkautuvassa Synkkis-toiminnassa jo neljäkymmentä vuotta sitten. Vähitellen vapaaehtoisten määrät hupenivat ja ammattilaiset jatkoivat toimintaa.

Vapaaehtoistoimintaa osana nuorisopalveluja on käynnistetty uudelleen keväällä 2023 ja se päästään aloittamaan toden teolla alkusyksystä. Vapaaehtoisia haettiin tiedottamalla kaupungin nettisivuilla lähettämällä lehdistötiedotetta, mihin muun muassa Keskisuomalainen tarttui tehden jutun aiheesta. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuvia kannustettiin lähettämään hakemuksia nuorisopalveluille. Kaikki hakemukset käytiin läpi ja hakijoita haastateltiin kasvotusten.

Kuntalaisten huoli nuorista kanavoidaan vapaaehtoistyöhön 

Toiminnan käynnistymisen taustalla on kuntalaisten huoli lisääntyneestä nuorten pahoinvoinnista. Moni haluaa tukea ja auttaa kotikaupunkinsa nuoria. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia ja tarpeisiin voidaan vastata myös vapaaehtoistyöllä. Osa vapaaehtoisiksi hakeneista harkitsee hakeutuvansa opiskelemaan tai opiskelee jo kasvatus- tai nuorisoalaa. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden hankkia opintojen kannalta hyödyllistä kokemusta. Nuoriso- tai kasvatusalan osaamista ei edellytetä vapaaehtoisilta.

Vapaaehtoistyöntekijät pääsevät hyödyntämään osaamistaan

Vapaaehtoisten kanssa sovitaan konkreettinen tehtävä, jota he tekevät nuorten kanssa tai nuorille. Nuorten kanssa voi paistaa pullaa tai rassata autoja eli tehdä sitä, minkä vapaaehtoinen kokee omanlaiseksi tavakseen osallistua. Työ räätälöidään tekijänsä näköiseksi ja sitä voi tehdä itselleen sopivan määrän: tunnin viikossa tai tunnin kuukaudessa. Muutaman vapaaehtoisen kanssa on keskusteltu toiminnan aloittamisesta kartoittaen tehtäviä, joihin halutaan työllistyä. On puhuttu muun muassa peliosaamisen (e-sport, lautapelit) ja ruoanlaittotaitojen tuomisesta osaksi toimintaa. Vapaaehtoiset voivat päästä työskentelemään kaikissa alueellisen nuorisotyön toiminnoissa toiveidensa ja osaamisensa mukaan. He eivät koskaan joudu olemaan yksin nuorten kanssa, vaan vastuu nuorista säilyy ammattilaisella, joka on mukana kaikissa tilanteissa. Monesti riittää, kun on aidosti läsnä.

Vapaaehtoiset koulutetaan

Vapaaehtoistyöntekijät koulutetaan ennen toiminnan aloittamista. Keväällä 2023 järjestettiin koulutus, jossa käsiteltiin vapaaehtoistyön luonnetta, vapaaehtoisena toimimista sekä nuoruutta ikävaiheena. Koulutuksessa on lisätty osallistujien valmiutta työskennellä nuorten vapaa-ajalla ja valmisteltu heitä nuorten tapaan kommunikoida. Koulutuksen aikana on muisteltu omia nuoruuskokemuksia ja ikävaiheeseen kuuluneita aikuisia. Lisäksi on käsitelty haastavia tilanteita ja niihin rakentavasti reagoimista. Teemallisia jatkokoulutuksia suunnitellaan ja niissä pyritään huomioimaan vapaaehtoistyöntekijöiden toiveet vuorovaikutuksellisuudesta ja vertaisjakamisesta.

Vapaaehtoistyötä kouluissa ja oppilaitoksissa harkitaan

Toistaiseksi Jyväskylän nuorisopalveluiden vapaaehtoistyöntekijöitä ei ole koulutettu tai ohjattu toimimaan koulu- ja oppilaitosympäristöissä, vaikka niissäkin on tarvetta nuoria kohtaaville aikuisille tai esimerkiksi läksytuelle. Oppilaitokset tarvitsevat tietoa vapaaehtoisten tuomista hyödyistä. On tärkeää hälventää huolta siitä, että vapaaehtoisista koituisi lisätyötä kuormittuneille opettajille ja muulle henkilöstölle. Koulujen lisäksi myös nuorten työpajat saattavat olla yksi vapaaehtoistyön toimintaympäristö tulevaisuudessa.

Koulut ja oppilaitokset toimintaympäristöinä ovat nykyisin erilaisia kuin silloin, kun nyt vapaaehtoisiksi hakeneet olivat koululaisia tai opiskelijoita. Siksi he tarvitsisivat tietoa nykyisistä kouluympäristöistä ennen kouluihin jalkautumistaan.

Nuoska on mukana kouluttamassa koulu- ja oppilaitosympäristöissä tehtävästä vapaaehtoistyöstä 

Nuoska, Vanhempainliiton Chillisti mukana -hanke sekä Lasten ja nuorten keskuksen koulusaapastoiminta perehdyttävät kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään vapaaehtoistyöhön 6.9.2023 klo 14-15.30 järjestettävässä Vapaaehtoiset aikuiset kouluissa ja oppilaitoksissa -verkkokoulutuksessa. Koulutukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

 

Sanna-Mari Pöyry

Osaamiskeskus Nuoska, Juvenia

Anna-Bodil Boe & Ilona Kivelä

Jyväskylän nuorisopalvelut

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.