Valmiussuunnitelmaprosessi julkishallinnossa, huoltovarmuus ja alueellinen varautumisyhteistyö olivat teemoina hankkeen järjestämässä webinaarissa 15.2.2023. Mielenkiintoisista ja tärkeistä teemoista alustivat yliopettaja Petri Huttunen Pelastusopistosta ja Johtava varautumisasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta.

 

 

Yliopettaja Petri Huttunen korosti omassa osuudessaan, että varautumisen ja valmiussuunnittelun perustana ovat riskiarviot. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tällä viikolla on julkaistu kansallinen riskiarvio 2023 , jossa on tunnistettu riskejä, joilla on suuri kansallinen merkitys. Alueellisia riskiarvioita ollaan parhaillaan päivittämässä, niiden arvioidaan olevan valmiita maaliskuussa.

 

 

Johtava varautumisasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta avasi, kuinka alueellinen huoltovarmuusyhteistyö toimii. Sen perustana ovat verkostot, joissa toteutuu yritysten toimialarajat ylittävä varautumisyhteistyö sekä julkishallinnon varautumisen verkostot. Petri Huttusenkin esiintuomat alueelliset riskiarviot, yhteiset kehittämisprojektit ja alueellinen toimintaympäristöanalyysi ja jatkuva kehittäminen ovat yhteistyössä erittäin olennaisia toimintoja. Tiedonvaihto, kouluttaminen ja varsinkin valmiusharjoitukset, kuuluvat myös alueellisen varautumisyhteistyön perustoimintoihin.

Keskiviikon webinaari oli erittäin mielenkiintoinen ja linjoille tulleet saivat äärimmäisen hyvän tietopaketin. Alustukset virittivät myös keskustelua ja kysymyksiä, joihin saimme asiantuntevat vastaukset. Seuraava webinaari järjestetään 22.3, ja silloin aiheena on kriisiviestintä. Tervetuloa linjoille!

Webinaari-tallenne on katsottavissa hankkeen Open Learn-alustalla Opintojakso: Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä, Välilehti: Webinaari 15.2.2023: Varautuminen osa kokonaisturvallisuutta (xamk.fi)